Tunnettu ongelma – DAX-kysely epäonnistuu parametrin kirjainkoon vuoksi

KOSKEE: ✔️ Power BI Report Builder

Tila: Avaa

Ongelma-alue: Luo ja luo tietoja

Ongelman kuvaus

Power BI Report Builder raportin tietojoukko voi epäonnistua, jos se käyttää DAXia yhteyden muodostamiseen Analysis Servicesiin eikä kyselyparametri käytä samaa kirjainkoon herkkyyttä kuin raporttiparametri.

Oireita

DAX-kysely epäonnistuu. Virhe on seuraavankaltainen:

Yhteyden muodostaminen tietolähteeseen ei onnistu.
Analysis Servicesin kanssa kommunikoinnissa ilmeni virhe.

Ratkaisut ja ratkaisut

Voit muuttaa kyselyparametrin tapauksen vastaamaan raportin parametrin tapausta.

Seuraavat vaiheet