Tuotantotilauksen vapauttaminen

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tässä menettelyssä näytetään, miten tuotantotilaus vapautetaan. Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF. Tämä on neljäs seitsemästä tuotantotilauksen elinkaaresta kertovasta menettelystä.

 1. Siirry kohtaan Tuotannonhallinta > Tuotantotilaukset > Kaikki tuotantotilaukset.
  • Valitse ruudukossa tuotantotilaus, jonka tila on Ajoitettu.
 2. Valitse toimintoruudussa Tuotantotilaus.
 3. Valitse Vapauta.
  • Voit vahvistaa tällä sivulla valittujen tuotantotilausten vapautuksen. Lisää tilauksia valitsemalla Valitse.
  • Vapautusvaihe osoittaa, milloin tuotantotilaus vapautetaan tuotannon työnohjaukseen. Tällöin työnohjauksen käyttäjät voivat raportoida tuotannon töiden etenemisestä. Töiden käsittelyä koskevaa tärkeää tietoa sisältävät tuotannon dokumentit voidaan luoda. Raaka-aineiden keräilyä koskeva varastotyö luodaan nimikkeille, jotka on määritetty varastoprosessia varten.
 4. Valitse Yleiset-välilehti.
  • Määritä, mitkä tuotantoraportit tulostetaan. Työkortti-raportti tulostaa sivun jokaisesta ajoitetusta työstä. Se vaatii tuotantotilauksen ajoituksen työtasolla. Raportti sisältää tietoja ajoituksen aloitus- ja päättymisajasta, tuotettavasta määrästä ja työn suorittavasta resurssista. Reititystyöt-raportti kerää samat tiedot samalla sivulla, mutta ei tulosta sivua kunkin työn kohdalla. Reitityskortti-raportti näyttää ainoastaan toiminnot, ei töitä. Tämän vuoksi töiden ajoittaminen ei ole pakollista tässä raportissa, mutta sitä voidaan käyttää, kun tuotantotilaukset on ajoitettu työvaiheen tasolla.
 5. Valitse Tulosta reitityskortti -valintaruutu.
 6. Valitse OK.
 7. Sulje sivu.