Aktiivisten ja passiivisten suhteiden ohjeet

Tämä artikkeli on tarkoitettu tietojen mallintajille, jotka käyttävät Power BI Desktopia. Artikkelissa on ohjeita siitä, milloin tulee luoda aktiivisia ja milloin passiivisia mallisuhteita. Oletusarvon mukaan aktiiviset suhteet levittävät suodattimia muihin taulukoihin. Passiivinen suhde kuitenkin levittää suodattimia vain, kun DAX-lauseke aktivoi suhteen (käyttää suhdetta).

Huomautus

Tämä artikkeli ei sisällä mallien suhteiden johdantoa. Jos et ole täysin perehtynyt suhteisiin, niiden ominaisuuksiin tai niiden määrittämiseen, suosittelemme, että luet ensin Mallien suhteet Power BI Desktopissa -artikkelin.

Lisäksi on tärkeää, että ymmärrät tähtirakenteen periaatteet. Lisätietoja on artikkelissa Tutustu tähtirakenteeseen ja sen merkitykseen Power BI:ssä.

Aktiiviset suhteet

Yleensä suosittelemme aktiivisten suhteiden määrittämistä aina kun mahdollista. Ne laajentavat mallisi käyttöaluetta ja mahdollisuuksia, joita raportin tekijät ja QA&:n kanssa työskentelevät käyttäjät voivat käyttää.

Otetaan esimerkiksi tuontimalli, joka on suunniteltu analysoimaan lentoyhtiön lennonaikaista suoritustehoa (OTP). Mallilla on faktatyyppinen Flight-taulukko, joka tallentaa yhden rivin kutakin lentoa kohti. Kullakin rivillä näkyy lennon päivämäärä, lennon numero, lähtö- ja saapumislentokenttä sekä mahdollinen viiveaika (minuutteina). Lisäksi dimensiotyyppisessä Airport-taulukossa on yksi rivi kutakin lentokenttää kohti. Kullakin rivillä on lentokentän koodi, lentokentän nimi sekä maa.

Tässä on kahden taulukon osittainen mallikaavio.

Diagram showing a model containing two tables: Flight and Airport. The relationship design is described in the following paragraph.

Flight- ja Airport-taulukon välillä on kaksi mallisuhdetta. Flight-taulukossa DepartureAirport- ja ArrivalAirport-sarakkeet liittyvät Airport-taulukon Airport -sarakkeeseen. Tähtirakenteessa Airport-taulukko kuvataan rooliulottuvuudeksi. Tässä mallissa kaksi roolia ovat departure airport (lähtökenttä) ja arrival airport (kohdekenttä).

Tämä rakenne toimii hyvin suhteellisissa tähtirakenteissa, mutta ei Power BI -malleissa. Mallisuhteet ovat nimittäin suodattimen levittämispolkuja, ja polkujen tulee olla deterministisiä. Tästä syystä mallissa ei voi olla useita kahden taulukon välisiä aktiivisia suhteita. Näin ollen – kuten tässä esimerkissä on kuvattu – yksi suhde on aktiivinen, kun taas toinen on passiivinen (esitetään katkoviivana). Aktiivisena on suhde ArrivalAirport-sarakkeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Airport-taulukkoon käytetyt suodattimet automaattisesti leviävät Flight-taulukon ArrivalAirport-sarakkeeseen.

Tähän mallirakenteeseen liittyy huomattavia rajoituksia sen suhteen, miten tietoja voidaan raportoida. Erityisesti ei ole mahdollista suodattaa Airport-taulukkoa niin, että se automaattisesti eristäisi lähtölentokentän lentotiedot. Koska raportoinnin vaatimuksiin sisältyy suodattaminen (tai ryhmitteleminen) lähtö- ja kohdelentokenttien mukaisesti samaan aikaan, tarvitaan kaksi aktiivista suhdetta. Tämän vaatimuksen kääntäminen Power BI -mallirakenteeksi tarkoittaa sitä, että mallissa on oltava kaksi lentokenttätaulukkoa.

Tässä on paranneltu mallirakenne.

Diagram showing a model containing four tables: Date, Flight, Departure Airport, and Arrival Airport.

