Vakiokustannusten päivittäminen muissa kuin tuotantoympäristöissä

Tämä artikkeli sisältää ohjeita vakiokustannusten päivittämiseen muussa kuin tuotantoympäristössä.

Näissä ohjeissa lähdetään siitä, että standardikustannusten päivityksissä käytetään kahden version mallia. Kahden version mallissa yksi kustannuslaskelmaversio sisältää alun perin määritetyt lukitun kauden standardikustannukset ja toinen kustannuslaskelmaversio uusia valmistettuja nimikkeitä koskevat lisäpäivitykset. Lisäpäivitykset lisätään kustannustietueina toiseen kustannuslaskelmaversioon ja lopuksi myös aktivoidaan. On myös mahdollista käyttää yhden version lähestymistapaa, jossa käytössä on vakiokustannusten alun perin määritetty joukko. Kahden version lähestymistapa edellyttää, että määritetään toinen kustannuslaskelmaversio. Tämän kustannuslaskelmaversion määritysohjeet:

 • Määritä standardikustannusten kustannuslaskelmatyyppi.
 • Määritä kustannuslaskelmaversiolle sisältöä kuvaava mielekäs tunnus, kuten 2016-PÄIVITYKSET.
 • Varmista, että kustannustietueet kuuluvat sisältöön.
 • Salli kustannustietueiden lisääminen kaikille toimipaikoille. Jos määrität toimipaikan, kustannustietueita voi lisätä vain kyseiselle toimipaikalle.
 • Määritä varmistusperiaatteeksi Ei mitään. Varmistusperiaate koskee vain valmistettujen nimikkeiden kustannuslaskentaa.

Voit korjata, oikaista tai päivittää uusien nimikkeiden vakiokustannuksia seuraavalla tavalla:

 1. Ota käyttöön kustannustietojen lisääminen toiseen kustannuslaskelmaan Kustannuslaskentaversion määritys -sivulla. Valinnaisesti voit estää odottavien kustannusten aktivoinnin siten, että aktivointi sallitaan vasta, kun odottavat kustannukset on määritetty kokonaisuudessaan ja totuudenmukaisesti. Voit myös lisätä päivämäärän Päivämäärästä-kenttään. Yleisesti ottaen käytetään päivämäärää, jona aiot ottaa käyttöön lisäpäivitykset. Voit myös jättää kustannuslaskelmaversion Päivämäärästä-kentän tyhjäksi ja lisätä päivämäärän kunkin kustannustietueen Päivämäärästä-kenttään.
 2. Lisää Nimikkeen hinta -sivulla päivityksiä nimikkeen kustannustietueina, jotka lisätään toiseen kustannuslaskelmaversioon.
 3. Tarkista toiseen kustannuslaskelmaversioon lisättävien nimikkeen kustannustietueiden valmiusaste ja tarkkuus Nimikehinnat-raportin avulla.
 4. Muuta estomerkkiä Kustannuslaskentaversion ylläpito -sivulla siten, että toiseen kustannuslaskelmaversioon lisätyt odottavat kustannustietueet voidaan aktivoida.
 5. Aktivoi kaikki toiseen kustannuslaskelmaversioon lisätyt odottavat kustannustietueet Aktivoi hinnat -sivulla (avataan Kustannuslaskentaversion ylläpito -sivulta). Yksittäisten nimikkeiden odottavia kustannustietueita voi myös aktivoida napsauttamalla Aktivoi odottava hinta -painiketta Nimikkeen hinta -sivulla.
 6. Voit estää muiden tietojen ylläpidon muuttamalla toiseen kustannuslaskentaversioon lisättyjä estomerkintöjä Kustannuslaskentaversion määritys -sivulla. Estomenettelyt estävät uusien odottavien kustannusten syötön ka odottavien kustannusten aktivoinnin.