Suoritustason hallinnan yleiskuvaus

Suoritustason hallintaprosessin avulla työntekijät voivat dokumentoida suoritustasonsa ja keskustella siitä esimiestensä kanssa. Esimiehet voivat puolestaan antaa palautetta ja ohjeita työntekijöille.

Prosessin hallinta sisältää seuraavan kaavion osoittamat kolme sivua:

 • Suoritustason kirjauskansio
 • Tavoitteet
 • Kehityskeskustelu

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu, miten suoritustason hallinnan ensisijaiset osat liittyvät toisiinsa. Suoritustasoprosessin yleiskuvaus

Suoritustason kirjauskansio

Ennen työntekijän suorittamaa tarkastusta kerätään usein tietoja tehtävistä ja tapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet onnistumiseen tarkastelukauden aikana. Nämä tehtävät ja tapahtumat voidaan dokumentoida suoritustason kirjauskansioon. Lisäksi voidaan luoda tulevia tehtäviä, jotka on suoritettava tavoitteen saavuttamiseksi tai kehityssuunnitelman vaatimusten tai suoritustasoon sitoutumisen täyttämiseksi. Suoritustason kirjauskansiot eivät ole pakollisia tavoitteiden ja suoritustasoarviointien luomisessa.

Suoritustason kirjauskansiosta on kaksi eri versiota: työntekijän versio, jota käytetään Työntekijän itsepalvelu -työtilan (ESS) kautta ja esimiehen versio, jota käytetään Esimiehen itsepalvelu -työtilan (MSS) kautta. Työntekijät voivat luoda itselleen kirjauskansioita ja jakaa niitä esimiesten kanssa. Esimiehet voivat luoda ryhmälleen kirjauskansioita ja jakaa niitä työntekijöiden kanssa.

Kun Suoritustason kirjauskansio -sivua käytetään Työntekijän itsepalvelu -työtilan kautta, voit tallentaa seuraavat tiedot:

 • tehtävän otsikko
 • tehtävän kuvaus, joka sisältää tehtävän yksityiskohtaiset tiedot
 • kirjauskansion luontipäivämäärä
 • tehtävän alkamis- ja valmistumispäivämäärä
 • tila-asetus, joka osoittaa, voiko tehtävän jakaa työntekijän esimiehen kanssa
 • asetus, joka osoittaa, onko merkintä kehityssuunnitelman osa
 • avainsanat, joiden avulla voi etsiä samanlaisia suoritustason kirjauskansiokohteita.

Voit myös linkittää suoritustason kirjauskansion ulkoiseen verkkosivustoon tallentamalla sivuston URL-osoitteen. Jos kirjauskansio liittyy tavoitteisiin tai suoritustasoarviointeihin, voit linkittää kirjauskansion myös niihin halutessasi. Kun suoritustason kirjauskansiota käytetään Esimiehen itsepalvelu -sivun kautta, voit syöttää samat tiedot kuin työntekijän kirjauskansioon. Lisäksi voit määrittää työntekijät, joille kirjauskansio luodaan. Voit määrittää, jaetaanko esimiehen kirjauskansio työntekijöiden kanssa.

Kehu

Suoritustason kirjauskansio sisältää lisätoiminnon, jonka nimi on Kehu. Kun valitset Lähetä kehu -kohdan, voit valita työntekijän ja antaa tälle palautetta sähköpostitse. Viesti lähetetään kehuttavalle työntekijälle, työntekijän esimiehelle, kehun lähettävälle työntekijälle ja tämän työntekijän esimiehelle. Suoritustason kirjauskansiovienti luodaan jokaiselle kehuviestin vastaanottavalle henkilölle.

Tavoitteet

Suoritustasotavoitteet-sivu auttaa sinun ja esimiehesi luomien tavoitteiden seuraamisessa. Voit luoda haluamasi määrän tavoitteita. Tavoitteiden ei tarvitse olla samalla kaudella tai samoissa suoritustasoarvioinneissa. Voit luoda myös yksinkertaisia tai monitasoisia tavoitteita sen mukaan, miten paljon tavoitetta koskevia tietoja haluat syöttää. Suoritustasoarvioinnit eivät edellytä tavoitteiden asettamista.

Perustavoitteelle on annettava seuraavat tiedot:

 • lyhyt nimi
 • tavoitteen pidempi kuvaus
 • tavoitteen arvioitu aloituspäivämäärä
 • tavoitteen arvioitu valmistumispäivämäärä.

Voit myös määrittää tavoiteluokan, joka auttaa tavoitteiden järjestelyssä. Esimiehet näkevät myös sen henkilön nimen, jolle tavoite on määritetty.

Jos saatava yksityiskohtaisempia tietoja tavoitteesta, voit luoda tavoitteen ohjeaiheen. Ohjeaiheet sisältävät otsikon ja kuvauksen. Voit lisätä haluamasi määrän ohjeaiheita. Niiden avulla varmistat, että sekä työntekijä että esimies ymmärtävät tavoitteen tiedot. Sekä työntekijät että esimiehet voivat myös syöttää tavoitteen etenemistä koskevia kommentteja.

