Ostopalautustilauksen luonti

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Seuraavassa menettelyssä kuvataan, miten luot ostopalautustilauksen kopioimalla toimittajan laskuasiakirjan rivit uuteen ostotilaukseen käyttämällä Hyvityslasku-toimintoa. Se kerrotaan myös, miten vahvistat tilauksen ja käsittelet tuotteiden lähettämisen takaisin toimittajalle. Tämän oppaan esimerkissä käytetään esittely-yritys USMF:n tietoja. Yleensä ostoedustaja tekee tämän tehtävän.

Luo uusi ostopalautustilaus

 1. Valitse Hankinta > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset.
  • Ensimmäinen vaihe on luoda uusi ostotilaus, jota käytetään ostopalautustilauksena.
 2. Valitse Uusi.
 3. Kirjoita Toimittajan tili -kenttään arvoksi US-102.
 4. Valitse OK.
 5. Valitse toimintoruudussa Osta.
 6. Valitse Hyvityslasku.
  • Tältä sivulta voit kopioida tietoja olemassa olevasta toimittajan laskusta palautustilaukseesi. Tämä on sama sivu, jota käytetään muihin kopiointitoimintoihin. Mutta koska se on avattu hyvityslaskun toiminnosta, sivu on määritetty tukemaan palautustilauksen luontia, joka vastakirjaa toimittajalaskuja.
 7. Laajenna Parametrit-osa.
  • Vaihda etumerkki -vaihtoehto valitaan automaattisesti eikä sitä voi muuttaa. Näin varmistetaan, että määrien etumerkki muutetaan ja lisättävät tilausrivit vastakirjaavat toimittajan laskun.
  • Kopioi kulut -vaihtoehto valitaan automaattisesti eikä sitä voi muuttaa. Tällöin toimittajan laskun kulut lisätään ostopalautustilaukseen alkuperäisten kulujen vastakirjaamiseksi. Muutoksia voi muokata myöhemmin tilauksen otsikossa ja riveillä.
  • Kopioi täsmällisesti -vaihtoehto valitaan automaattisesti eikä sitä voi muuttaa. Tämä varmistaa, että kaikki toimittajan laskun otsikon ja rivien kenttien arvot kopioidaan tarkasti. Tämä tarkoittaa, että ostopalautustilaus luodaan arvoille, jotka vastaavat kaikkia toimittajan laskuasiakirjan ehtoja.
  • Poista ostorivit -vaihtoehto poistaa kaikki ostotilausrivit, jotka ovat jo olevalla ostotilauksella, ennen uusien rivien lisäämistä. Tässä esimerkissä ostopalautustilaukseen ei ole vielä lisätty rivejä, eli tässä tapauksessa vaikutusta ei ole. Käytä tätä vaihtoehtoa varoen, koska se poistaa kaikki aiemmin luodut rivit ilman varoitusta.
  • Kopioi tilausotsikko -vaihtoehto valitaan automaattisesti eikä sitä voi muuttaa. Näin varmistetaan, että toimittaja laskun tiedot kopioidaan ja otetaan käyttöön ostopalautustilauksen otsikossa. Tästä on hyötyä, koska se varmistama, että ostopalautustilaus vastakirjaa laskun samanlaisin ehdoin.
 8. Tiivistä Parametrit-osa.
 9. Laajenna Laskut-osa.
  • Sivu on avattu hyvityslaskutoiminnosta, joten ainoa vaihetoehto on kopioida tietoja toimittajan laskuista. Tämä välilehti sisältää kaikki käytettävissä olevat toimittajatilin laskut, jotka on määritetty aiemmin luodussa ostopalautustilauksessa. Laskut tunnistat laskutustositteesta tai ostotilauksen tunnuksesta.
 10. Etsi toimittajan lasku, jonka tunnisteena on laskunumero AP-0006 ja valitse rivi napsauttamalla mitä tahansa rivin kenttää.
 11. Valitse rivi valitsemalla sen valintaruutu.
  • Huomaa, että toimittajan laskun käytettävissä olevat rivit on valittu automaattisesti tilauksen kanssa. Tällä nimenomaisella toimittajan laskulla on 2 tilausriviä. Tässä esimerkissä palautetaan osa toisen rivin määrästä.
 12. Valitse toinen rivi (rivillä on nimike M0006) napsauttamalla mitä tahansa kyseiselle rivin kenttää.
 13. Muuta Määrä-kentän arvoksi 10. Tämä on toimittajalle palautettava määrä.
 14. Valitse ensimmäinen rivi (rivillä on nimike M0005) napsauttamalla mitä tahansa kyseiselle rivin kenttää.
 15. Poista rivin valintaruudun merkintä.
  • Vain rivit, jotka olet valinnut kopioidaan tilaukseen.
 16. Tiivistä Laskut-osa.
 17. Laajenna Kopioitavat valitut rivit tai kopioitava otsikko -osa.
  • Tämä näkymä sisältää yhteenvedon kaikista asiakirjoista ja riveistä, jotka on valittu kopioitavaksi uuteen tilaukseen.
 18. Tiivistä Kopioitavat valitut rivit tai kopioitava otsikko -osa.
 19. Valitse OK.
  • Valitsemasi rivi on nyt kopioitu uuteen ostopalautustilaukseen. Määrä-kentän arvo on -10.
 20. Valitse Varasto.
 21. Valitse Merkintä.
  • Luotu toimittajan laskun tilausrivi merkitään vastaamaan varastotapahtumaa. Näin varmistetaan, että toimittajalle palautettavat nimikkeet ovat samat, jotka toimittajalta on vastaanotettu. Joissain tilanteissa merkintää ei tapahdu, kuten jos varasto on jo merkitty kulutetuksi tai tuote on sellainen, jolla merkintää ei käytetä.
 22. Valitse OK.

Vahvista ja kirjaa tavaroiden toimitus

 1. Valitse Vahvista.
 2. Valitse toimintoruudussa Vastaanota.
 3. Valitse Tuotteen vastaanotto.
  • Tällä sivulla kirjataan tuotteen vastaanotto ostotilauksille sekä käsitellään tuotteiden palauttaminen toimittajalle. Tilausrivit, joilla on negatiivinen määrä tarkoittavat, että tavarat palautetaan toimittajalle, ja että tältä sivulta luotavaa asiakirjaa voi käyttää pakkausluettelona tätä varten.
  • Valitse tässä esimerkissä Määrä-kentän arvoksi Tilattu määrä. Näin varmistetaan, että lähetys käsitellään koko tilatulle määrälle, jolle tilausrivit luotiin.
 4. Kirjoita arvo Tuotteen vastaanotto -kenttään.
  • Tätä kenttää käytetään syöttämään viite, jota käytetään tositteena tuotteen vastaanoton kirjauskansiossa.
 5. Valitse OK.
  • Tavarat on nyt tallennettu lähetetyiksi ostopalautustilauksella, ja sitä vastaava tuotteen vastaanoton kirjauskansio on luotu. Voit käyttää Tuotteen vastaanotto -toimintoa ostotilauksesta luotujen kirjauskansioiden tarkasteluun selvittääksesi mitä on vastaanotettu tai palautettu ja milloin.