Luo tuoterakennerivitapahtuman kanban-sääntö

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tehtävässä keskitytään määrityksiin, jotka tarvitaan tapahtuman kanban-säännön luomiseen, jotta voidaan varmistaa toimitukset tuotannon tuoterakenneriveille lean-menetelmiä ja perinteisiä menetelmiä yhdistävässä tuotantoympäristössä. Tämän tehtävän luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF. Tehtävä on tarkoitettu prosessiteknikolle tai arvovirtaa hallitsevalle työntekijälle uuden tai muokatun tuotteen tuotannon valmisteluun.

Luo uusi kanban-sääntö

 1. Valitse Tuotannonhallinta > Kausittaiset tehtävät > Kanban-määrän laskeminen > Kanban-säännöt.
 2. Valitse Uusi.
 3. Valitse Tyyppi-kentän arvoksi "Otto".
  • Otto-tyyppiä käytetään siirtokanbanien luomiseen.
 4. Valitse Täydennysstrategia-kentässä Tapahtuma.
  • Tapahtumastategia valitaan, jotta kanbanien siirto voidaan tehdä tapahtuman perusteella. Strategia käynnistetään myöhemmin tehtäväoppaassa tuotantotilauksen arvioinnilla.
 5. Anna tai valitse Ensimmäinen suunnitelman tehtävä -kentässä arvo.
  • Anna tai valitse ReplenishSpeakerComponents. Siirtotehtävällä on vastaanottava (tulos-)varasto ja toimipaikka 12, minkä vuoksi materiaalin siirretään varaston 12 toimipaikkaan 12.
 6. Laajenna Tiedot-osa.
 7. Anna tai valitse Tuote-kenttän arvoksi M0001.
 8. Laajenna Tapahtumat-osa.
 9. Valitse Tuotantotilausrivin tapahtuma -kentässä Automaattinen.
  • Kun tuoterakennerivin tapahtumakentän arvo on Automaattinen, kanban luodaan täyttämään tuotantotilauksen tuoterakennerivien materiaalitarpeet.
 10. Sulje sivu.

Luo ja muokkaa uusi tuotantotilaus

 1. Siirry kohtaan Tuotannonhallinta > Tuotantotilaukset > Kaikki tuotantotilaukset.
 2. Valitse Uusi tuotantotilaus.
 3. Syötä tai valitse arvo Nimiketunnus-kentässä.
  • Kirjoita tai valitse L0001. Nimikettä L0001 käytetään, koska nimike M0001 sisältyy nimikkeen L0001 nimikkeen tuoterakenteeseen.
 4. Valitse Luo.
 5. Napsauta luettelossa L0001-rivillä olevaa linkkiä
 6. Valitse Tuoterakenne.
 7. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 8. Valitse Muokkaa.
 9. Valitse Rivin tyyppi -kenttään "Tarvekohdistuksen tarjonta".
  • Tarvekohdistuksen tarjonta valitaan käynnistämään kanbanin toimitusten luonti.
 10. Valitse Resurssin kulutus -kentässä Ei.
  • Resurrsin kulutus -valintaruudun merkinnän poistamalla voit vaihtaa varastoa.
 11. Laajenna Varaston dimensiot -osa.
 12. Syötä Varasto-kenttään 12.
  • Varastoksi on määritetty 12, koska se on ottotehtävän tulosvarasto.
 13. Syötä Toimipaikka-kenttään arvo 12.
  • Toimipaikaksi on määritetty 12, koska se on ottotehtävän tulostoimipaikka.
 14. Sulje sivu.
 15. Sulje sivu.

Arvioi tuotantotilaus ja näytä luotu kanban

 1. Valitse Arvio.
  • Tuotantotilauksen arviointi käynnistää liittyvässä kanbanissa nimikkeen M0001 toimituksen luonnin.
 2. Valitse OK.
 3. Sulje sivu.
 4. Sulje sivu.
 5. Siirry kohtaan Tuotetietojen hallinta > Lean-valmistus > Kanban-säännöt.
 6. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
  • Valitse nimikkeelle M0001 luotu tapahtuman kanban-sääntö.
 7. Laajenna Kanbanit-osa.
 8. Merkitse valittu rivi luettelossa.
  • Huomaa kanban, joka on luotu toimittamaan M0001 arvioituun tuotantotilaukseen.
  • Tämä on viimeinen vaihe!