Mittayksikköä ja varastointikäytännöt

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka oletusyksiköitä, yksikön sarjoja ja yksikkömuunnoksia käytetään varastoprosesseissa.

Yksikön sarjaryhmä määrittää varastotoimenpiteissä käytettävän yksiköiden sarjan. Ne luodaan Yksikön sarjaryhmät -sivulla. Sarja osoittaa eri yksiköiden välisen suhteen. Esimerkki: Varastoit kuormalavoja, joiden sisältämät laatikot sisältävät yksittäisiä nimikkeitä. Tällöin sinun on syötettävä kolme eri yksikköä ja tasojen looginen järjestys. Yksikön sarjaryhmien avulla voit määritellä rekisterikilpien ryhmittelykäytäntöjä ja oletusyksiköitä, joita eri varastoprosesseissa on käytettävä. Tämä artikkeli koskee sekä varastonhallinnassa käytettävää edistyksellistä varastonhallintaratkaisua että inventaarionhallinnassa käytettävää perustason varastonhallintaratkaisua.

Yksikön sarjaryhmät vapautetuille tuotteille

Jos haluat käyttää vapautettuja tuotteita varaston työprosesseissa, niille täytyy määrittää yksikön sarjaryhmä. Jos vahvistat tuotteen, joka on liitetty johonkin varastodimensioryhmään ja kyseisen varastodimensioryhmän Käytä varastonhallintaprosesseja -vaihtoehdoksi on asetettu Kyllä, näyttöön tulee virhesanoma, jos yksikön sarjaryhmän tunnusta ei ole määritetty tuotteelle. Jos käyttämässäsi yksikön numerosarjaryhmässä on useita rivejä (ja siten useita yksiköitä), yksiköiden välille on määritettävä yksikkömuunnos. Tämän asetuksen voi tehdä Yksikkömuunnokset-sivulla. Vapautettuun tuotteeseen liitettävän sarjaryhmän pienimmän yksikön on täsmättävä vastaavalle tuotteelle määritetyn varastoyksikön kanssa. Varastoyksikkö on yksikkö, jota käytetään käytettävissä olevan varaston peruslaskutoimituksissa. Voit myös määrittää mittayksikkömuunnokset päätuotteiden tuotevarianteille käyttämällä Ota käyttöön mittayksiköiden muunnokset -vaihtoehtoa.

Rekisterikilpiryhmitys

Voit määrittää, ryhmitelläänkö tiettyä yksikköä pienemmät tai suuremmat vastaanotot yhdeksi rekisterikilveksi vai jaetaanko ne yksikkökohtaisille rekisterikilville. Voit määrittää tämän käyttämällä Yksikön sarjaryhmät -sivun Rivin erittely -välilehden Rekisterikilpiryhmitys-vaihtoehtoa. Jos haluat käyttää rekisterikilpiryhmittelyä, kun työ käsitellään mobiililaitteella, sinun on valittava Mobiililaite-valikkovaihtoehdolle Rekisterikilpiryhmitys-vaihtoehto. Esimerkki: Rekisteröit mobiililaitteella nimikettä, joka on liitetty kaksi riviä sisältävään yksikön sarjaryhmään. Ensimmäinen rivi koskee kappaleita, ja Rekisterikilpiryhmittely-asetuksena on Kyllä. Toinen rivi koskee kuormalavayksikköä, ja Rekisterikilpiryhmittely-asetuksena on Ei. Tällöin järjestelmä voi ohjata jakoa ja rekisterikilpien luontia 100 kappaleen erinä automaattisesti.

Inventoinnin yksiköt

Voit määrittää inventointiprosesseissa käytettävät yksiköt valitsemalla Yksikön sarjaryhmät -sivulta Käytä yksikköä inventointiin -asetuksen. Voit valita enintään neljä yksikköä samaan sarjaryhmään. Jos valitset yli neljä yksikköä, lisäyksiköitä ei näytetä mobiililaitteessa.

Mobiililaitteen vastaanottoprosessien oletusyksiköt

Jos haluat määrittää oletusyksiköt mobiililaitteilla tapahtuvia vastaanottoprosesseja varten, ota Yksikön sarjaryhmät -sivulla käyttöön Oston ja siirron oletusyksikkö- ja Tuotannon oletusyksikkö -vaihtoehdot. Voit esimerkiksi määrittää, että järjestelmä käyttää oletusarvon mukaan kuormalavojen määrää, kun ostotilauksen käytettävissä oleva varasto vastaanotetaan mobiililaitteella, mutta varastoyksikkönä on oltava kappale. Voit muuntaa kunkin kuormalavan sisältämän kappalemäärän määrittämällä yksikkömuunnoksen, esimerkiksi 100 kpl = 1 KL.

Tilauksen oletusasetukset

Vapautettuja tuotteita luodessasi sinun täytyy valita oletusyksiköt ostoille, myynneille ja varastolle eri tilausten käsittelyä varten. Voit määrittää oletusyksiköt ja määrät eri lähdeasiakirjoille Tilauksen oletusasetukset- ja Toimipaikkakohtaiset tilausasetukset -sivuilla. Voit avata nämä sivut Vapautetut tuotteet -sivulta.