Esimerkkimakro, joka lisää tai poistaa rivejä tai sarakkeita useisiin taulukoihin Excelissä

Huomautus

Office 365 ProPlus nimetään uudelleen Microsoft 365 Apps for enterprise -sovellukseksi. Lisätietoja tästä muutoksesta on tässä blogikirjoituksessa.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on Microsoft Visual Basic for Applications -esimerkkimakro (alitoimintosarja), jonka avulla voit lisätä tai poistaa rivejä tai sarakkeita useissa laskentataulukoissa Microsoft Excelissä.

Lisätietoja

Microsoft esittää ohjelmointiesimerkkejä vain asian havainnollistamiseksi, ilman suoraa tai epäsuoraa vastuuta niiden toimivuudesta. Tämä sisältää muunmuassa epäsuorat vastuut soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai soveltuvuuteen yksilöityyn käyttöön. Tässä artikkelissa oletetaan, että olet perehtynyt käytettyyn ohjelmointikieleen, sekä proseduurien luonti- ja virheenkorjaustyökaluihin. Microsoftin tukihenkilöt voivat auttaa selittämään tietyn toimintosarjaan liittyvät toiminnot. Nämä esimerkit eivät kuitenkaan muokkaa niitä niin, että ne lisäisi toimintoja tai rakentaisi menettelytapoja, jotka vastaavat tarpeitasi. Jos haluat lisätä tai poistaa rivejä tai sarakkeita useista taulukoista, käytä kullekin... Seuraava lauseke käy läpi kaikki tarvittavat taulukot tai valitsee rivit tai sarakkeet ennen lisäystä tai poistoa.

Huomautus

Seuraavat esimerkkimakrot toimivat vain, jos sarakkeita tai rivejä on useita.

Esimerkkimakro, joka lisää rivejä useisiin taulukoihin silmukkaa käyttämällä

Sub Insert_Rows_Loop()
   Dim CurrentSheet As Object

   ' Loop through all selected sheets.
   For Each CurrentSheet In ActiveWindow.SelectedSheets
    ' Insert 5 rows at top of each sheet.
    CurrentSheet.Range("a1:a5").EntireRow.Insert
   Next CurrentSheet
End Sub

Esimerkkimakro, joka valitsee sarakkeen ja lisää uuden sarakkeen

Seuraava esimerkkimakro valitsee koko sarakkeen ennen uusien sarakkeiden lisäämista:

Sub Select_Insert_Column()
  Dim MyRange as Object
  ' Store the selected range in a variable.
  Set MyRange = Selection
  ' Select the entire column.
  Selection.EntireColumn.Select
  ' Insert Columns in all selected sheets.
  Selection.Insert
  ' Reselect the previously selected cells.
  MyRange.Select
End Sub