Täytä myyntisopimuksia

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tässä menettelyssä käsitellään, miten myyntisopimus toteutetaan liittämällä siihen myyntitilauksia. Voit suorittaa tämän menettelyn esittely-yrityksen USMF kanssa tai käyttää omia tietojasi. Varmista ennen tämän opastuksen aloittamista, että sinulla on voimassaoleva myyntisopimus, jonka tyyppi on Tuotteen arvon vahvistus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa Luo myyntisopimuksia -tehtäväopastuksen.

Vapauta myyntitilaus sopimuksista

 1. Valitse Myynti ja markkinointi > Myyntisopimukset > Myyntisopimukset.
 2. Avaa luettelossa sopimus, jonka mukaisesti haluat vapauttaa tilauksen.
 3. Valitse toimintoruudussa Myyntisopimus.
 4. Valitse Vapauta tilaus.
  • Luo vapautustilaus -sivun yläosassa oleva teksti ilmaisee, että myyntitilausrivin edellyttävät tiedot vaihtelevat sen mukaan, onko sopimus määrä- vai arvoperusteinen.
  • Tämän opastuksen sopimuksen tyyppi on Tuotteen arvon vahvistus. Tämän vuoksi tämän sivun Rivit-osa on tyhjä. Jos sitoutuminen perustuisi määrään, rivitiedot kopioitaisiin sopimuksesta.
 5. Valitse Luo.
  • Sanoma ilmoittaa, että myyntitilaus on luotu. Koska tilauksessa ei ole rivejä, sinun on viimeisteltävä vapautusprosessi lisäämällä tilausrivin tiedot.
 6. Sulje sivu.
 7. Sulje sivu.
 8. Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset.
 9. Etsi ja avaa luettelossa tilaus, joka luotiin edellisessä tehtävässä vapautetun tilauksen vuoksi.
 10. Valitse Lisää rivi.
 11. Avaa haku valitsemalla Nimiketunnus-kentässä avattavan valikon painike.
 12. Kirjoita tai valitse Nimiketunnus-kentässä nimike, joka määritettiin liitetyssä myyntisopimuksessa.
 13. Kirjoita numero Määrä-kenttään.
  • Varmista, että annat määrän, jonka mukainen nettosumma alittaa liittyvän myyntisopimuksen arvon.
  • Huomaa, että koska myyntitilaus on linkitetty sopimukseen, neuvoteltua alennusprosenttia käytetään tilausrivillä.
 14. Valitse Päivitä rivi.
 15. Valitse Liitetty.
  • Liitetty sopimus -sivulla on sen sopimuksen tunnus ja ehdot, josta rivi on vapautettu.
 16. Sulje sivu.
 17. Valitse toimintoruudussa Yleiset.
 18. Valitse Liittyvä myyntisopimus.
 19. Laajenna Rivin erittely -osa.
 20. Valitse Täytäntöönpano-välilehti.
  • Täytäntöönpano-välilehdessä on kaikkien tähän sitoutumiseen liitettyjen myyntitilausrivien yhteenveto ja niiden täytäntöönpanotila sekä vielä vapauttamaton summa tai määrä.
 21. Sulje sivu.
 22. Sulje sivu.
 23. Sulje sivu.

Käytä myyntisopimuksia tilausprosessissa

 1. Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset.
 2. Valitse Uusi.
 3. Avaa haku valitsemalla Asiakastili-kentässä avattavan valikon painike.
 4. Etsi ja valitse luettelossa asiakas, joka on määritetty myyntisopimuksessa.
 5. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 6. Laajenna Yleinen-osa.
 7. Avaa haku napsauttamalla Myyntisopimuksen tunnus -kentässä avattavan valikon painiketta.
 8. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 9. Valitse Kyllä.
 10. Valitse OK.
 11. Merkitse valittu rivi luettelossa.
 12. Avaa haku valitsemalla Nimiketunnus-kentässä avattavan valikon painike.
 13. Kirjoita tai valitse Nimiketunnus-kentässä nimike, joka määritettiin liitetyssä myyntisopimuksessa.
 14. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 15. Valitse Tallenna.
 16. Valitse toimintoruudussa Kerää ja pakkaa.
 17. Valitse Kirjaa pakkausluettelo.
 18. Laajenna Parametrit-osa.
 19. Valitse Kirjaus-kentässä Kyllä.
 20. Valitse OK.
 21. Valitse OK.
 22. Valitse toimintoruudussa Yleiset.
 23. Valitse Liittyvä myyntisopimus.
 24. Valitse Täytäntöönpano-välilehti.