QA:&n lingvistisen rakenteen muokkaaminen ja muotoilujen lisääminen Power BI Desktop

Yleisien lauseiden ja luonnollisen kielen käyttäminen tiedoista esitettävissä kysymyksissä on tehokasta. Vielä tehokkaampaa on, kun tietosi vastaavat sinulle. Kun esität Power BI QA&:lle kysymyksen, se pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan oikein. Voit kuitenkin parantaa vastauksia, jotta QA:n vuorovaikutukset ovat vieläkin parempia&. Yksi tapa on muokata lingvististä rakennetta.

Kaikki alkaa yrityksesi tiedoista. Mitä parempi tietomalli on, sitä helpompi käyttäjien on saada laadukkaita vastauksia. Yksi tapa parantaa mallia on lisätä lingvistinen rakenne, joka määrittelee ja luokittelee terminologian ja taulukoiden ja sarakkeiden nimien välisen suhteen tietojoukossasi. Lingvistisiä rakenteita hallitaan Power BI Desktopissa.

QA&:ssa on kaksi puolta. Ensimmäinen puoli on valmistelu tai mallinnus. Toinen puoli on kysymysten esittäminen ja tietojen tutkiminen tai käyttö. Joissakin yrityksissä tietomallintajiksi tai IT-järjestelmänvalvojiksi kutsutut työntekijät saattavat koota ja luoda tietojoukkoja ja julkaista niitä Power BI:ssä. Toiset työntekijät taas voivat ”käyttää” tietoja verkossa. Muissa yrityksissä nämä roolit on voitu yhdistää.

Tämä artikkeli on tarkoitettu tietojen mallintajille, jotka optimoivat tietojoukkoja parhaiden mahdollisten QA-tulosten& tarjoamiseksi.

Mikä lingvistinen rakenne on?

Lingvistinen rakenne kuvaa termejä ja lauseita, jotka QA:n& tulee ymmärtää tietojoukon objekteista, mukaan lukien sanaosat, synonyymit ja muotoilut, jotka liittyvät kyseiseen tietojoukkoon. Kun tuot tietojoukon tai yhdistät siihen, Power BI luo lingvistisen rakenteen tietojoukon rakenteen perusteella. Kun esität QA&:lle kysymyksen, se etsii vastaavuuksia ja suhteita tiedoista kysymyksesi tarkoituksen selvittämiseksi. Se etsii esimerkiksi substantiiveja, verbejä, adjektiiveja, muotoiluja ja muita osia. Se etsii myös suhteita, kuten sitä, mitkä sarakkeet ovat verbin objekteja.

Todennäköisesti tunnet sanaluokat (jos et, katso alla), mutta muotoilu saattaa olla uusi termi. Muotoilu tarkoittaa sitä, miten puhut asioiden välisistä suhteista (tai muotoilet niitä). Voisit esimerkiksi kuvata asiakkaiden ja tuotteiden välistä suhdetta sanomalla ”asiakkaat ostavat tuotteita”. Asiakkaiden ja iän välistä suhdetta saattaisit kuvata sanomalla ”ikä osoittaa, miten vanhoja asiakkaat ovat”. Asiakkaiden ja puhelinnumeroiden välistä suhdetta voisit kuvata sanomalla ”asiakkailla on puhelinnumerot”.

Nämä muotoilut ovat muodoltaan ja kooltaan erilaisia. Jotkin vastaavat suoraan tietomallin suhteita. Jotkin liittävät sarakkeet niiden sisältämiin taulukoihin. Osa liittää useita taulukoita ja sarakkeita yhteen monimutkaisina suhteina. Kaikissa tapauksissa ne kuvaavat tavallisilla termeillä, miten asiat liittyvät toisiinsa.

Lingvistiset rakenteet tallennetaan .yaml-muodossa. Muoto liittyy suosittuun JSON-muotoon, mutta tarjoaa joustavamman ja helpommin luettavan syntaksin. Lingvistisiä rakenteita voidaan muokata, viedä ja tuoda Power BI Desktopiin.

