Mitä Power BI -mallisovellukset ovat?

Power BI:n uusien mallisovellusten avulla Power BI -kumppanit voivat kehittää Power BI -sovelluksia käyttäen vain vähän tai ei lainkaan koodausta, minkä lisäksi sovellukset voidaan ottaa käyttöön kenelle tahansa Power BI -asiakkaalle. Tämä artikkeli on Power BI -mallisovellusten ohjelman yleiskatsaus.

Power BI -kumppanina voit luoda valmista sisältöä asiakkaillesi ja julkaista sen itse.

Voit kehittää mallisovelluksia, joiden avulla asiakkaasi voivat yhdistää ja alustaa tiedot omiin tileihinsä. Toimialueen asiantuntijoina he voivat avata tietojen lukituksen siten, että ne ovat helposti heidän yrityskäyttäjiensä käytettävissä.

Voit lähettää mallisovelluksia kumppanikeskukseen. Sen jälkeen sovellukset tulevat julkisesti saataville Power BI -sovellusten Marketplaceen ja Microsoft AppSourceen. Tässä on korkean tason katsaus julkisen mallisovelluksen luomistoimintoon.

Power BI -sovellusten Marketplace

Power BI -mallisovellusten ansiosta Power BI Pro- ja Power BI Premium -käyttäjät saavat heti merkityksellisiä tietoja valmiiksi pakattujen koontinäyttöjen ja raporttien kautta, jotka voidaan yhdistää reaaliaikaisiin tietolähteisiin. Monet Power BI -sovellukset ovat jo saatavilla Power BI -sovellusten Marketplacessa.

Microsoft Project web app

Microsoft 365 Usage Analytics web app

Dynamic 365 Business Central - Sales web app

Microsoft Forms Pro Customer Satisfaction web app

Huomautus

Marketplace-sovellukset eivät ole käytettävissä Yhdysvaltain hallinnon pilvipalveluesiintymissä. Lisätietoja on artikkelissa Power BI Yhdysvaltain valtionhallinnon asiakkaille.

Prosessi

Mallisovelluksen yleinen kehittämis- ja lähettämisprosessi koostuu useista vaiheista. Jotkin vaiheet voivat koostua useammasta kuin yhdestä samanaikaisesta toiminnosta.

Vaihe Power BI Desktop Power BI -palvelu Kumppanikeskus
Yksi Luo tietomalli ja raportti .pbix-tiedostoon Luo työtila. Tuo .pbix-tiedosto. Luo täydentävä koontinäyttö Rekisteröidy kumppanina
Kaksi Luo testipaketti ja suorita sisäinen vahvistus
Kolme Ylennä testipaketti esituotantoon, niin että se vahvistetaan Power BI -vuokraajan ulkopuolella, ja lähetä se AppSourceen Luo esituotantopaketilla Power BI -mallisovellustarjous ja aloita vahvistusprosessi
Neljä Ylennä esituotantopaketti tuotannoksi Julkaise

Alkutoimet

Mallisovelluksen luomista varten tarvitaan oikeus mallisovelluksen luomiseen. Lisätietoja on Power BI:n hallintaportaalin kohdassa Mallisovelluksen asetukset.

Jotta voit julkaista mallisovelluksen Power BI -palveluun ja AppSourceen, sinun on täytettävä kumppanikeskuksen julkaisijaksi ryhtymisen ehdot.

Ylätason vaiheet

Tässä ovat ylätason vaiheet.

 1. Tarkista edellytykset ja varmista, että täytät ne.

 2. Luo raportti Power BI Desktopissa. Käytä parametreja, niin että voit tallentaa raportin tiedostona, jota muut voivat käyttää.

 3. Luo mallisovellukselle työtila Power BI -palvelun vuokraajassasi (app.powerbi.com).

 4. Tuo .pbix-tiedosto ja lisää sovellukseesi sisältöä, kuten koontinäyttö.

 5. Luo testipaketti, niin että voit itse testata mallisovellusta organisaatiossasi.

 6. Ylennä testisovellus esituotantoon, niin että voit lähettää sovelluksen vahvistettavaksi AppSourcessa sekä testata oman vuokraajasi ulkopuolella.

 7. Lähetä sisältö kumppanikeskukseen julkaisemista varten.

 8. Määritä tarjouksesi käyttöönottotilaksi “Live” AppSourcessa ja siirrä sovelluksesi tuotantoon Power BI:ssä.

 9. Voit nyt alkaa kehittää samassa työtilassa seuraavaa versiota esituotannossa.

Vaatimukset

Mallisovelluksen luomista varten tarvitaan oikeus mallisovelluksen luomiseen. Lisätietoja on Power BI:n hallintaportaalin kohdassa Mallisovelluksen asetukset.

Jotta voit julkaista mallisovelluksen Power BI -palveluun ja AppSourceen, sinun on täytettävä kumppanikeskuksen julkaisijaksi ryhtymisen ehdot.

Huomautus

Mallisovellusten lähetyksiä hallitaan kumppanikeskuksessa. Käytä samaa Microsoftin kehittäjäkeskuksen rekisteröintitiliä sisäänkirjautumiseen. Sinulla pitäisi olla vain yksi Microsoft-tili AppSource-tarjouksia varten. Tilien ei tulisi olla palvelu- tai tarjouskohtaisia.

Vinkkejä

 • Varmista, että sovelluksesi sisältää mallitietoja, niin että kaikki voivat aloittaa käytön yhdellä napsautuksella.
 • Rajoita tietojoukon kokoa (perussääntö: PBIX < 10 MT). Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että mallitietojen koko pidetään mahdollisimman pienenä.
 • Tutki sovellustasi huolellisesti asentamalla se omassa vuokraajassasi ja toissijaisessa vuokraajassa. Varmista, että asiakkaat näkevät vain sen, mitä haluat heidän näkevän.
 • Käytä AppSourcea verkkosäilönä, joka isännöi sovellustasi. Näin kaikki Power BI:n käyttäjät voivat löytää sovelluksesi.
 • Harkitse useamman kuin yhden mallisovelluksen tarjoamista erillisiä ainutkertaisia skenaarioita varten.
 • Ota käyttöön tietojen mukauttaminen; tue esimerkiksi mukautettua yhteyttä ja asennusohjelman määrittämiä parametreja.
 • Jos olet riippumaton ohjelmistokehittäjä ja jaat mallisovelluksesi verkkopalvelusi kautta, voit halutessasi automatisoida parametrien määrityksen asennuksen aikana, jolloin asiakkaidesi toimet helpottuvat ja onnistuneen asennuksen todennäköisyys kasvaa. Katso lisätietoja artikkelista Mallisovelluksen asennuksen automaattinen määritys.

Lisää ehdotuksia on artikkelissa Vihjeitä mallisovellusten luomiseen Power BI:ssä.

Tunnetut rajoitukset

Toiminto Tunnettu rajoitus
Sisältö: Tietojoukot Tarkalleen yhden tietojoukon tulee olla käytössä. Vain Power BI Desktopissa luodut tietojoukot (.pbix-tiedostot) sallitaan.
Ei tueta: Tietojoukkoja, jotka ovat peräisin muista mallisovelluksista, työtilojen välisiä tietojoukkoja, sivuttuja raportteja (.rdl-tiedostot), Excel-työkirjoja
Sisältö: Raportit Yksi mallisovellus voi sisältää enintään kaksikymmentä raporttia.
Sisältö: Koontinäytöt Reaaliaikaisia ruutuja ei sallita (toisin sanoen push-ilmoituksia tai tietojoukkojen suoratoistoa ei tueta)
Sisältö: Tietovuot Ei tueta: Tietovuot
Tiedostojen sisällöt Vain PBIX-tiedostot sallitaan.
Ei tueta: .rdl-tiedostot (sivutetut raportit), Excel-työkirjat
Tietolähteet Pilvipohjaista ajoitettua tietojen päivittämistä tukevat tietolähteet sallitaan.
Ei tueta:
 • Reaaliaikaiset yhteydet (Azure AS ei käy)
 • Paikalliset tietolähteet (henkilökohtaiset yhdyskäytävät ja yritysyhdyskäytävät eivät ole tuettuja)
 • Reaaliaikainen (push-tietojoukkoa ei tueta)
 • Yhdistelmämallit
 • Tietojoukko: työtilojen välinen Työtilojen välisiä tietojoukkoja ei sallita
  Kyselyn parametrit Ei tueta: Tyyppiä ”Any”, “Date” tai ”Binary” olevat parametrit estävät tietojoukon päivitystoiminnon
  Lisäävä päivitys Mallisovellukset eivät tue lisäävää päivitystä
  Power BI:n visualisoinnit Vain julkisesti käytettävissä olevia Power BI -visualisointeja tuetaan. Organisaation Power BI -visualisointeja ei tueta.
  Maakohtaiset pilvipalvelut Mallisovellukset eivät ole käytettävissä itsenäisissä pilvipalveluissa
  Yhdistelmämallit Yhdistelmämalleja ei tule käyttää sovelluksen muodostimen työtilassa. Sovelluksen asennusohjelmat voivat käyttää yhdistelmämalleja sovelluksen asentamisen jälkeen
  Suuren tietojoukon tallennusmuoto Suuren tietojoukon tallennusmuotoa ei tueta mallisovelluksille

  Tuki

  Saat tukea kehityksen aikana osoitteesta https://powerbi.microsoft.com/support. Valvomme ja hallinnoimme tätä sivustoa aktiivisesti. Asiakastapaukset ohjataan nopeasti oikealle tiimille.

  Seuraavat vaiheet

  Mallisovelluksen luonti