Kalenteria ei voi käyttää Exchange Server-ympäristössä Outlook Web Appissa

Alkuperäinen tietämys kannan numero:   2780262

Oireet

Kun käyttäjät yrittävät käyttää kalenteria Outlook Web Appissa Exchange Server 2010-, Exchange Server 2013-tai Exchange Server 2016-ympäristössä, käyttäjät saavat seuraavan virhe sanoman:

Kohdetta, jota yritit käyttää, ei ole enää olemassa.
Kohdetta ei löytynyt. Sinä tai edustajalla on saattanut siirtää tai poistaa sen toisella tieto koneella tai matka puhelimella.

Huomautus

Tämä ongelma koskee kaikkia ympäristössä olevia käyttäjiä.

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska kalenterin oletusarvoinen jakamis periaate puuttuu.

Ratkaisu

Voit korjata ongelman toimimalla seuraavasti:

  • Luo uusi kalenterin jakamis menettely suorittamalla seuraava komento:

    New-SharingPolicy "Default Sharing Policy" -Enabled $true -Domains *:CalendarSharingFreeBusySimple -Default $true
    
  • Avaa IIS (Internet Information Services)-hallinta ja kierrätä MSExchangeOWAAppPool-ja Msexchangeowacalendaraapppool-sovellus sarjat.