Edellytykset

.yaml-tiedostojen editorin määrittäminen

.yaml-tiedostojen lingvistisen rakenteen muokkaamisessa suositellaan käyttämään Visual Studio Codea. Visual Studio Code sisältää valmiin .yaml-tiedostojen tuen, ja se voidaan laajentaa vahvistamaan erityisesti Power BI:n lingvistisen rakenteen muoto.

 1. Asenna Visual Studio Code.

 2. Valitse aiemmin tallentamasi lingvistinen esimerkkimalli: .yaml-tiedosto (SummerOlympics.lsdl.yaml).

 3. Valitse Visual Studio Code ja Käytä aina tätä sovellusta .yaml-tiedostojen avaamiseen.

  How do you want to open this file

 4. Asenna Red Hat -laajennuksen YAML-tuki Visual Studio Codessa.
  a. Valitse Laajennukset-välilehti (viimeisenä vasemmalla) tai CTRL + VAIHTO + X.
  extensions icon
  b. Tee haku ”yaml” ja valitse Red Hatin YAML-tuki luettelosta.
  c. Valitse Asenna > uudelleenlataus.

Lingvististen rakenteiden käsitteleminen

Lingvistisiä rakenteita voi käsitellä kahdella tavalla. Yksi tapa on muokata, tuoda ja viedä .yaml-tiedosto Power BI Desktopin valintanauhasta. Tämä tapa on kuvattu Power BI QA& Tooling experience -artikkelissa. Sinun ei tarvitse avata .yaml-tiedostoa parantaaksesi QA:a&.

Toinen tapa muokata lingvististä rakennetta on viedä .yaml-tiedosto ja muokata sitä suoraan. Kun muokkaat lingvistisen rakenteen .yaml-tiedostoa, merkitset taulukon sarakkeet eri kieliopillisiksi elementeiksi ja määrität sanoja, joita työtoveri saattaisi käyttää kysymyksen muodostamiseen. Merkitset esimerkiksi sarakkeet, jotka ovat verbin subjekti ja objekti. Lisäät vaihtoehtoisia sanoja, joilla työtoverit voivat viitata taulukoihin, sarakkeisiin ja mittareihin mallissasi.

Sample linguistic schema .yaml file

Ennen kuin voit muokata lingvististä rakennetta, sinun on avattava (vietävä) se Power BI Desktopista. Kun tallennat .yaml-tiedoston takaisin samaan sijaintiin, kyseessä on tuonti. Voit kuitenkin tuoda myös muita .yaml-tiedostoja. Jos sinulla esimerkiksi on samankaltainen tietojoukko ja olet tehnyt jo suuren työn lisäämällä sanaluokkia, tunnistamalla suhteita sekä luomalla muotoiluja ja synonyymejä, voit käyttää luomaasi .yaml-tiedostoa toisessa Power BI Desktopin tiedostossa.

QA& käyttää kaikkia näitä tietoja yhdessä mahdollisten tehtyjen parannusten kanssa tarjotakseen paremman vastauksen, automaattisen täydennyksen ja yhteenvedon kysymyksistä.

Lingvistisen rakenteen muokkaaminen

Kun viet lingvistisen rakenteen ensin Power BI Desktop, QA-moduuli& luo automaattisesti tiedoston koko sisällön tai suurimman osan siitä. Näin luodut entiteetit, sanat (synonyymit), suhteet ja muotoilut merkitään tunnisteella Tila: luotu . Ne lisätään tiedostoon pääasiassa tiedoksi, mutta ne voivat olla hyödyllinen lähtökohta omille muutoksillesi.

