Konsernin sisäisen suunnitelman luominen

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tässä menettelyssä kuvataan, miten luot konsernin sisäisen suunnitelman. Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF.

Määritä konsernin sisäinen suunnitteluryhmä

 1. Siirry kohtaan Konsernin sisäiset suunnitteluryhmät.
  • Pääsuunnittelu > Asetukset > Konsernin sisäiset suunnitteluryhmät
 2. Käytä pikasuodatinta tietueiden etsimiseen. Voit esimerkiksi suodattaa Nimi-kenttää arvolla 10.
 3. Merkitse valittu rivi luettelossa.
 4. Valitse Poista.
  • Tämä vaihe on tarpeen konsernin sisäisen suunnitelma-ajon lyhentämiseksi. Konsernin sisäisessä suunnittelussa ajetaan kaikkien suunnitteluryhmän yritysten pääsuunnittelu, ajoitusjärjestyksessä pienimmästä alkaen.
 5. Valitse Kyllä.
 6. Sulje sivu.

Konsernin sisäisen suunnitelman luominen

 1. Valitse Konsernin sisäinen pääsuunnittelu.
  • Toiminto sijaitsee pääsuunnittelun työtilassa.
 2. Avaa haku napsauttamalla Konsernin sisäinen suunnitteluryhmä -kentässä avattavan valikon painiketta.
 3. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
  • Valitse konsernin sisäinen suunnitteluryhmä 10.
 4. Kirjoita Konsernin sisäisten suunnitteluiteraatioiden määrä -kenttään arvo 2.
  • Konsernin sisäisellä suunnitteluryhmällä 10 on kaksi jäsentä. Jotta viiveet voisi täyttää lähdeyrityksestä (USMF) asiakasyritykseen (DEMF), konsernin sisäinen suunnittelu on ajettava molemmissa yrityksissä kahdesti. Ensimmäinen iteraatio täyttää kysynnän ja tunnistaa lähdeyrityksen (USMF) viiveet. Toisen iteraatio täyttää viiveet yritysten välillä.
 5. Valitse vaihtoehto Ensimmäinen iteraatio -kentässä.
 6. Valitse Täydellinen laskenta -vaihtoehto Ensimmäinen iteraatio -kentässä.
 7. Valitse Täydellinen laskenta -vaihtoehto Seuraavat iteraatiot -kentässä.
 8. Syötä Säikeiden määrä -kenttään numero.
  • Tämä vastaa suunnittelussa käytettävien rinnakkaisten säikeiden määrää.
 9. Valitse OK.

Näytä suunnitelman tulos

 1. Avaa haku valitsemalla Suunnitelma-kentässä avattavan valikon painike.
 2. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
  • Napsauta StaticPlan-linkkiä. Sinun on oltava USMF-yrityksessä.
 3. Valitse Suunnitellut tilaukset.