Vian määritys: aliaksen poistaminen Sähkö posti käytössä olevasta suojaus ryhmästä

Oletko saanut tämän virheen luodessasi uutta käyttäjää? "Tämä Sähkö posti osoite on jo käytössä aliaksena posti käytössä olevalle suojaus ryhmä <ryhmän nimelle>." Tässä artikkelissa näytetään, miten sähkö postin alias poistetaan Mail-yhteensopivasta suojaus ryhmästä.

Huomautus

On epätavallista, että Mail-yhteensopivalla suojaus ryhmällä on alias, koska se on lisättävä Exchange Online PowerShellin avulla. Sinun on poistettava se Exchange Online PowerShellin avulla.

Jos olet uusi PowerShell, voit tehdä tämän! Tässä artikkelissa käytetyt Exchange Online PowerShell-komennot poistavat aliaksen vain posti käytössä olevasta suojaus ryhmästä.

Poista Sähkö posti tunnus ryhmästä Exchange Online PowerShellin avulla

Ennen kuin voit tehdä tämän toimenpiteen, tarvitset seuraavat:

  1. Korvaa Exchange Online PowerShellissä ryhmän nimi ja Sähkö posti osoite arvoilla ja suorita seuraava komento:

    Set-DistributionGroup -Identity "Group name" -Alias @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Se voi kestää muutaman minuutin, mutta kun komento on suoritettu, komento kehote palautetaan. Näyttöön tulee vain virhe sanoma.

  3. Sulje Exchange Online PowerShellin yhteys suorittamalla seuraava komento:

    Remove-PSSession $Session