Huomautus

Tähän opetusohjelmaan sisältyvä .yaml-mallitiedosto ei sisällä tunnisteita Tila: luotu tai Tila: poistettu, koska se valmisteltiin erityisesti tätä opetusohjelmaa varten. Jos haluat nähdä nämä tunnisteet, avaa muokkaamaton .pbix-tiedoston Suhde-näkymässä ja vie lingvistinen rakenne.

YAML showing Generated:State

Kun tuot lingvistisen rakenteen tiedoston takaisin Power BI Desktop, kaikki Tila: luotu -merkinnällä merkityt tiedot ohitetaan ja luodaan myöhemmin uudelleen. Jos siis haluat muuttaa luotua sisältöä, poista myös vastaava Tunniste Tila: luotu . Vastaavasti jos haluat poistaa luotua sisältöä, muuta tunniste Tila: luotu tunniste muotoon Tila: poistettu , jotta sitä ei luoda uudelleen, kun tuot lingvistisen rakenteen tiedoston.

Vie ja tuo uudelleen .yaml-tiedosto

 1. Avaa tietojoukko Power BI Desktopin Malli-näkymässä.

 2. Valitse Mallinnus-välilehdeltä Lingvistinen rakenne>Vie lingvistinen rakenne.

 3. Tallenna se. Tiedostonimi päättyy merkkijonoon .lsdl.yaml.

 4. Avaa se Visual Codessa tai muussa editorissa.

 5. Valitse Power BI Desktopin Malli-näkymän Mallinnus-välilehdessä Lingvistinen rakenne>Tuo lingvistinen rakenne.

 6. Siirry sijaintiin, johon tallensit muokatun .yaml-tiedoston ja valitse se. Ilmoitus onnistumisesta kertoo, että lingvistisen rakenteen .yaml-tiedosto on tuotu.

  Success message

Lingvistisen rakenteen muotoilut

Kuten aikaisemmin mainittiin, muotoilu tarkoittaa sitä, miten puhut asioiden välisistä suhteista (tai muotoilet niitä). Voisit esimerkiksi kuvata asiakkaiden ja tuotteiden välistä suhdetta sanomalla ”asiakkaat ostavat tuotteita”.

Mistä muotoilut ovat peräisin?

Power BI lisää monia yksinkertaisia muotoiluja lingvistiseen rakenteeseen automaattisesti mallin rakenteen ja sarakkeiden nimiin perustuvien arvausten perusteella. Esimerkki:

 • Useimmat sarakkeet liittyvät niiden sisältämään taulukkoon yksinkertaisella muotoilulla, kuten ”tuotteilla on kuvaukset”.
 • Mallisuhteet tuottavat oletusmuotoiluja suhteen kumpaankin suuntaan, esimerkiksi ”tuotteita on tilauksessa” ja ”tilauksessa on tuotteita”.
 • Jotkin mallisuhteet voivat sarakkeiden nimien perusteella tuottaa monimutkaisempia oletusmuotoiluja, kuten ”tilauksia toimitetaan kaupunkeihin”.

Käyttäjät voivat kuitenkin puhua asioista monilla tavoilla, joita QA& ei voi arvata. Saatatkin haluta lisätä omia muotoiluja manuaalisesti.

Miksi muotoiluja kannattaa lisätä?

Ensimmäinen syy muotoilun lisäämiseen on uuden termin määritteleminen. Jos esimerkiksi haluat pystyä pyytämään "luetteloi vanhimmat asiakkaat", sinun on ensin opetettava QA&:lle, mitä tarkoitat "vanhalla". Voit tehdä niin lisäämällä esimerkiksi muotoilun ”ikä osoittaa, miten vanhoja asiakkaat ovat”.

