QA:n optimoimisen& parhaat käytännöt Power BI

Yleisien lauseiden ja luonnollisen kielen käyttäminen tiedoista esitettävissä kysymyksissä on tehokasta. Vielä tehokkaampaa on, kun tiedot vastaavat, minkä Power BI QA& tekee.

Jotta QA& pystyy tulkitsemaan onnistuneesti laajaa kysymyskokoelmaa, johon se pystyy vastaamaan, QA&:n on tehtävä mallista oletuksia. Jos mallin rakenne ei vastaa vähintään yhtä näistä oletuksista, sinun on muutettava malliasi. Kyseiset laadunvalvontaa& koskevat muutokset ovat samat parhaiden käytäntöjen optimoinnit kaikille mallille Power BI riippumatta siitä, käytätkö laadunvalvontaa&.

Kysymysten korjaaminen QA-työkaluilla&

Seuraavissa osioissa kuvataan, miten voit muokata malliasi niin, että se toimii hyvin QA&:n kanssa Power BI. QA-työkalujen& avulla opetat QA:lle& keskeisiä liiketoimintatermejä ja korjaat käyttäjien esittämiä kysymyksiä. Joskus joitakin kysymyksiä ei edelleenkään voi käsitellä, koska tiedot on muotoiltu virheellisesti tai tietoja puuttuu. Tällaisessa tapauksessa lue muut alla olevat osiot, joissa kerrotaan, miten voit optimoida. Lue lisää QA-työkaluista&.

Lisää puuttuvat suhteet

Jos taulukoiden väliset suhteet puuttuvat mallista, Power BI eivät& kumpikaan pysty tulkitsemaan, kuinka nämä taulukot pitäisi liittää. Suhteet ovat hyvän mallin olennainen osa. Et esimerkiksi voi pyytää “Seattlen asiakkaiden kokonaismyyntiä”, jos Orders (Tilaukset) -taulukon ja Customers (Asiakkaat) -taulukon välinen suhde puuttuu. Seuraavissa kuvissa näkyy malli, jota on muokattava, ja malli, joka on valmis laadunvalvontaa& varten.

Edellyttää muokkauksia

Ensimmäisessä kuvassa ei ole suhteita Customers-, Sales- ja Products-taulukoiden välillä.

Relationships that need work for Q&A

Valmis QA&:aan

Toisessa kuvassa taulukoiden välille määritetään suhteita.

relationships in good shape for Q&A

Nimeä taulukot ja sarakkeet uudelleen

Taulukoiden ja sarakkeiden valinta on tärkeää laadunvalvontaa& varten. Oletetaan, että sinulla on taulukko nimeltä CustomerSummary (Asiakasyhteenveto), joka sisältää luettelon asiakkaistasi. Sinun on esitettävä kyselyitä, kuten ”Luettele asiakasyhteenvedot Chicagossa”, sen sijaan, että esittäisit kyselyn ”Luettele asiakkaat Chicagossa”.

Vaikka QA& voikin rikkoa ja tunnistaa monikkomuotoisia sanoja perustason sanoja, QA& olettaa, että taulukon ja sarakkeen nimet vastaavat oikein niiden sisältöä.

Otetaan toinen esimerkkitilanne. Kuvitellaan, että sinulla taulukko nimeltä Headcount (Henkilöstömäärä), joka sisältää etu- ja sukunimet ja työntekijämäärät. Sinulla on toinen taulukko nimeltä Employees (Työntekijät), joka sisältää työntekijämäärät, työpaikkamäärät ja aloituspäivämäärät. Henkilöt, joille tämä malli on tuttu, saattavat ymmärtää tämän rakenteen. Jokin toinen henkilö, joka esittää kyselyn ”Laske työntekijät”, saa rivimäärän ”Työntekijät”-taulukosta. Tämä tulos ei todennäköisesti vastaa sitä, mitä hänellä oli mielessä, sillä tuloksessa on laskettu yhteen jokaisen työntekijän siihenastisten työpaikkojen lukumäärä. Nämä taulukot kannattaa siten nimetä uudelleen vastaamaan niiden todellista sisältöä.

