Kiinteä elinkaarikäytäntö

Alunperin julkaistu: 26. heinäkuuta 2016
Päivitetty: 25. lokakuuta 2021

Löydät täältä tietoja tuotteesi elinkaaresta.

Kiinteä elinkaarikäytäntö koskee monia kaupallisia ja joitakin kuluttajatuotteita, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla vähittäisostoina tai volyymikäyttöoikeuksien kautta. Se tarjoaa:

 • Määritellyn tuen ja huollon elinkaaren aikajanan tuotteen lanseerauksen yhteydessä.
 • Vähintään viisi vuotta Mainstream-tukea.
 • Laajennetun tuen lisäajan joillekin tuotteille.

Lisätietoja tuen päättymispäivämääristä ja siirtymistietoja saa Hae tuotteen elinkaarta -sivulta.

Tuen saamiseksi asiakkaat saattavat joutua ottamaan käyttöön uusimman päivityksen tai Service Packin.

Microsoft on sitoutunut parantamaan tuotteiden suojausta. Vaikka pyrimme poistamaan haavoittuvuuksia kehityksen aikana, ohjelmistohaavoittuvuudet ovat edelleen tosiasia, ja meidän on oltava valmiita reagoimaan, kun niitä havaitaan. Microsoft kehottaa asiakkaita asentamaan uusimmat tuoteversiot, tietoturvapäivitykset ja Service Pack -paketit, jotta heidän järjestelmänsä pysyvät mahdollisimman turvallisina. Uusimmat tiedot tietoturvapäivityksistä ovat Tietoturvapäivitysoppaassa. Vanhat tuotteet eivät välttämättä täytä nykypäivän tiukempia tietoturvavaatimuksia. Microsoft ei ehkä voi tarjota tietoturvapäivityksiä vanhoja tuotteita varten.

Kiinteä elinkaarikäytäntö ei koske kaikkia tuotteita. Jos haluat nähdä tuen ja huollon alkamis- ja päättymispäivät soveltuvan tuotteen mukaan, siirry Elinkaarituotehakuun.

Kiinteän elinkaarikäytännön mukaisten tuotteiden elinkaaren vaiheet

Tuen tyyppi Mainstream-tuki Laajennettu tuki Tuen päättymispäivän jälkeen
Pyyntö tuotteen suunnittelun ja ominaisuuksien muuttamiseksi Käytettävissä Ei käytettävissä Ei käytettävissä
Tietoturvapäivitykset Käytettävissä Käytettävissä Saatavana laajennetun tietoturvapäivitysohjelman kautta
Muut kuin tietoturvapäivitykset Käytettävissä Käytettävissä 1 kattavan tuen kautta Ei käytettävissä
Omatoiminen tuki 2 Käytettävissä Käytettävissä Käytettävissä
Maksullinen tuki Käytettävissä Käytettävissä Saatavilla 3

1 Kattavan tuen kautta tarjottu EHS (Extended Hotfix Support) -ohjelma on käytettävissä vain tietylle tuoteryhmälle

2 Omatoiminen online-tuki on saatavilla tuotteen koko elinkaaren ajan ja vähintään 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun tuotteen tuki on päättynyt. Microsoftin online-tietämyskannan artikkelit, usein kysytyt kysymykset, vianmääritystyökalut ja muut resurssit auttavat asiakkaita ratkaisemaan yleisiä ongelmia.

3 Lisätietoja on kohdassa Elinkaaren UKK - Laajennetut tietoturvapäivitykset. Laajennettu tietoturvapäivitysohjelma pakollinen.

Mainstream-tuki

Mainstream-tuki on tuotteen elinkaaren ensimmäinen vaihe. Tuetulla Service Pack -tasolla Mainstream-tuki tuotteille ja palveluille sisältää *:

 • Tilannetuki (maksuton tilannetuki, maksullinen tilannetuki, tuntikohtainen tuki, takuuvaatimusten tuki)
 • Tietoturvapäivitysten tuki
 • Mahdollisuus pyytää muita kuin tietoturvapäivityksiä

Huomautus

Käyttöoikeussopimuksen, lisenssiohjelmien (kuten Software Assurance - tai Visual Studio -tilausten) tai muiden maksuttomien tukiohjelmien sisältämät tilannetukiedut ovat käytettävissä vain Mainstream-tukivaiheen aikana.