Tavoitteisiin liittyy usein mitattavissa olevia tuloksia. Voit lisätä mittaukset, kun haluat seurata tavoitteen tavoitetuloksia ja todellisia tuloksia. Jos mittaus on haastava tavoite, voit merkitä mittauksen Haastava tavoite -valinnan avulla.

Suoritustason kirjauskansio sisältää tehtäviä, joiden avulla esimies saa lisätietoja tavoitteen suorittamisesta. Jos suoritustason kirjauskansio on linkitetty tavoitteeseen, se näkyy kyseisen tavoitteen Tehtävät-osassa. Voit lisätä uuden suoritustason kirjauskansion myös Suoritustasotavoitteet-sivulta. Kyseinen suoritustason kirjauskansio linkitetään automaattisesti tavoitteeseen.

Jos haluat liittää tavoitteeseen asiakirjan, kuten suoritustodistuksen, voit liittää sen Suoritustasotavoitteet-sivun Liitteet-osassa. Asiakirjojen katseluohjelman avulla voi tarkastella nopeasti minkä tahansa liitetyn asiakirjan sisältöä.

Voit luoda tavoitteesta mallin ja luoda mallin avulla uusia kyseiseen malliin perustuvia tavoitteita. Kuvaus, ohjeaihe ja tavoitemittaukset tallennetaan, kun luot tavoitteesta mallin. Kaikki todelliset mittaukset, valmistumispäivämäärät ja ohjeaiheiden kommentit kuitenkin poistetaan.

Suoritustasoarvioinnit

Suoritustasoarviointeja kutsutaan virallisesti keskusteluiksi. Ne ovat nyt riittävän joustavia ja tukevat jatkuvaa palautetta, kehityssuunnitelmia ja virallisempia arviointeja. Voit luoda nopeasti kahdelle ihmiselle pieniä tapaamisia, kuten kahdenkeskisiä tapaamisia, tai monitasoisemman yrityksen arviointiprosessia vastaavan arvioinnin.

Tapaaminen, kuten kahdenkeskinen tapaaminen, on yksinkertainen arviointi. Sitä varten tarvitsee antaa lyhyt nimi, pidempi kuvaus tapaamisen sisällöstä ja tapaamisen päivämäärä. Yksinkertainen arviointi sisältää samat tiedot sekä kyseisen arvioinnin kauden. Esimiehet näkevät myös sen henkilön nimen, jolle arviointi on luotu.

Yksityiskohtaisimpia arvioita varten voit noutaa aktiiviset ja valmiit tavoitteet ja syöttää niitä koskevat kommentit. Kaikki tavoitteeseen liittyvät suoritustason kirjauskansion tehtävät ja mittaukset näkyvät arvioinnissa. Kun arviointi on tehty, arvioinnin aikaisten kohteiden historia sisältävä mittausten tilannevedos tallennetaan.

Myös Osaamistiedot-osaa voi käyttää työntekijän osaamistiedoista keskustelemiseen sekä niiden arviointiin ja luokitteluun. Lisää haluamasi määrä osaamistietoja. Määritä, onko osaamistiedot luokiteltava.

Voit luoda uusia arvioijia luomasi mallin perusteella. Sinulla voi olla malli esimerkiksi kahdenkeskisiä tapaamisia, kehityssuunnitelmia tai kausittaisia arviointeja varten. Valitse malli uuden arvioinnin luomisen yhteydessä.

Suoritustasoarviointeihin lisättävissä olevat osat

Suoritustasoarviointeihin voi lisätä erityyppisiä tietoja. Tietoja ovat esimerkiksi arvioinnin tiedot, mittaukset, tehtävät, luokitukset, kuittaukset ja liitteet.

Arvioinnin tiedot

Voit noutaa tavoitteesi arvioinnin tietoihin ja lisätä niihin kommentteja. Voit myös määrittää osaamistietoja ja lisätä niihin kommentteja.

Mittaukset

Voit tarkastella tavoitteeseen tai arviointiin liittyviä mittauksia. Voit myös lisätä arviointiin liittyvän uuden mittauksen.

Tehtävät

Voit näyttää arviointiin liittyvän suoritustason kirjauskansiokohteet. Voit myös lisätä suoritustason kirjauskansion, joka linkitetään arviointiin automaattisesti.

Luokitukset

Voit kohdistaa luokituksen mihin tahansa arvioinnin tavoitteeseen tai osaamiseen. Voit määrittää jokaiselle arvioinnille arviointimallit. Arviointien oletusarvot ovat Suoritustaso-kohdan Henkilöstöhallintoparametrit-sivulla.

Kuittaukset

Työntekijä ja/tai esimies listataan arviointiin määrittämiesi arviointiparametrien perusteella. Arvioinnit voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Kun kaikki pakolliset kuittaukset on tehty, arvioinnin tilaksi voidaan merkitä Valmis.

