Ryhmä tyypin määrittäminen ei onnistu-virhe tarkistettaessa ryhmää Office 365-hallinta keskuksessa

Oireet

Jako ryhmä muunnetaan huone luetteloksi suorittamalla seuraava cmdlet-komento:

Set-DistributionGroup <group name> -RoomList

Kun tarkastelet Office 365-hallinta keskuksen Distribution-ryhmää, näyttöön tulee seuraava virhe sanoma:

"Cannot determine group type"

Ratkaisu

Luo huone luetteloita käyttämällä seuraavaa cmdlet-komentoa:

New-DistributionGroup <group name> -RoomList

Lisä tietoja on kohdassa New-Distributionengroup.

Huomautus

Huone luettelon jako ryhmät eivät näy Office 365-hallinta keskuksessa tai Exchange-hallinta keskuksessa. Ryhmiä voidaan hallita vain PowerShellin avulla.