Virhe siirrettäessä postilaatikkoa tietokantaan Exchange Server 2010:ssä: Polkua D:\Temp ei löytynyt

Alkuperäinen KB-numero:   2834158

Oireet

Kun yrität siirtää postilaatikon postilaatikkotietokantojen välillä Microsoft Exchange Server 2010:ssä, näyttöön tulee seuraavankaltainen sanoma:

Virhe: "Polkua D:\Temp ei löytynyt"
Varoitus:
Odottamaton virhe ja Watson-vedos luodaan: D:\TEMP .tmp-polkua ei <filename> löytynyt.

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska Temp- ja TMP-ympäristömuuttujien polkuarvo, jota Microsoft Exchangen tietosäilöpalvelu käyttää tietokannan siirtämiseen, ei kelpaa.

Huomautus

Microsoft Exchangen tietosäilöpalvelu käyttää TEMP- ja TMP-kansioita väliaikaisena säilönä erilaisiin toimintoihin, kuten sanomien muuntamiseen ja postilaatikoiden siirtotoimintoihin.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman määrittämällä temp- ja TMP-ympäristömuuttujien oikean polun. TEMP- ja TMP-ympäristömuuttujien oletuspolku on %Userprofile%\Temp.

Lisätietoja TEMP- ja TMP-ympäristömuuttujien oikean polun määrittämisestä on seuraavassa Microsoft TechNet -sivustossa: TEMP- ja TMP-hakemistojen siirtäminen