Salesin yhteyshenkilöiden synkronointi Finance and Operationsin yhteyshenkilöihin tai asiakkaisiin

Huomautus

Tutustu Dynamics 365:n tietojen integrointiin, ennen kuin käytät ratkaisua, jolla prospekti muuttuu kannattavaksi asiakkaaksi.

Ohjeaiheessa käsitellään malleja ja tehtäviä, joilla Microsoft Dynamics 365 for Salesin (Sales) Yhteyshenkilö (yhteyshenkilöt) -yksiköt ja yhteyshenkilöt (asiakkaat) synkronoidaan Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise editioniin (Finance and Operations).

Mallit ja tehtävät

Seuraavia malleja ja niiden taustalla olevia tehtäviä käytetään synkronoimaan Salesin yhteyshenkilö (yhteyshenkilöt) Finance and Operationsin yhteyshenkilöön (asiakkaat):

 • Mallien nimi:

  • Yhteyshenkilöt (Salesista Fin and Opsiin)
  • Yhteyshenkilöstä asiakkaaseen (Salesista Fin and Opsiin)
 • Projektin tehtävien nimet:

  • Yhteyshenkilöt
  • Yhteyshenkilö asiakkaaseen

Seuraava synkronointitehtävä on tehtävä ennen yhteyshenkilön synkronointia: tilit (Salesista Fin and Opsiin)

Yksikköjoukot

Myynti CDS Finance and Operations
Yhteyshenkilöt Kontakti CDS-yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt Tili Asiakkaat V2

Yksikön työnkulku

Yhteyshenkilöitä hallitaan Salesissa ja ne synkronoidaan Common Data Serviceen (CDS) ja Finance and Operationsiin.

Salesin yhteyshenkilöstä voi tulla CDS:n ja Finance and Operationsin yhteyshenkilö. Vaihtoehtoisesti siitä voi olla CDS:n tili ja Finance and Operationsin asiakas. Järjestelmä määrittää seuraavien Salesin yhteyshenkilöiden ominaisuuksien perusteella, poimitaanko yhteyshenkilö Salesista CDS:ään ja Finance and Operationsiin synkronoitavaksi (kuten Yhteyshenkilöt Salesissa > Yhteyshenkilö CDS:ssä > Yhteyshenkilöt Finance and Operationsissa):

 • Synkronoi tili CDS:ssä ja asiakas Finance and Operationsissa: yhteyshenkilöt, kun On aktiivinen asiakas -asetuksena on Kyllä
 • Synkronoi yhteyshenkilö CDS:ssä ja yhteyshenkilö Finance and Operationsissa: Yhteyshenkilöt, kun On aktiivinen asiakas -asetuksena on Ei ja Yritys (päätili tai asiakas) viittaa tiliin (eikä yhteyshenkilöön)

Salesin ratkaisu prospektista käteiseksi

Uusi On aktiivinen asiakas -kenttä on lisätty yhteyshenkilöön. Tämän kentän avulla erotetaan yhteyshenkilöt, joilla on myyntitehtävä, ja ne, joilla ei sitä ole. On aktiivinen asiakas -asetuksena on Kyllä vain asiakkaille, joilla on liittyviä tarjouksia, tilauksia tai laskuja. Vain nämä yhteyshenkilöt synkronoidaan Finance and Operationsiin asiakkaina.

Uusi IsCompanyAnAccount-kenttä on lisätty yhteyshenkilöön. Tämä kenttä osoittaa, onko yhteyshenkilö linkitetty Tili-tyypin yritykseen (päätili tai yhteyshenkilö). Näillä tiedoilla tunnistetaan yhteystiedot, jotka on synkronoitava Finance and Operationsiin yhteyshenkilöinä.

Uusi Yhteyshenkilön numero -kenttä on lisätty yhteyshenkilöön takaamaan integroinnin luonnollinen ja yksilöllinen avain. Kun uusi yhteyshenkilö luodaan, Yhteyshenkilön numero -arvo luodaan automaattisesti numerosarjan avulla. Arvossa on ensimmäisenä CON, sitten kasvava numerosarja ja lopuksi kuusimerkkinen loppuliite. Esimerkki: CON-01000-BVRCPS

Kun Salesin integrointiratkaisu lisätään Salesiin, päivitetty komentosarja määrittää aiemmin luotujen yhteyshenkilöiden Yhteyshenkilön numero -kentän käyttämällä edellä mainittua numerosarjaa. Päivityskomentosarja määrittää myös On aktiivinen asiakas -kentän arvoksi Kyllä kaikille yhteyshenkilöille, joilla on myyntitehtävä.