Toinen syy muotoilun lisäämiseen on moniselitteisyyden selvittäminen. Perusavainsanahaku toimii vain tiettyyn rajaan asti, kun sanoilla on useampi kuin yksi merkitys. Esimerkiksi ”lennot Chicagoon” ei ole sama kuin ”lennot Chicagosta”. Mutta QA& ei tiedä, kumpaa tarkoitat, ellet lisää muotoiluja "lennot ovat lähtökaupungeista" ja "lennot ovat tulokaupunkeihin". Vastaavasti QA& ymmärtää eron vain "autoihin, jotka Jaakka möi Marjalle" ja "autoihin, jotka Jaako osti Marjalta", kun lisäät muotoilut "asiakkaat ostavat autoja työntekijöiltä" ja "työntekijät myyvät asiakkaille autoja".

Viimeinen syy muotoilujen lisäämiseen on uudelleenmuotoilujen parantaminen. Sen sijaan, että QA& vastaa sinulle "Näytä asiakkaat ja heidän tuotteensa", olisi selkeämpää, jos se sanoisi "Näytä asiakkaat ja heidän ostamansa tuotteet" tai "Näytä asiakkaat ja heidän tarkastelemansa tuotteet" sen mukaan, miten se ymmärsi kysymyksen. Mukautettujen muotoilujen lisääminen mahdollistaa tarkemmat ja yksiselitteisemmät uudelleenmuotoilut.

Erilaisia muotoiluja

Jotta voidaan ymmärtää eri muotoilutyyppejä, on ensin muistettava pari perustavanlaatuista kielioppitermiä:

 • Substantiivi on henkilö, paikka tai asia. Esimerkkejä: auto, teini-ikäinen, Marty, vuokondensaattori
 • Verbi ilmaisee toimintaa tai olemista. Esimerkkejä: kuoriutua, haljeta, ahmia, heittää ulos
 • Adjektiivi on kuvaileva sana, joka määrittää substantiivia. Esimerkkejä: tehokas, maaginen, kultainen, varastettu
 • Prepositio on ennen substantiivia käytettävä sana, joka liittää sen edelliseen substantiiviin, verbiin tai adjektiiviin. Esimerkkejä: lähellä, ilman, yli
 • Määrite on jonkin ominaispiirre tai ominaisuus.
 • Nimi on sana tai joukko sanoja, jolla henkilö, eläin, paikka tai asia tunnetaan tai johon sillä viitataan.

Määritemuotoilut

Määritemuotoilut ovat QA&:n työhevonen, jota käytetään, kun yksi asia toimii määritteenä toiselle asialle. Ne ovat yksinkertaisia, suoraviivaisia ja tekevät suurimman osan työstä, kun tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa muotoilua ei ole määritetty. Määritemuotoiluja kuvataan käyttämällä perusverbiä ”olla” (”tuotteilla on luokat” ja ”isäntämaissa on isäntäkaupungit”). Ne myös mahdollistavat automaattisesti myös kysymysten esittämisen käyttämällä genetiivimuotoa (”tuotteiden luokat”, ”tuotteiden tilaukset”, ”Jaakon tilaukset”). Määritemuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Millä asiakkailla on tilauksia?
 • Luettele isäntäkaupungit maan mukaan nousevassa järjestyksessä
 • Näytä tilaukset, jotka sisältävät chaita
 • Luetteloi asiakkaat, joilla on tilauksia
 • Mikä on kunkin tuotteen luokka?
 • Laske Robert Kingin tilaukset

Power BI luo valtaosan mallissasi tarvittavista määritemuotoiluista taulukon tai sarakkeen sisällön ja mallin suhteiden perusteella. Sinun ei yleensä tarvitse luoda niitä itse. Tässä on esimerkki siitä, miltä määritemuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen sisällä:

product_has_category:
 Binding: {Table: Products}
 Phrasings:
 - Attribute: {Subject: product, Object: product.category}