Mallissa on nyt kaksi lentokenttätaulukkoa: Departure Airport ja Arrival Airport. Näiden taulukoiden ja Flight-taulukon väliset mallisuhteet ovat aktiivisia. Huomaa myös, että Departure Airport- ja Arrival Airport -taulukoiden sarakenimissä on etuliitteenä sana Departure tai Arrival.

Paranneltu mallirakenne tukee seuraavan raporttimallin tuottamista.

Diagram showing a report page has two slicers and a table visual. The slicers are Month and Departure Airport.

Raportin sivu on suodatettu niin, että lähtökenttänä on Melbourne, ja taulukon visualisointi ryhmittelee tiedot kohdelentokenttien mukaan.

Huomautus

Tuontimallien osalta lisätaulukko on kasvattanut mallin kokoa ja pidentänyt päivitysaikoja. Näin ollen se on ristiriidassa niiden suositusten kanssa, jotka on kuvattu artikkelissa Tietojen vähentämisen tekniikat tuonnin mallinnusta varten. Tässä esimerkissä vaatimus vain aktiivisten suhteiden esittämisestä kuitenkin ohittaa nämä suositukset.

On myös yleistä, että dimensiotyyppisten taulukoiden rivimäärä on vähäinen suhteessa faktatyyppisten taulukoiden rivimääriin. Niinpä kasvanut mallikoko ja pidentyneet päivitysajat eivät oletettavasti ole vielä kohtuuttoman suuria.

Muodostamismenetelmät

Seuraavan menetelmän avulla voidaan muodostaa malli yhdestä rooliulottuvuustyyppisestä taulukosta rakenteeseen, jossa on yksi taulukko roolia kohden.

 1. Poista passiiviset yhteydet.

 2. Harkitse rooliulottuvuustyyppisen taulukon nimeämistä uudelleen, niin että sen rooli kuvataan paremmin. Esimerkissä Airport-taulukko on suhteessa Flight-taulukon ArrivalAirport-sarakkeeseen, joten taulukon nimeksi vaihdetaan Arrival Airport.

 3. Luo kopio roolitaulukosta ja määritä sille sen roolia vastaava nimi. Jos kyseessä on tuontitaulukko, suosittelemme lasketun taulukon määrittämistä. Jos kyseessä on DirectQuery-taulukko, voit kahdentaa Power Query -kyselyn.

  Esimerkissä Departure Airport -taulukko luotiin käyttämällä seuraavaa lasketun taulukon määritystä.

  Departure Airport = 'Arrival Airport'
  
 4. Luo aktiivinen suhde, joka yhdistää uuden taulukon.

 5. Harkitse taulukoiden sarakkeiden nimeämistä uudelleen, niin että ne nimet vastaavat sarakkeiden roolia. Esimerkissä kaikkien sarakkeiden etuliitteenä on sana Departure tai Arrival. Näiden nimien ansiosta raportin visualisoinneilla on oletusarvon mukaan kuvaavat ja yksiselitteiset otsikot. Se myös parantaa QA-käyttökokemusta&, jolloin käyttäjät voivat helposti kirjoittaa kysymyksensä.

 6. Harkitse kuvausten lisäämistä roolitaulukoihin. (Fields-ruudussa kuvaus tulee näkyviin työkaluvihjeessä, kun raportin tekijä pitää kohdistinta taulukon päällä.) Näin voit ilmoittaa muista suodatinten välitystiedoista raporttien tekijöille.

Passiiviset yhteydet

Tietyissä tapauksissa passiiviset yhteydet voivat vastata raportoinnin erityisiin tarpeisiin.

Ajatellaan nyt toisenlaista mallia ja toisenlaisia raportointitarpeita:

 • Myyntimallissa on Sales-taulukko, jossa on kaksi päivämääräsaraketta: OrderDate ja ShipDate
 • Kukin Sales-taulukon rivi sisältää yhden tilauksen.
 • Päivämääräsuodattimia käytetään lähes aina OrderDate-sarakkeeseen, jossa on aina kelvollinen päivämäärä.
 • Vain yksi mittari vaatii päivämääräsuodattimen levittämistä ShipDate-sarakkeeseen, joka voi sisältää tyhjäarvoja (kunnes tilaus on lähetetty).
 • Tilaus- ja lähetyspäivämäärien perusteella ei tarvita samanaikaista suodatusta (tai ryhmittelyä).