Finance and Operationsissa

Yhteyshenkilöt merkitään IsContactPersonExternallyMaintained-ominaisuudella. Tämä ominaisuus osoittaa, että kyseistä yhteyshenkilöä ylläpidetään ulkoisesti. Tässä tapauksessa ulkoisesti ylläpidettyjä yhteyshenkilöitä ylläpidetään Salesissa.

Edellytykset ja yhdistämismääritykset

Yhteyshenkilöstä yhteyshenkilöön

 • Päivitä CDS-organisaation tunnus Lähde > CDS -yhdistämismääritykseksi.

  • Mallin Organization_OrganizationId [Organisaation tunnus] oletusarvo on ORG001.
  • Mallin PrimaryAccount_Organization_OrganizationId [Organisaation tunnus] oletusarvo on ORG001.
 • Osoitteen maa- tai aluekoodi on pakollinen Finance and Operationsissa. Voit estää synkronointivirheet määrittämällä oletusarvon CDS > Operations -yhdistämismäärityksessä. Oletusarvo käytetään, jos kenttä on tyhjä Salesissa. Mallin PrimaryAddressCountryRegionISOCode oletusarvo on USA.

 • Varmista, että seuraavassa Finance and Operationsin kentässä on arvo. Jos tietoja ei tarvita Finance and Operationsissa, voit poistaa yhdistämismäärityksen CDS > Kohde -määrityksestä.

  • Finance and Operationsin kentän nimi: päätös
  • Yhdistämismääritys: PrimaryAccountRole = DecisionMakingRole

Yhteishenkilöstä asiakkaaseen

 • Päivitä CDS-organisaation tunnus Lähde > CDS -yhdistämismääritykseksi. Mallin Organization_OrganizationId [Organisaation tunnus] oletusarvo on ORG001.
 • Osoitteen maa- tai aluekoodi on pakollinen Finance and Operationsissa. Voit estää synkronointivirheet määrittämällä oletusarvon CDS > Kohde -yhdistämismäärityksessä. Oletusarvo käytetään, jos kenttä on tyhjä Salesissa. Mallin PrimaryAddressCountryRegionISOCode oletusarvo on USA.
 • CustomerGroup tarvitaan Finance and Operationsissa. Voit estää synkronointivirheet määrittämällä oletusarvon CDS > Kohde -yhdistämismäärityksessä. Oletusarvo käytetään, jos kenttä on tyhjä Salesissa. Mallin CustomerGroupId oletusarvo on 10.
 • Kun seuraavat yhdistämismääritykset lisätään kohdasta CDS > Kohde, Finance and Operationsissa tarvitaan vähemmän manuaalisia päivityksiä. Voit käyttää oletusarvoa tai arvomääritystä, kuten Maa tai alue tai Paikkakunta.

  • SiteId – oletustoimipaikka voidaan määrittää myös Finance and Operationsin tuotteissa. Toimipaikka on pakollinen, jotta tarjoukset ja myyntitilaukset voidaan luoda Finance and Operationsissa. Mallin SiteId arvoa ei ole määritetty.
  • WarehouseId – oletusvarasto voidaan määrittää myös Finance and Operationsin tuotteissa. Varasto on pakollinen, jotta tarjoukset ja myyntitilaukset voidaan luoda Finance and Operationsissa. Mallin WarehouseId arvoa ei ole määritetty.
  • LanguageId – Kieli on pakollinen, jotta tarjoukset ja myyntitilaukset voidaan luoda Finance and Operationsissa. Mallin LanguageId oletusarvo on en-us.

Mallin yhdistäminen tietojen integrointiohjelmassa

Seuraavissa kuvissa on esimerkki mallin yhdistämisestä tietojen integrointiohjelmassa.

Yhteyshenkilöstä yhteyshenkilöön

Mallin yhdistäminen tietojen integrointiohjelmassa

Mallin yhdistäminen yhteyshenkilöitä varten tietojen integrointiohjelmassa

Yhteishenkilöstä asiakkaaseen

Mallin yhdistäminen tietojen integrointiohjelmassa

Mallin yhdistäminen yhteyshenkilöitä varten tietojen integrointiohjelmassa

Finance and Operationsin tuotteiden synkronointi Salesin tuotteisiin

Salesin asiakkaiden synkronointi Finance and Operationsin asiakkaisiin

Myyntitarjouksien otsikoiden ja rivien synkronointi Salesista Finance and Operationsiin

Myyntitilauksien otsikoiden ja rivien synkronointi Finance and Operationsista Salesiin

Myyntilaskujen otsikoiden ja rivien synkronointi Finance and Operationsista Salesiin