Varaston mobiililaitteen näyttöasetukset

Tässä artikkelissa kuvataan mobiililaitteen näytön ulkoasun määrittämistä ja kuinka pikanäppäimet yhdistetään ohjaimiin, kuten painikkeisiin.

Tämä artikkeli koskee "erikoisvarastointikäyttö"-ominaisuuksia Varastonhallinnassa. Mobiililaitteita voidaan käyttää moniin tehtäviin, joita varastotyöntekijät suorittavat.

Määritä tyylit ja yhdistä pikanäppäimet

Osana mobiililaitteen konfigurointia voit määrittää mobiililaitteille erilaisia asetteluja. Jos haluat tehdä tämän, sinun on tiedettävä CSS-tiedoston ja ASPX-tiedoston nimet. Oletustiedostot on asennettu osana varaston mobiililaiteportaalin asennusta. Jos et tiedä tiedostonimiä, kysy järjestelmänvalvojalta. Voit määrittää uuden tyylin Mobiililaitteen näyttöasetukset -sivulla:

  • Syötä CSS-tiedosto-kenttään CSS-tiedostosi nimi. Sisällytä nimeen .css tiedostonimen tunniste.
  • Määritä Mobiililaitteen näyttöasetusten näkymä -sivulla ASPX-tiedosto: Älä sisällytä .aspx tiedostonimen tunnistetta.

CSS- ja ASPX-tiedostojen on sijaittava tietyssä hakemistossa niin, että Internet Information Services (IIS) -sovellus pystyy lataamaan ne. Voi olla hyvä ajatus määrittää eri CSS-tiedostot, jos käytät mobiililaitetoimintoa eri selaimissa tai erityyppisillä laitteilla, jotka vaativat erilaista asettelunhallintaa. Yksinkertaisia asetuksia kuten taustaväriä, tekstifonttia ja fontin väriä, sekä painikkeiden leveyttä ja toimintaa, voidaan hallita helposti erilaisella CSS-tiedostojen käytöllä. ASPX-tiedostoa käytetään näyttämään mobiilisivusto palvelinpuolen ASP.NET-sovelluksessa. Tämä tiedosto hallitsee sitä, miten HTML:n yleisrakenne on aseteltu. Tätä toimintoa tulisi mukauttaa vain, jos sinulla on vakavia rakenteellisia ongelmia HTML:n ja JavaScriptin kanssa ja joudut muuttamaan tämän koodin tietyille laitteillesi. Yhdistä mobiililaitteen sivun HTML-ohjausobjektit pikanäppäimiin Mobiililaitteen näyttöasetukset -sivun Pikanäppäin-kentässä määrittämällä näppäimille numeeriset koodit. Löydät numerokoodit mobiililaitteen Näytä pikanäppäinten koodit -valikosta. Huomioi, että yhdistämismääritykset saattavat olla erilaiset käytetystä laitteesta riippuen. Sinun on käytettävää seuraavaa syntaksia yhdistämisen luomiseksi:

<control name>(<key name>)=<key code>;

Alla on kuvaus syntaksin osista:

  • <control name>>: HTML-muodossa hahmonnetun ohjausobjektin, kuten painikkeen, nimi.
  • (<key name>) – Sen näppäimistönäppäimen nimi, jolle luot pikanäppäimen.
  • <Key code> – Pikanäppäimenä käytettävän näppäimen numerokoodi.

Tässä on esimerkki:

Peruuta(Esc)=27; Kokonaan(F2)=113

Kaikilla sivuilla, jotka sisältävät Peruuta-painikkeen, painikkeessa näkyy tämä teksti:

(Esc) Peruuta

Näppäimistön Esc-näppäin aktivoi Peruuta-painikkeen. Jos haluat käyttää tyyli- ja pikanäppäinasetuksia tietyllä laitteella, sinun on luotava yhdistämismääritys Ehdot-kentässä. Sinun on käytettävä .NET säännönmukaista lauseketta yhdistämisen luontiin, ja lausekkeen on koostuttava kolmesta pystyviivalla (|) erotetusta osasta alla olevan mukaisesti:

Request.UserHostAddress=<user host address>|HostName=<user host name>|Request.UserAgent=<user agent>

Alla on kuvaus lausekkeen osista:

  • <user host address> – Säännönmukainen .NET-lauseke, joka vastaa pyytäjän IP-osoitetta.
  • <user host name> – Säännönmukainen .NET-lauseke, joka vastaa pyytäjän verkon nimeä.
  • <user agent> – Säännönmukainen .NET-lauseke, joka vastaa pyytäjän käyttämän selaimen tunnusta.