Nimimuotoilut

Nimimuotoilut ovat hyödyllisiä, jos tietomallissasi on nimettyjä kohteita, kuten urheilijoiden ja asiakkaiden nimiä, sisältävä taulukko. Esimerkiksi muotoilu ”tuotenimet ovat tuotteiden nimiä” on välttämätön, jotta tuotenimiä voidaan käyttää kysymyksissä. Nimimuotoilu mahdollistaa myös muodon ”nimeltä” käytön verbinä (esim. ”Luetteloi asiakkaat nimeltä Hannes Niemi”). Mutta se on tärkeimmillään silloin, kun sitä käytetään yhdessä muiden muotoilujen kanssa siten, että nimiarvolla voidaan viitata tietyn taulukon riviin. Esimerkiksi muotoilussa "Asiakkaat, jotka ostivat chaita" QA& voi kertoa, että arvo "chai" viittaa tuotetaulukon koko riviin eikä pelkästään tuotenimisarakkeen arvoon. Nimimuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Ketkä työntekijät ovat nimeltään Robert King
 • Kuka on nimeltään Ernst Handel
 • Fernand De Montignyn urheilu
 • Urheilijoiden nimeltä Marja määrä
 • Mitä Robert King osti?

Kun muistat käyttää ymmärrettävää nimeämiskäytäntöä mallisi sarakkeiden nimissä (esim. ”Nimi” tai ”Tuotenimi” eikä ”Ttnm”), Power BI luo suurimman osan mallissasi tarvittavista nimimuotoiluista automaattisesti, joten sinun ei yleensä tarvitse luoda niitä itse.

Tässä on esimerkki siitä, miltä nimimuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen sisällä:

employee_has_name:
 Binding: {Table: Employees}
 Phrasings:
 - Name:
   Subject: employee
   Name: employee.name

Adjektiivimuotoilut

Adjektiivimuotoilut määrittävät uudet adjektiivit, joita käytetään kuvaamaan asioita mallissasi. Esimerkiksi muotoilua "tyytyväiset asiakkaat ovat asiakkaita, joissa luokitus > 6" tarvitaan, jotta voidaan esittää kysymyksiä, kuten "luetteloi tyytyväiset asiakkaat Des Moinesissa". Adjektiivimuotoiluja on useita erilaisia eri tilanteissa käytettäväksi.

Yksinkertaiset adjektiivimuotoilut määrittävät uuden adjektiivin ehdon perusteella, esimerkiksi ”poistettuja tuotteita ovat tuotteet, joissa tila = D”. Yksinkertaisia adjektiivimuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Mitkä tuotteet on poistettu?
 • Luetteloi poistetut tuotteet
 • Luetteloi kultamitalistit
 • Tuotteet, jotka jälkitoimitetaan

Tässä on esimerkki siitä, miltä yksinkertainen adjektiivimuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen sisällä:

tuote_on_poistettu:

Binding: {Table: Products}
 Conditions:
 - Target: product.discontinued
  Operator: Equals
  Value: true
 Phrasings:
 - Adjective:
   Subject: product
   Adjectives: [discontinued]

Mittarin adjektiivimuotoilut määrittävät uuden adjektiivin numeerisen arvon perusteella, joka osoittaa alan, jota adjektiivi koskee, kuten ”pituudet ilmaisevat, kuinka pitkiä joet ovat” ja ”pienillä mailla on pienet maa-alueet”. Mittarin adjektiivimuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Luetteloi pitkät joet
 • Mitkä joet ovat pisimmät?
 • Luetteloi pienimmät maat, jotka ovat voittaneet kultaa koripallossa
 • Kuinka pitkä on Rio Grande?

Tässä on esimerkki siitä, miltä mittarin adjektiivimuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen sisällä:

joella_on_pituus:

Binding: {Table: Rivers}
 Phrasings:
 - Adjective:
   Subject: river
   Adjectives: [long]
   Antonyms: [short]
   Measurement: river.length

Dynaamiset adjektiivimuotoilut määrittävät joukon uusia adjektiiveja malliin sarakkeen arvojen perusteella, esimerkiksi ”värit kuvaavat tuotteita” ja ”urheilulajeilla on sukupuoli”. Dynaamisia adjektiivimuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Luetteloi punaiset tuotteet
 • Mitkä tuotteet ovat vihreitä?
 • Näytä naisten luistelulajit
 • Laske aktiiviset ongelmat