Tässä on kahden taulukon osittainen mallikaavio.

Diagram showing a model containing two tables: Sales and Date. The Sales table includes six measures.

Sales- ja Date-taulukon välillä on kaksi mallisuhdetta. Sales-taulukossa OrderDate- ja ShipDate-sarakkeet ovat suhteessa Date-taulukon Date-sarakkeeseen. Tässä mallissa Date-taulukon kaksi roolia ovat tilauspäivämäärä ja lähetyspäivämäärä. Suhde OrderDate-sarakkeeseen on aktiivinen.

Kaikki kuusi mittaria – yhtä lukuun ottamatta – on suodatettava OrderDate-sarakkeen mukaan. Orders Shipped -mittari on kuitenkin suodatettava ShipDate-sarakkeen mukaan.

Tässä on Orders-mittarin määritys. Se vain laskee Sales-taulukon rivien määrän suodattimen kontekstissa. Kaikki Date-taulukkoon käytetyt suodattimet leviävät OrderDate-sarakkeeseen.

Orders = COUNTROWS(Sales)

Tässä on Orders Shipped -mittarin määritys. Se käyttää DAX-funktiota USERELATIONSHIP, joka aktivoi suodattimen leviämisen tietyssä suhteessa vain lausekkeen laskemisen aikana. Tässä esimerkissä käytetään suhdetta ShipDate-sarakkeeseen.

Orders Shipped =
CALCULATE(
  COUNTROWS(Sales)
  ,USERELATIONSHIP('Date'[Date], Sales[ShipDate])
)

Tämä mallirakenne tukee seuraavan raporttimallin tuottamista.

Diagram showing a report page with one slicer and a table visual. The slicer is Quarter, and the table visual lists monthly sales statistics.

Raporttisivu suodattaa vuosineljänneksen 2019 Q4 mukaan. Taulukon visualisointi ryhmittelee kuukauden perusteella ja näyttää useita myyntitietoja. Orders- ja Orders Shipped -mittarit tuottavat erilaisia tuloksia. Ne käyttävät samaa yhteenvetologiikkaa (Sales-taulukon rivien laskeminen), mutta erilaista Date-taulukon suodatuksen levittämistä.

Huomaa, että vuosineljänneksen osittaja sisältää tyhjäarvoisen kohteen. Tämä osittajakohde tulee näkyviin taulukon laajennuksen seurauksena. Kullakin Sales-taulukon rivillä on tilauspäivämäärä, mutta joillakin riveillä on tyhjä lähetyspäivämäärä – näitä tilauksia ei vielä ole lähetetty. Taulukon laajennus ottaa huomioon myös passiiviset suhteet, joten tyhjäarvoja saattaa ilmestyä, jos suhteessa on monta puolta tai jos tiedoissa on eheysongelmia.

Suositukset

Yhteenvetona suosittelemme aktiivisten suhteiden määrittämistä aina kun mahdollista. Ne laajentavat mallisi käyttöaluetta ja mahdollisuuksia, joita raportin tekijät ja QA&:n kanssa työskentelevät käyttäjät voivat käyttää. Näin ollen rooliulottuvuustyyppiset taulukot tulee kahdentaa mallissasi.

Tietyissä tilanteissa voit kuitenkin määrittää rooliulottuvuustyyppiselle taulukolle yhden tai useamman passiivisen suhteen. Voit harkita tätä rakennetta, kun:

 • Raportin visualisointien ei tarvitse samanaikaisesti suodattua useiden eri roolien perusteella.
 • Käytät DAX-funktiota USERELATIONSHIP aktivoidaksesi tietyn suhteen asiaan liittyville mallin laskutoimituksille.

Seuraavat vaiheet

Saat lisätietoja tähän artikkeliin liittyen tutustumalla seuraaviin resursseihin: