Test-Outlookailincuksen cmdlet-toiminto epäonnistuu ja sekvenssi ei sisällä mitään elementti virhettä Exchange Serverissä

Alkuperäinen tietämys kannan numero:   3186849

Oireet

Kun suoritat Test-OutlookConnectivity testin Exchange Server 2016-tai 2013-ympäristössä, näyttöön voi tulla seuraava varoitus:

WARNING: An unexpected error has occurred and a Watson dump is being generated:  
Sequence contains no elements  
 + CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Test-OutlookConnectivity], InvalidOperationException  
 + FullyQualifiedErrorId : System.InvalidOperationException,Microsoft.Exchange.Management.Tasks.TestOutlookConnectivity  
 + PSComputerName : toys-e15-mbx1.tailspintoys.com  

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska ProbeIdentity-parametrissa määritetty tieto kannan arvo on merkitsevä.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman selvittämällä tieto kannan nimi-arvon suorittamalla Get-Mailbox cmdlet-toiminnon seuraavasti:

$db = (Get-Mailbox <Alias>).Database

Suorita sitten cmdlet- Test-OutlookConnecivity komennolla edellisen cmdlet-toiminnon tieto kanta muuttuja Get-Mailbox :

Test-OutlookConnectivity OutlookRpcDeepTestprobe\$db -RunFromServerId <ServerName> -MailboxId <Alias>

Lisätietoja

Lisä tietoja tästä PowerShellin cmdlet-komentosovelmasta on kohdassa Test-Outlookoconnectivity.