Edellyttää muokkauksia

Taulukon nimet, kuten StoreInfo (Kaupan tiedot) ja Product List (tuoteluettelo), vaativat muokkausta.

Table names that need work for Q&A

Valmis QA&:aan

Store (kauppa) ja Products (tuotteet) toimivat paremmin.

Table names in good shape for Q&A

Korjaa virheelliset tietotyypit

Tuoduilla tiedoilla voi olla virheelliset tietotyypit. QA ei etenkään tulkitse&merkkijonoina tuotujapäivämäärä- ja numerosarakkeita päivämääriksi ja numeroiksi. Varmista, että valitset oikean tietotyypin Power BI -mallissa.

Choose the correct data type to ensure it's available for Q&A

Merkitse vuosi- ja tunnistesarakkeiden koosteeksi Älä tee yhteenvetoa

Oletusarvoisesti Power BI koostaa numeerisia sarakkeita tehokkaasti, joten kysymykset, kuten ”kokonaismyynti vuodessa” saattaa joskus antaa tulokseksi paitsi myynnin kokonaissumman myös vuosien kokonaissumman. Jos sinulla on tiettyjä sarakkeita, joissa et halua Power BI:n toimivan näin, aseta sarakkeen Oletusyhteenveto-ominaisuudeksi Älä tee yhteenvetoa. Kiinnitä huomiota vuosi-, kuukausi-, päivä- ja tunnus-sarakkeisiin, sillä ne ovat tavallisimmin ongelmia aiheuttavia sarakkeita. Muut sarakkeet, joille summa ei ole merkitsevä, kuten ikä, voivat myös hyötyä asetuksen Oletusyhteenveto asettamisesta asetukseksi Älä tee yhteenvetoa tai Keskiarvo. Löydät tämän asetuksen Tiedot-välilehdeltä, kun olet valinnut sarakkeen.

Don't Summarize columns like year, month, date for Q&A

Valitse jokaiselle päivämäärä- ja paikkatietosarakkeelle tietoluokka

Tietoluokka tarjoaa sarakkeen sisällöstä muita semanttisia tietoja tietotyypin lisäksi. Voit esimerkiksi merkitä kokonaislukusarakkeen postinumeroksi, merkkijonosarakkeen kaupungiksi, maaksi tai alueeksi ja niin edelleen. QA& käyttää näitä tietoja kahdella tärkeällä tavalla: visualisoinnin valintaan ja kielen eroihin.

Ensin QA& käyttää tietoluokan tietoja apuna valintojen tekemisessä käytettävän visualisointinäytön suhteen. Se esimerkiksi tunnistaa, että päivämäärä- tai aikatietoluokan sisältävät sarakkeet ovat tavallisesti hyvä valinta viivakaavion vaaka-akselille tai kuplakaavion PlayAxis-akselille. Lisäksi se olettaa, että maantieteellisiä tietoluokkia sisältävät sarakkeet saattavat näyttää hyvältä kartalla.

Toiseksi QA& tekee joitakin koulutettuja arvauksia siitä, miten käyttäjät todennäköisesti puhuvat päivämäärä- ja maantiedesarakkeista, jotta se ymmärtää tietyntyyppiset kysymykset. Esimerkiksi “milloin”-sana kysymyksessä “Milloin Veli Koivula palkattiin?” lähes varmasti yhdistää päivämääräsarakkeeseen, ja sana ”Pähkinäinen” lauseessa ”Laske Pähkinäisen asiakkaat” on todennäköisemmin kaupunki kuin ruoka-annoksen ominaisuus.

Choose Data Categories appropriately for Q&A

Valitse asianmukaisille sarakkeille Lajittele sarakkeen mukaan -asetus

Lajittele sarakkeen mukaan -ominaisuus mahdollistaa yhden sarakkeen lajittelun sijaan automaattisesti eri sarakkeen lajittelun. Kun esimerkiksi teet kysymyksen "Lajittele asiakkaat hatun koon mukaan", haluat luultavasti lajitella Hat Size -sarakkeesi pohjana olevan kokonumeron (XS, S, M, L, XL) mukaan etkä aakkosjärjestyksen mukaan (L, M, S, XL, XS).

