Viimeiset numerot muutetaan nolliksi, kun kirjoitat pitkiä lukuja Excelin soluihin

Oireet

Kun kirjoitat Microsoft Excelin soluun luvun, joka sisältää enemmän kuin 15 numeroa, Excel muuttaa 15. numeron jälkeen mahdolliset numerot nolliksi. Voit esimerkiksi kirjoittaa luottokortin tunnusnumeron seuraavassa muodossa:

####-####-####-####

Tässä tilanteessa Excel muuttaa viimeisen numeron nollaksi.

Syy

Excel noudattaa IEEE 754 -määritystä liukulukujen tallentamis- ja laskemista varten. Excel tallentaa lukuon vain 15 merkitsevää numeroa ja muuttaa luvun viidennentoista numeron jälkeen nolliksi.

Vaihtoehtoinen menetelmä

Lainausmerkin lisääminen

Jos haluat estää numeroiden nollaksi muuttamisen, kirjoita yksi lainausmerkki ennen numeron kirjoimista.

Voit tehdä tämän valitsemalla tyhjän solun, kirjoittamalla yhden lainausmerkin (') ja kirjoittamalla numeron. Kaikki numerot näkyvät solussa.

Kirjoita yksi lainausmerkki ja kirjoita numero.

Solujen muotoileminen

Jotta sinun ei tarvitse kirjoittaa lainausmerkkiä kaikkiin soluihin, joihin tämä vaikuttaa, voit muotoilla solut tekstiksi ennen tietojen syöttämista.

  1. Valitse kaikki solut, joihin solut vaikuttavat, ja avaa sitten Muotoile solut -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+1.

  2. Valitse Luku-välilehden Luokka-luettelosta Teksti ja valitse sitten OK.

    Solujen muotoileminen

Lisätietoja

Tämä tapahtuu vain, jos solun muotoiluna on Luku ja syötetty luku on suurempi kuin 15 numeroa. Voit kirjoittaa tekstiksi muotoiltuihin soluihin enintään 32 767 merkkiä. Excel näyttää laskentataulukossa enintään 1 024 merkkiä.

Koska mukautetut lukumuotoilut on suunniteltu toimimaan pääasiassa lukujen kanssa, et voi luoda mukautettua lukumuotoilua, johon tallennetaan yli 15 numeroa. Et esimerkiksi voi käyttää seuraavaa muotoa 16-merkkisten luottokorttitunnusten säilöön numerona:

####-####-####-####

Jos kuitenkin kirjoitat luvun tekstiksi muotoiltuun soluun, kaikki merkit säilyvät kirjoitettaessa, koska Excel tallentaa luvun tekstinä eikä numerona.

Tarvitsetko lisää ohjeita? Kysy apua Microsoftin yhteisöltä.