Tuoterakenneversion hajottaminen

Tässä artikkelissa kuvataan pääsuunnittelun skenaario, johon liittyy tuoterakenteen version hajotus.

Tuoterakenneversion kysynnän hajotus luo kysynnän kullekin tuoterakennerivin nimikkeelle määritetyssä toimipaikassa ja mahdollisesti tietyssä varastossa. Toimipaikkakohtaisen tuoterakenteen kullekin tuoterakenneriville voidaan määrittää tietty varasto. Lisäksi kunkin tuoterakennerivin nimikkeen dimensioasetukset määrittävät, onko varasto tarpeen. Kunkin tuoterakennerivin nimikkeen tuloksena syntyvä kysyntä muodostaa jatkossa aloituspisteen lisäkysynnän hajotukselle. Tämä pääsuunnitteluskenaario sisältää seuraavat ehdot:

  • Toimipaikkadimensio on pakollinen ja se on määritettävä tarvetapahtumalle.
  • Toimipaikkadimensio on yhdenmukainen. Näin ollen alemman tason tarpeen toimipaikka on sama kuin alkuperäisen tarvetapahtuman toimipaikka.

Seuraava kuva ilmaisee, miten pääsuunnittelun kysynnän hajotus etenee. Kysynnän hajottaminen tuoterakenneversion avulla

Lisätietoja

Pääsuunnittelu – tuoterakenneversion määrittäminen

Pääsuunnittelu ja multisite-toiminnot