Konfiguraatiosäännöt

Tässä artikkelissa on yleistietoja konfiguraatiosäännöistä. Konfiguraatiosäännöt määrittävät sellaisten tuotteiden tuoterakenteen nimikkeiden väliset suhteet, jotka käyttävät dimensioihin perustuvaa konfiguraatiotekniikkaa.

Konfiguraatiosääntöjä voi käyttää määritettäessä dimensioihin perustuvia konfiguraatiomalleja. Konfiguraatiosääntöjä käytetään joko tiettyjen nimikeyhdistelmien ottamiseksi käyttöön tai estämiseksi tuoterakenteessa. Kun tuoterakenne on luotu ja sitä vastaavat nimikkeet on määritetty omiin konfiguraatioryhmiinsä, voidaan määrittää yksi tai useampi konfiguraatiosääntö. Jos kaksi nimikettä kuuluu yhteen, sisällytys varmistetaan Valitse-operaattorilla. Jos kaksi nimikettä kumoavat toisensa, poissulkeminen varmistetaan Poista valinta -operaattorilla.

Huomautus: Nämä tiedot koskevat vain päätuotteita, jotka käyttävät dimensioihin perustuvaa konfiguraatiomääritelmää.

Konfigurointisääntöjen muutokset eivät vaikuta aiemmin luotuihin konfiguraatioihin. On kuitenkin tärkeää määrittää säännöt ennen uuden konfiguraation määrittämistä tai tarkistaa säännöt, jos ne saattavat olla muuttuneet.

Huomautus: Valitse-menetelmä tarkoittaa, että johdettu konfigurointiryhmä, nimiketunnus ja konfiguraatio valitaan automaattisesti. Poista valinta -menetelmä tarkoittaa, että johdettua konfigurointiryhmää, nimiketunnusta ja konfiguraatiota ei voi valita.

Lisäresurssit

Dimensioon perustuva tuotekonfigurointi