Choose Sort by Column appropriately for Q&A

Normalisoi mallisi

Älä kuitenkaan huolestu, emme kehota sinua muotoilemaan uudestaan koko mallia. Tietyt rakenteet ovat kuitenkin niin hankalia, että QA& ei pysty käsittelemään niitä hyvin. Jos normalisoit mallin rakennetta yksinkertaisemmin, Power BI raporttien käytettävyys lisääntyy merkittävästi, samoin kuin QA-tulosten& tarkkuus.

Noudata tätä yleistä sääntöä: jokaista yksilöllistä ”asiaa”, josta käyttäjä puhuu, tulee edustaa täsmälleen yksi malliobjekti (taulukko tai sarake). Jos siis käyttäjät puhuvat asiakkaista, pitäisi olla yksi asiakas-objekti. Ja jos käyttäjät puhuvat myynnistä, pitäisi olla yksi myynti-objekti. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö vain? Näin voi ollakin, riippuen tietojen muodosta, joiden kanssa olet aloittamassa. Kyselyeditorissa on käytettävissä monipuolisia muotoiluominaisuuksia, jos tarvitset niitä. Samalla monet suoraviivaisimmista muunnoksista voidaan tehdä yksinkertaisesti Power BI -mallin laskutoimitusten avulla.

Seuraavissa osioissa esitellään muutamia yleisiä muunnoksia, joita sinun on ehkä tarpeen tehdä. Lisätietoja mallin normalisoinnista on artikkelissa Tutustu tähtirakenteeseen ja Power BI merkitykseen. Saat lisätietoja mallin normalisoinnista artikkelista Normalisointi ja denormalisointi.

Luo uusia taulukoita usean sarakkeen entiteeteille

Jos sinulla on useita sarakkeita, jotka toimivat yhtenä erillisenä yksikkönä suuremman taulukon sisällä, nämä sarakkeet tulee erottaa omaan taulukkoonsa. Oletetaan, että sinulla on Contact Name (Yhteyshenkilön nimi)-, Contact Title (Yhteyshenkilön tehtävänimike)- ja Contact Phone (Yhteyshenkilön puhelinnumero) -sarake Companies (Yritykset) -taulukossa. Rakenteellisesti parempi olisi käyttää erillistä Contacts (Yhteystiedot) -taulukkoa, joka sisältää nimen, tehtävänimikkeen ja puhelinnumeron, ja linkkiä takaisin Companies (Yritykset) -taulukkoon. Tämä helpottaa kysymysten esittämistä yhteyshenkilöistä erikseen tai kysymysten esittämistä yrityksistä, joille he toimivat yhteyshenkilöinä. Lisäksi näytön joustavuus lisääntyy.

Edellyttää muokkauksia

Screenshot shows a Suppliers table that includes contact information.

Valmis QA&:aan

Screenshot shows two tables, one for Suppliers and one for Contacts.

Poista ominaisuussäilöt pivotoimalla

Jos mallissasi on ominaisuussäilöjä, ne on jäsennettävä uudelleen niin, että ominaisuutta kohti on yksi sarake. Vaikka ominaisuussäitöt ovat käteviä suurten ominaisuusmäärien hallintaan, niiden luontaiset rajoitukset eivät Power BI raportteja tai QA&:a suunniteltu kiertämään.

