Pääsuunnittelu – toimipaikan kattavuus, varasto ei pakollinen

Tässä aiheessa kuvataan, miten suunnitellaan nimike, jolle on suunniteltu toimipaikan dimensio kattavuutta varten.

Tämä pääsuunnitteluskenaario sisältää seuraavat ehdot:

  • Sivuston dimensio on asetettu pakolliseksi ja se on kirjoitettava kysyntätapahtumassa.
  • Varastodimensiota ei ole määritetty pakolliseksi. Varasto on ehkä tiedossa, mutta sitä ei käytetä pääsuunnittelun laskennassa.
  • Toimipaikan dimensio on määritetty kattavuuden suunnittelua varten.
  • Varaston dimensiota ei ole määritetty kattavuuden suunnittelua varten. Tämän vuoksi tarjonta ja kysyntä yhdistetään toimipaikkakohtaisesti ja ehkä myös muiden sellaisten dimensioiden mukaan, joille on tehty kattavuussuunnitelma.

Seuraava kuva osoittaa, miten pääsuunnittelu etenee. Kuvassa viitataan seuraaviin parametreihin:

  • Nimikkeen kattavuus on määritetty nimikkeelle. Valitse Tuotetietojen hallinta > Tuotteet > Vapautetut tuotteet. Valitse nimike ja valitse sitten Suunnitelma > Nimikkeen kattavuus.
  • Varastolle on määritetty täydennyssuhteet. Valitse Inventoinnin- ja varastonhallinta > Asetukset > Varastoerittely > Varastot Valitse Pääsuunnittelu-välilehdessä Päävarasto-kenttäryhmä.
  • Oletustilauksen tyypiksi on määritetty Tuotanto, Ostotilaus tai Kanban. Valitse Tuotetietojen hallinta > Tuotteet > Vapautetut tuotteet. Valitse nimike ja valitse sitten Suunnitelma > Tilauksen oletusasetukset. Tarkista Tilauksen oletusasetukset -lomakkeesta Oletusarvoinen tilaustyyppi -kenttä.

Toimipaikan kattavuuden kysyntä, varasto ei pakollinen

Lisäresurssit

Pääsuunnittelu ja multisite-toiminnot

Pääsuunnittelu – sivuston kattavuus, varasto pakollinen

Pääsuunnittelu – toimipaikan ja varaston kattavuus, varasto ei pakollinen

Pääsuunnittelu – sivuston ja varaston kattavuus, varasto pakollinen

Pääsuunnittelu – tuoterakenneversion määrittäminen