Yhteyden muodostaminen posti laatikkoon ei onnistu, kun se on otettu uudelleen käyttöön Exchange Serverissä

Alkuperäinen tietämys kannan numero:   3132711

Kun käyttäjän posti laatikko on otettu uudelleen käyttöön Exchange Server 2016-tai Exchange Server 2013-ympäristössä, käyttäjä ei voi käyttää posti laatikkoaan yhtä tai useampaa asiakas protokollaa käyttäen.

Kun Exchange-posti laatikko on poistettu käytöstä käyttäjä tilillä, seuraavia Exchange-määritteitä ei poisteta käyttäjä objektista:

  • msExchAddressBookFlags
  • msExchBypassAudit
  • msExchPreviousRecipientTypeDetails
  • msExchProvisioningFlags
  • msExchRecipientSoftDeletedStatus
  • msExchUMDtmfMap
  • msExchWhenMailboxCreated
  • protocolSettings

Set-CASMailboxCmdlet-komennolla voit ottaa käyttöön asiakas protokollan, joka tarvitaan, jotta käyttäjä voi muodostaa yhteyden omaan posti laatikkoonsa. Jos esimerkiksi haluat ottaa Outlook Anywheren käyttöön käyttäjälle, suorita seuraava cmdlet-komento:

Set-CASMailbox Jim -MAPIBlockOutlookRpcHttp:$False