Seuraava esimerkki mahdollistaa Internet Explorer 8:n käytön.

Request.UserHostAddress=.*|HostName=.*|Request.UserAgent=MSIE\s8\.0

Löydät tietoa asetuksista mobiililaitteen Näytä näyttöasetusten palvelinkonfiguraatio -valikosta.

Mobiililaitteiden tekstin värien määrittäminen

Hallinnoi järjestelmän luomien sanomien käyttämien, kuten virhesanomien, värejä Mobiililaitteen tekstin värit -sivulla. Tekstin väri voi esimerkiksi ilmaista sanoman tarkoitusta tai vakavuutta. Seuraavat sanomatyypit näytetään.

Sanomalaji Kuvaus
Oletusarvo Oletussanomat käyttävät oletusmuotoisia väriasetuksia, jotka on määritetty varaston mobiililaiteportaalin CSS-tiedostossa.
Virhe Virhesanomat ilmaisevat ongelman, joka käyttäjän on ratkaistava ennen kuin hän voi jatkaa.
Onnistui Onnistumissanomat vahvistavat että toiminto onnistui.
Varoitus Varoitussanomat ilmoittavat työntekijälle ongelmasta tai mahdollisesta ongelmasta, jos työntekijä jatkaa. Työntekijän ei kuitenkaan tarvitse ratkaista ongelmaa jatkaakseen.

Valitse väri Valitse väri -sivulla napsauttamalla värivalikoimaa tai kirjoittamalla heksadesimaalin värikoodi.

Määritä mobiililaitteissa käytettävä päivämäärämuoto

Voit laajentaa hyväksyttyjä päivämäärän esitysmuotoja jokaisessa asennuksessa. Tämä ominaisuus voi olla hyödyllinen, jos esimerkiksi haluat tarjota muodon, joka tekee työntekijälle päivämäärien kirjoittamisen helpommaksi mobiililaitteella. Oletusmuodon määrää käyttäjän oletuskieli, joka on määritetty Käyttäjän asetukset -sivun Kieli-kentässä. (Samalla sivulla on käytössä myös työntekijän liittäminen tiettyyn varaston työn käyttäjään.) Huomautus: Varaston mobiililaiteportaali ei käytä Päivämäärä-, kellonaika- ja numeromuoto -kentän asetusta Kieli- ja alueasetukset -sivulla. Jotta voit muuttaa päivämäärän muotoa, sinun on tunnettava Microsoft .NET Frameworkin säännönmukaiset lausekkeet. Lisätietoja on linkissä .NET Framework Regular Expressions. Voit määrittää päivämäärän esitystapoja muokkaamalla Dates.ini-tiedostoa, joka sijaitsee varaston mobiililaiteportaalin palvelimen polussa Content\Settings\Dates.ini. Tämä tiedosto käyttää säännönmukaisia .NET-lausekkeita päivämäärämuodon määrittämiseen. Säännönmukaisen lausekkeen tulee sisältää alilausekkeita, jotka luovat nimetyt ryhmät päivälle, kuukaudelle ja vuodelle (PPKKYY) seuraavan esimerkin mukaisesti:

^(?<day>\d{2})(?<month>\d{2})(?<year>\d{2})$

Jokaiseen alilausekkeeseen on kirjoitettava 1-2 numeroa päivän ja kuukauden kohdalle ja 1-4 numeroa vuoden kohdalle. Seuraavassa on alilauseke-esimerkki, joka määrittää nimetyn ryhmän vuodelle ja vaatii vähintään kaksi tai enintään neljä numeroa:

(?<year>\d{2,4})

Voit määrittää useampia kuin yhden lausekkeen samassa tiedostossa. Jokaisen lausekkeen on oltava erillisenä rivinä. Ensimmäistä täsmäytettyä lauseketta käytetään päivämäärän jäsentämiseen.

Lisätietoja

Varastotyön mobiililaitteiden konfigurointi