Otetaan esimerkiksi CustomerDemographics (Asiakkaiden demografiset tiedot) -taulukko, jossa on sarakkeet CustomerID (Asiakastunnus), Property (Ominaisuus) ja Value (Arvo). Taulukon jokainen rivi edustaa asiakkaan eri ominaisuuksia (kuten ikä, siviilisääty, kaupunki ja niin edelleen). Jos Value (Arvo) -sarakkeen merkitys ylikuormittuu Property (Ominaisuus) -sarakkeen sisällön perusteella, QA& ei enää pysty tulkitsemaan useimpia siihen viittaavia kyselyitä. Yksinkertainen kysymys, kuten ”Näytä jokaisen asiakkaan ikä” saattaa vielä toimia, koska sen voidaan tulkita tarkoittavan ”Näytä asiakkaat ja asiakkaiden demografiset tiedot, kun ominaisuus on ikä”. Mallin rakenne ei kuitenkaan yksinkertaisesti tue hiukan monimutkaisempia kysymyksiä, kuten ”Chicagon asiakkaiden keski-ikä”. Vaikka käyttäjät, jotka suoraan Power BI raportteja, voivat joskus keksiä näppäräjä tapoja saada etsimiään tietoja, QA& toimii vain, kun jokaisella sarakkeella on vain yksi merkitys.

Edellyttää muokkauksia

Don't use property bags in models for Q&A

Valmis QA&:aan

Screenshot shows three columns that have Age, HatSize, and City properties as columns with values for different customers.

Poista osiointi yhdistämällä

Jos olet osioinut tietosi useisiin taulukoihin tai pivotoinut arvot useisiin sarakkeisiin, monet tavalliset toiminnot ovat käyttäjille vaikeita tai mahdottomia toteuttaa. Otetaan ensin esimerkiksi tyypillinen taulukon osiointi: Sales2000-2010-taulukko ja Sales2011-2020-taulukko. Jos kaikki tärkeät raportit rajatuvat tiettyyn vuosikymmeneen, voit todennäköisesti jättää sen näin Power BI -raportteja varten. QA&:n joustavuus aiheuttaa kuitenkin sen, että käyttäjäsi odottavat vastauksia kysymyksiin, kuten "kokonaismyynti vuodessa". Jotta tämä kysely toimisi, sinun tulee yhdistää tiedot yhteen Power BI -mallin taulukkoon.

Vastaavasti esimerkiksi voidaan ottaa tyypillinen pivotoitu arvosarake: BookTour (Kirjakiertue) -taulukko, joka sisältää Author (Kirjailija)-, Book (Kirja)-, City1 (Kaupunki1)-, City2 (Kaupunki2)- ja City3 (Kaupunki3) -sarakkeet. Kun rakenne on tällainen, edes yksinkertaisia kysymyksiä, kuten ”laske kirjat kaupunkia kohti” ei voida tulkita oikein. Jotta tämä kysely toimisi, sinun on luotava erillinen BookTourCities (Kirjakiertueen kaupungit) -taulukko, joka yhdistää kaupunkiarvot yhteen sarakkeeseen.

Edellyttää muokkauksia

Don't use pivoted value columns in models for Q&A

Valmis QA&:aan

Screenshot shows two tables, one with book and author information for tours and one with cities associated with the tours.

Jaa muotoillut sarakkeet

Jos lähde, josta tuot tietoja, sisältää muotoiltuja sarakkeita, Power BI raportit (ja QA&) eivät pääse sarakkeen sisään sen sisältöä jäsentääkseen. Jos sinulla on esimerkiksi Full Address (Koko osoite) -sarake, joka sisältää katuosoitteen, kaupungin ja maan, sinun tulee jakaa se myös Address (Osoite)-, City (Kaupunki)- ja Country (Maa) -sarakkeisiin, jotta käyttäjät voivat tehdä niille kyselyitä erikseen.

Edellyttää muokkauksia

Don't use single columns for multiple data elements for Q&A

Valmis QA&:aan

Screenshot shows a table with customers, a full address line, and three lines that break down the address into street, city, and country.

Vastaavasti, jos sinulla on henkilöiden koko nimen sisältäviä sarakkeita, lisää Etunimi- ja Sukunimi-sarakkeet siltä varalta, että joku haluaa esittää kysymyksiä käyttämällä osittaisia nimiä.