Tässä on esimerkki siitä, miltä dynaaminen adjektiivimuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen sisällä:

tuotteella_on_väri:

Binding: {Table: Products}
 Phrasings:
 - DynamicAdjective:
   Subject: product
   Adjective: product.color

Substantiivimuotoilut

Substantiivimuotoilut määrittävät uusia substantiiveja, jotka kuvaavat asioiden alijoukkoja mallissasi. Ne sisältävät usein jonkin mallikohtaisen mittarin tai ehdon. Esimerkiksi Olympialaiset-malliin voitaisiin lisätä muotoiluja, jotka erottavat mestarit mitalisteista, palloilulajit vesiurheilulajeista, joukkueet yksilöistä, urheilijoiden ikäluokat (teinit, aikuiset, seniorit) jne. Elokuvatietokantaan voitaisiin lisätä nimimuotoiluja muotoilulle "flopit ovat elokuvia, joissa nettotuotto < 0", jotta voidaan esittää kysymyksiä, kuten "laske flopit vuoden mukaan". Substantiivimuotoiluja on kaksi eri tilanteissa käytettäväksi.

Yksinkertaiset nimimuotoilut määrittävät uuden solmun ehdon perusteella, kuten "alihankkijat ovat työntekijöitä, joissa kokopäivä = epätosi" ja "mestari on urheilija, jossa mitalien >määrä 5". Yksinkertaisia substantiivimuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Ketkä työntekijät ovat alihankkijoita?
 • Laske alihankkijat Portlandissa
 • Kuinka monta mestaria vuonna 2016

Tässä on esimerkki siitä, miltä yksinkertainen substantiivimuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen sisällä:

työnantaja_on_urakoitsija:

Binding: {Table: Employees}
 Conditions:
 - Target: employee.full_time
  Operator: Equals
  Value: false
 Phrasings:
 - Noun:
   Subject: employee
   Nouns: [contractor]

Dynaamiset substantiivimuotoilut määrittävät joukon uusia substantiiveja mallin sarakkeen arvojen perusteella, esimerkiksi ”työt määrittävät työntekijöiden alijoukot”. Dynaamisia substantiivimuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Luetteloi kassat Chicagossa
 • Ketkä työntekijät ovat baristoja?
 • Luetteloi tuomarit vuonna 1992

Tässä on esimerkki siitä, miltä dynaaminen substantiivimuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen työntekijällä_on_työ sisällä:

Binding: {Table: Employees}
 Phrasings:
 - DynamicNoun:
   Subject: employee
   Noun: employee.job

Prepositiomuotoilut

Prepositiomuotoiluja käytetään kuvaamaan sitä, kuinka asiat liittyvät toisiinsa prepositioilla mallissasi. Esimerkiksi muotoilu ”kaupungit ovat maissa” parantaa kysymyksen ”laske kaupungit Washingtonissa” kaltaisten kysymysten ymmärtämistä. Jotkin prepositiomuotoilut luodaan automaattisesti, kun sarake tunnistetaan maantieteelliseksi entiteetiksi. Prepositiomuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Laske asiakkaat New Yorkissa
 • Luetteloi kirjat kielitieteestä
 • Missä kaupungissa Robert King on?
 • Kuinka monta kirjaa Stephen Pinker on kirjoittanut?

