Soluviittausten ja määritettyjen nimien käyttäminen ehtoihin Excelissä

Huomautus

Office 365 ProPlus nimetään uudelleen Microsoft 365 Apps for enterprise -sovellukseksi. Lisätietoja tästä muutoksesta on tässä blogikirjoituksessa.

Yhteenveto

Microsoft Excelissä ehdot voidaan määrittää kirjoittamalla haluamasi arvo ehtosoluihin tai käyttämällä soluviittauksia tai määritettyjä nimiä.

Jos haluat käyttää solun D1 arvoa ehtona, kirjoita ehtosoluun seuraava kaava:

=$D $1

Jos haluat käyttää määritetyn nimen arvoa, kuten "CritVar", kirjoita ehtosoluun seuraava kaava:

=CritVar

Jos haluat käyttää operaattoreita, kuten pienempiä (<) ja suurempia kuin (>), operaattori on ketjutettava kaavaan. Jos esimerkiksi haluat määrittää vastineen, joka on suurempi kuin solun D1 arvo, kirjoita ehtosoluun seuraava kaava:

=">"&$D$1

Jos haluat määrittää vastineen, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin "GVAR"-funktioksi määritetty solu, kirjoita ehtosoluun seuraava kaava:

=">="&GVAR

Lisätietoja

Lainausmerkkejä on käytettävä. Muussa tapauksessa Excel tulkitsee tiedot "suurempi kuin "$D $1", jossa "$D $1" on tekstimerkkijono. Sama koskee määritettyä nimeä.