Liitteet

Voit liittää arviointiin asiakirjan Arvioinnit-sivun Liitteet-osassa. Asiakirjojen katseluohjelman avulla voi tarkastella nopeasti minkä tahansa liitetyn asiakirjan sisältöä.

Suoritustason hallinnan työnkulku

Työntekijän arvioinnin työnkulun avulla voit hallita arvioinnin hyväksyntää. Voit myös ohittaa automaattisen työnkulun ja muuttaa arvioinnin tilan manuaalisesti. Näin voit luoda yksinkertaisempia asiakirjoja, kuten kahden henkilön käytössä olevia asiakirjoja, ilman työnkulkuprosessia. Arvioinnin tila ohjaa arvioinnin käyttöä.

 1. Kun arviointi luodaan, sen tilaksi määritetään Ei aloitettu. Kuka tahansa voi muokata arviointia.
 2. Kun työntekijä painaa Aloita arviointi -painiketta, arvioinnin tilaksi määritetään Käsittelyssä. Tämän jälkeen työntekijä alkaa lisätä sisältöä. Tässä vaiheessa esimies ei enää voi tarkastella arviointiasiakirjaa.
 3. Työntekijä muuttaa tilaksi Valmis arvioitavaksi.
 4. Esimies voi lisätä kommentteja ja luokituksia. Tässä vaiheessa vain esimies näkee arvioinnin.
 5. Esimies muuttaa tilaksi Lopullinen arviointi. Tällöin sekä esimies että työntekijä näkevät arvioinnin, ja he voivat keskustella siitä. Voit määrittää parametrien avulla, voiko arviointia muokata tässä vaiheessa. Tämä vaihe on myös valinnainen, jos esimies haluaa yksinkertaisesti jakaa arvioinnin työntekijän kanssa ja merkitä sen tilaksi Valmis, kun toimenpiteet on tehty.
 6. Kun kuittaukset on tehty, tilaksi muutetaan Valmis. Tässä vaiheessa arviointia ei voi enää muuttaa.

Työntekijän arvioinnin työnkulku koostuu kahdesta seuraavasta elementistä:

 1. Hyväksy arviointi. Lisää tämä elementti, kun haluat hallita tilan muuttamista Keskeneräinen-tilasta Valmis arvioitavaksi -tilaan. Muuta määritystä käyttääksesi johtajahierarkiaa, jossa työntekijärivin esimiehen taso = 1.
 2. Lopullinen arviointi. Lisää tämä elementti, kun haluat hallita tilan muuttamista Valmis arvioitavaksi-tilasta Lopullinen arviointi -tilaan. Muuta määritystä käyttääksesi johtajahierarkiaa, jossa työntekijärivin esimiehen taso = 1, kun haluat esimiehen hyväksyvän lopullisen arvioinnin. Muuta määritykseksi Työnkulun käyttäjä, jos haluat, että työntekijä hyväksyy arvioinnin. Jos haluat, että sekä esimies että työntekijä hyväksyvät arvioinnin, lisää työnkulkuun kaksi vaihetta ja tee jokaiselle vaiheelle tarvittava määritys siinä järjestyksessä, jossa hyväksynnät tulee tehdä.

Luo perustiedot

Voit määrittää suoritustasoprosessin suorittamisessa vaadittavat tiedot seuraavien kolmen sivun avulla: Mittaukset-sivu, Suoritustason kirjauskansion lähdetyypit -sivu ja Arviointityypit-sivu.

Mittaukset

Mittaukset-sivun avulla voit luoda Suoritustasotavoitteet- ja Arvioinnit-sivuilla käytettävät vakiomittaukset. Voit luoda mittauksia, jotka ovat päivämääriä, summia, määriä tai prosenttilukuja, tai luokitusmalliin perustuvia mittauksia.

Suoritustason kirjauskansion lähdetyypit

Suoritustason kirjauskansion lähdetyypit kuvaavat suoritustason kirjauskansioiden alkuperää. Näet, onko kirjauskansiokohde oletusarvoisesti vain esimiehen tai työntekijän tarkasteltavissa, vai voivatko molemmat tarkastella sitä. Voit myös ottaa käyttöön Lähetä kehu -toiminnon tai poistaa sen käytöstä muuttamalla kehun lähdetyyppiä. Et voi poistaa muita lähdetyyppejä tällä hetkellä.

Arviointityypit

Suoritustason arviointityyppien avulla voit hallita arvioinnin toimintaa. Voit ottaa käyttöön arvioinnin työnkulun tai poistaa sen käytöstä. Jos arvioinnissa ei käytetä työnkulkua, voit määrittää arvioinnin luomisen yhteydessä käytettävän oletustilan. Voit myös määrittää, vaaditaanko arvioinnissa työntekijän, esimiehen vai molempien kuittaus.