Virheiden etsiminen ja korjaaminen työnkulun tarkistustoiminnolla

Power Automaten työnkulun tarkistustoiminto parantaa työnkulujen tasoa varmistamalla, että parhaita käytäntöjä noudatetaan työnkulkuja suunniteltaessa. Kun käytät tarkistustoimintoa, saat merkityksellisiä tietoja esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: "Mitkä työnkulun toteutuksen alueet aiheuttavat suorituskykyyn tai luotettavuuteen liittyviä riskejä?"

Jokaisen havaitun ongelman osalta tarkistustoiminto osoittaa työnkulun esiintymiä, joihin kannattaa harkita parannuksia. Voit myös toteuttaa nämä parannukset noudattamalla yksityiskohtaisia ohjeita.

Tarkistustoiminto on aina aktiivinen, ja se näkyy suunnittelutyökalun komentopalkissa. Tarkistustoiminnon yhteydessä näkyy punainen piste, jos tarkistustoiminto havaitsee työnkulussa yhden tai useamman virheen, mahdollisen virheen tai varoituksen.

Työnkulun tarkistustoiminto

Näytä tarkistustoiminnon virheet tai varoitukset

Kun suunnittelet työnkulkua, Työnkulun tarkastus -painikkeen valitsemalla voit avata tarkistustoiminnon, jossa voit tarkastella virheitä ja varoituksia.

Lisäksi tarkistustoiminto avautuu automaattisesti, kun tallennat työnkulun, jos siihen liittyy virheitä tai varoituksia. Kun tarkistusohjelma avautuu, se näyttää kaikki työnkulun virheet ja varoitukset. Kussakin osiossa tarkistustoiminto korostaa toiminnot, joissa virhe tai varoitus tapahtuu.

Opi korjaamaan virheet ja varoitukset

Laajenna kukin osio, niin saat lisätietoja virheiden tai varoitusten korjaamisesta.

Tarkistustoiminnon tiedot

Lisätietoja

Power Automaten käytön aloittaminen