Luo tuotemallin komponentit

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Rajoituspohjaisissa tuotemääritysmalleissa komponentteja käytetään tuotemallirakenteen rakennusosina. Tuotemallia ei voi muodostaa, ennen kuin komponentit on luotu. Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF.

  1. Valitse Tuotevarianttimallin määritys.
  2. Valitse Tuotekonfiguraation mallit.
  3. Valitse toimintoruudussa Malli.
  4. Valitse Komponentit.
  5. Valitse Uusi.
  6. Kirjoita arvo Nimi-kenttään.
  7. Kirjoita arvo Kuvaus-kenttään.
  8. Sulje sivu.