Luo uusia taulukoita moniarvoisille sarakkeille

Jos lähde, josta tuot tietoja, sisältää moniarvoisia sarakkeita, Power BI raportit (ja QA&) eivät myöskään tässä tilanteessa pääse sarakkeen sisään sen sisältöä jäsentääkseen. Näin ollen, jos sinulla on esimerkiksi Composer (Säveltäjä) -sarake, jossa on useamman säveltäjän nimi yhdelle sävellykselle, sinun tulee jakaa se useille riveille erilliseen Composers (Säveltäjät) -taulukkoon.

Edellyttää muokkauksia

Don't use multiple-value columns for Q&A

Valmis QA&:aan

Screenshot shows two tables, one with name and genre, and one with composer.

Poista passiiviset suhteet denormalisoimalla

Yksi poikkeus ”normalisointi on parempi” -sääntöön on, kun taulukosta toiseen pääsee useampaa kuin yhtä polkua. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on Flights (Lennot) -taulukko, jossa on sekä SourceCityID (Lähtökaupungin tunnus)- että DestinationCityID (Kohdekaupungin tunnus) -sarakkeet, jotka kumpikin on liitetty Cities (Kaupungit) -taulukkoon. Yksi näistä suhteista on merkittävä passiiviseksi. Koska QA& voi käyttää vain aktiivisia suhteita, et voi esittää kysymyksiä joko lähtöpaikasta tai kohteesta, sen mukaan, kumman valitsit. Jos sen sijaan denormalisoit kaupunkien nimet sisältävät sarakkeet Flights (Lennot) -taulukkoon, tällöin voit esittää kyselyitä, kuten: ”Luetteloi huomiset lennot, joiden lähtökaupunki on Seattle ja kohdekaupunki San Francisco”.

Edellyttää muokkauksia

only one path for each table for Q&A

Valmis QA&:aan

use multiple tables for Q&A

Lisää synonyymeja taulukoihin ja sarakkeisiin

Tämä vaihe koskee erityisesti QA&:a (eikä Power BI raportteja yleensä). Käyttäjillä on usein useita termejä, joilla he viittaavat samaan asiaan, kuten kokonaismyynti, nettomyynti ja nettomyynti yhteensä. Voit lisätä nämä synonyymit taulukoihin ja sarakkeisiin Power BI -mallissa.

Tämä vaihe voi olla tärkeä. Silloinkin, kun taulukon ja sarakkeiden nimet ovat yksinkertaisia, QA&:n käyttäjät esittävät kysymyksiä käyttämällä sanastoa, joka heille ensimmäisenä tulee esiin. He eivät valitse esimääritetystä sarakeluettelosta. Mitä enemmän merkitseviä synonyymeja lisäät, sitä paremman kokemuksen käyttäjät saavat raportista. Jos haluat lisätä synonyymeja, siirry Power BI Desktopissa mallinäkymään, valitse Mallinnus-välilehti ja valitse kenttä tai taulukko. Ominaisuudet-ruudussa näkyy Synonyymit-ruutu, jossa voit lisätä synonyymeja.

Q&A Properties pane synonyms

Ole huolellinen lisätessäsi synonyymeja. Saman synonyymin lisääminen useampaan kuin yhteen sarakkeeseen tai taulukkoon luo moniselitteisyyttä. QA& käyttää mahdollisuuksien mukaan kontekstia valitakseen moniselitteisten synonyymien välillä, mutta kaikilla kysymyksillä ei ole riittävää kontekstia. Jos esimerkiksi käyttäjä esittää kysymyksen ”laske asiakkaat” ja mallissasi on kolme eri asiaa synonyymilla ”asiakas” kanssa, käyttäjä ei välttämättä saa hakemaansa vastausta. Varmista näissä tapauksissa, että ensisijainen synonyymi on ainutkertainen, sillä sitä käytetään oikaisussa. Se voi varoittaa käyttäjää moniselitteisyydestä (esimerkiksi oikaisu kysymyksestä ”näytä arkistoitujen asiakastietueiden määrä”) ja antaa vihjeen, että käyttäjä haluaa ehkä esittää kysymyksen toisin.

Seuraavat vaiheet

QA&:n Power BI esittely