Näiden etujen saaminen tietyille tuotteille saattaa edellyttää rekisteröitymistä ylläpito-ohjelmaan.

Laajennettu tuki

Laajennettu tukivaihe noudattaa Mainstream-tukea. Tuetulla Service Pack -tasolla laajennettu tuki sisältää seuraavat:

 • Maksullinen tuki 4

 • Tietoturvapäivitykset ilman lisäkustannuksia

 • Mahdollisuus pyytää muita kuin tietoturvakorjauksia valikoiduille tuotteille vaatimukset täyttäville Kattavn tuen-asiakkaille. 5

Huomautus

 • Microsoft ei hyväksy takuuseen, suunnittelumuutoksiin tai uusiin ominaisuuksiin liittyviä tukipyyntöjä laajennetun tuen vaiheessa.

 • Laajennettu tuki ei ole käytettävissä kuluttaja-, kuluttajalaitteisto- tai multimediatuotteille.

 • Näiden etujen saaminen tietyille tuotteille saattaa edellyttää rekisteröitymistä maksulliseen tukiohjelmaan.

4 Rajoitettu ilmainen tuki voi olla saatavilla (vaihtelee tuotteen mukaan).

5 Microsoftin elinkaarikäytäntö mahdollistaa tiettyjen muiden kuin tietoturvapäivitysten luomisen ja laajan jakelun laajennetun tuen vaiheen aikana. Saattaa esimerkiksi olla tarpeen tarjota muu kuin tietoturvapäivitys, joka mahdollistaa yhteyden muodostamisen ja ylläpidon jatkamisen Automaattisen päivityksen tai Windows Server Update -palvelun kautta.

Service Pack -paketit:

Osana jatkuvaa pyrkimystään parantaa ohjelmistojaan Microsoft kehittää ja julkaisee päivityksiä sekä korjaustiedostoja tunnettuihin ongelmiin. Usein nämä korjaustiedostot yhdistetään yhdeksi Service Pack -pakkaukseksi, jonka käyttäjät voivat asentaa tietokoneisiinsa. Sekä Mainstream-tuen että jatketun tuen saaminen edellyttää, että ohjelmistotuotteen tuettu Service Pack -paketti (tietoturva- ja kesäaikapäivitykset mukaan lukien) on asennettu.

 • Kun uusi Service Pack -paketti julkaistaan, Microsoft tarjoaa aikaisemmalle Service Pack -paketille tukea joko 12 tai 24 kuukauden ajaksi tuoteperheen (esimerkiksi Windows, Office, palvelimet tai kehittäjätyökalut) mukaan.

 • Kun Service Pack -paketin tuki päättyy, Microsoft ei enää toimita siihen uusia tietoturvapäivityksiä, kesäaikapäivityksiä tai muita kuin tietoturvapäivityksiä. Kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavaa tukea on edelleen saatavana jäljempänä kuvatulla tavalla.

 • Kun tuotteen tuki päättyy, myös kyseisen tuotteen kaikkien Service Pack -pakettien tuki päättyy. Tuotteen elinkaari syrjäyttää Service Pack -käytännön.

 • Service Pack -pakettien aikajanat ovat yhdenmukaiset tuoteperheen sisällä.

 • Microsoft tiedottaa edellisen Service Pack -paketin tuen aikajanoista aina julkaistessaan uuden Service Pack -paketin.

Asiakkaita kehotetaan painokkaasti hankkimaan täysin tuettu Service Pack, sillä näin voidaan varmistaa, että tuotteesta on käytössä uusin ja turvallisin versio.

Jos asiakkaalla on käytössään tuettu tuote, jonka Service Pack -versio ei enää ole täysin tuettu, Microsoft tarjoaa kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavaa tukea seuraavasti:

Kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavaa tukea on saatavilla Microsoftin asiakaspalvelun ja tuen sekä Microsoftin hallitsemien tukitarjousten (muun muassa Premier-tuen) kautta. Jos tukitapauksen ratkaiseminen edellyttää eskalointia tuotekehitykseen lisäohjeita varten tai vaatii suojauspäivityksen tai muun päivityksen, asiakkaita kehotetaan päivittämään tuotteensa täysin tuettuun Service Pack -pakettiin.

Kaupallisesti kohtuulliseksi katsottava tuki ei sisällä Microsoftin tuotekehitysresursseja. Ongelmien kiertäminen teknisin keinoin voi olla rajallista tai mahdotonta.

Microsoft-tuoteperheiden ja kunkin tuoteperheen Service Pack -tuen kestot esitetään seuraavassa taulukossa.

Tuoteperhe Service Pack -tuen kesto
Windows-asiakasohjelma ja -palvelimet 24 kuukautta
Dynamics 24 kuukautta
Office 12 Kuukautta
Palvelimet 12 Kuukautta
Kehittäjien työkalut 12 Kuukautta
Kuluttajaohjelmistot, multimedia ja pelit 12 Kuukautta

SQL Server 2017:stä alkaen Service Pack -paketteja ei julkaista. SQL Server noudattaa modernia ylläpitomallia, joka on kuvattu kohdassa Ilmoitus SQL-palvelimen modernista ylläpitomallista.

Microsoft suosittelee asentamaan uusimman kumulatiivisen päivityksen (tai viimeisen vuoden aikana julkaistun päivityksen) vastaavaan julkaisuun. Tukiryhmä saattaa edellyttää, että asennat tietyn kumulatiivisen päivityksen, joka korjaa tietyn ongelman ongelmatapauksen vianmäärityksessä.

Tämän tukikäytännön mukaan käyttäjät saavat Mainstream-tukijakson aikana käyttöönsä sellaiset täysin tuettujen Service Pack -pakettien aiemmin laaditut päivitykset, jotka eivät ole suojauspäivityksiä. Käyttäjät voivat myös pyytää uusia päivityksiä.

Service Pack -paketteja ei muuteta automaattisesti sisältämään Service Pack -paketin ensimmäisen julkaisun jälkeen kehitettyjä muita kuin suojauspäivityksiä. Vanhemmat Service Pack -paketit voidaan muuttaa sisältämään muita kuin suojauspäivityksiä, jotka on kehitetty Service Pack -julkaisun jälkeen. Ota yhteys Microsoftiin ja pyydä muutosta.

Microsoft Security Response Centerin suojaustiedotteissa julkaistut suojauspäivitykset käydään läpi ja sisällytetään vain tuettuihin Service Pack -paketteihin. Kesäaika- ja aikavyöhykepäivitykset sisältyvät vain täysin tuettuihin Service Pack -paketteihin.

Microsoft kehottaa asiakkaitaan arvioimaan ja asentamaan uusimmat Service Pack -paketit hyvissä ajoin. Näin voidaan varmistaa järjestelmän ja uusimpien suojauspäivitysten ajantasaisuus.

Tämä tarkistettu käytäntö tuli voimaan 13.4.2010.

Muutosloki

Tammikuun 2020 muokkaukset
LISÄTTY: Itsenäinen Service Pack -käytäntö on poistettu ja sisällytetty osaksi kiinteää elinkaarikäytäntöä.

Lokakuun 2020 muokkaukset
PÄIVITETTY: Yhdistetyn tuen linkki päivitettiin.

Huhtikuun 2021 muokkaukset
PÄIVITETTY: Johdanto ja kiinteän käytännön määritelmä.

Lokakuun 2021 muokkaukset
PÄIVITETTY: Linkki Suojauspäivitysoppaaseen.