Tässä on esimerkki siitä, miltä prepositiomuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen asiakkaat_ovat_kaupungeissa sisällä:

Binding: {Table: Customers}
 Phrasings:
 - Preposition:
   Subject: customer
   Prepositions: [in]
   Object: customer.city

Verbimuotoilut

Verbimuotoiluja käytetään kuvaamaan sitä, kuinka asiat liittyvät toisiinsa verbeillä mallissasi. Esimerkiksi muotoilu ”asiakkaat ostavat tuotteita” parantaa kysymyksen ”kuka osti juustoa?” ja ”mitä Jaakko osti?” kaltaisten kysymysten ymmärtämistä. Verbimuotoilut ovat kaikkein joustavimpia muotoilutyyppejä, ja ne liittävät usein enemmän kuin kaksi asiaa toisiinsa, esimerkiksi ”työntekijät myyvät asiakkaiden tuotteita”. Verbimuotoiluja käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Kuka möi mitä kenelle?
 • Kuka työntekijä möi chaita Jaakolle?
 • Kuinka monelle asiakkaalle Marja möi chaita?
 • Luetteloi tuotteet, jotka Marja möi Jaakolle.
 • Mitä poistettuja tuotteita Bostonin työntekijät möivät Chicagon asiakkaille?

Verbimuotoilut voivat sisältää myös prepositiolausekkeita, jotka lisäävät niiden joustavuutta, kuten ”urheilijat voittavat mitaleita kilpailuissa” tai ”asiakkaat saavat hyvityksiä tuotteista”. Verbimuotoiluja ja prepositiolausekkeita käytetään esimerkiksi seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Kuinka moni urheilija voitti kultamitalin Visa Championships -kilpailuissa?
 • Ketkä asiakkaat saivat hyvityksen juustosta?
 • Missä kilpailussa Danell Leyva voitti pronssimitalin?

Jotkin verbimuotoilut luodaan automaattisesti, kun sarakkeen tunnistetaan sisältävän sekä verbin että preposition.

Tässä on esimerkki siitä, miltä verbimuotoilu näyttää lingvistisen rakenteen asiakkaat_ostavat_tuotteita_myyjiltä sisällä:

Binding: {Table: Orders}
 Phrasings:
 - Verb:
   Subject: customer
   Verbs: [buy, purchase]
   Object: product
   PrepositionalPhrases:
   - Prepositions: [from]
    Object: salesperson

Suhteiden esittäminen useilla muotoiluilla

Usein yksi suhde voidaan kuvata useammalla kuin yhdellä tavalla. Tässä tapauksessa yhdellä suhteella voi olla useampi kuin yksi muotoilu. On tavallista, että taulukon entiteetin ja sarakkeen entiteetin välinen suhde esitetään sekä määritemuotoilulla että toisella muotoilulla. Esimerkiksi asiakkaan ja asiakkaan nimen välisessä suhteessa kannattaa käyttää sekä määritemuotoilua (esimerkiksi ”asiakkailla on nimet”) että nimimuotoilua (esimerkiksi ”asiakasnimet ovat asiakkaiden nimiä”), jotta voidaan esittää kummankin tyyppisiä kysymyksiä.

Tässä on esimerkki siitä, miltä kahden muotoilun avulla esitetty suhde näyttää lingvistisen rakenteen asiakkaalla_on_nimi sisällä:

Binding: {Table: Customers}
Phrasings:
 - Attribute: {Subject: customer, Object: customer.name}
 - Name:
   Subject: customer
   Object: customer.name

Toinen esimerkki olisi vaihtoehtoisen muotoilun ”työntekijät myyvät asiakkaille tuotteita” lisääminen suhteeseen ”asiakkaat ostavat tuotteita työntekijöiltä”. Huomaa, että sinun ei tarvitse lisätä muunnelmia, kuten "työntekijät myyvät tuotteita asiakkaille" tai "tuotteita myydään asiakkaille työntekijöiden toimesta", koska QA& päättelee automaattisesti subjektin ja epäsuoran objektin muunnelmat.

Huomioon otettavat seikat ja vianmääritys

Jos teet .lsdl.yaml-tiedostoon muutoksen, joka ei vastaa lingvistisen rakenteen muotoa, vahvistusmerkit ilmoittavat ongelmista:

yaml file showing errors

Onko sinulla kysyttävää? Kokeile Power BI -yhteisöä