Pyyntörajat ja kohdistukset

Power Platform -pyyntöjen rajat otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuoden 2019 lokakuussa. Ne auttavat varmistamaan palvelun tasot, käytettävyyden ja ympäristön laadun. Käyttäjien päivittäin tekemien pyyntöjen määrää on rajoitettu Power Appsissa, Power Automatessa, Power Virtual Agentsissa ja Dynamics 365 -sovelluksissa.

Mikä on Microsoft Power Platform -pyyntö?

Pyynnöt Microsoft Power Platformissa koostuvat erilaisista toiminnoista, jotka käyttäjä suorittaa erilaisille tuotteille. Seuraavassa kerrotaan, mistä korkean tason ohjelmointirajapintapyyntö koostuu:

 • Power Apps – kaikki API-pyynnöt yhdistimille ja Microsoft Dataverselle.
 • Power Automate – kaikki API-pyynnöt yhdistimiin, Process Advisorin analyysi, HTTP-toiminnot ja valmiit toiminnot muuttujien alustamisesta yksinkertaiseen laatimistoimintoon. Sekä onnistuneet että epäonnistuneet toiminnot lasketaan mukaan näihin rajoihin. Lisäksi sivutuksen uudelleenmerkinnät ja muut pyynnöt lasketaan myös toimintojen suorittamisiksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Power Platform -pyynnön määritelmä
 • Power Virtual Agents -API-pyynnöt (tai puhelut) Power Automate -työnkulkuihin keskustelubotti-keskustelusta.
 • Dataverse – kaikki luonti-, luku-, päivitys- ja poistotoiminnot (CRUD) sekä määritys- ja jakotoiminnot, mukaan lukien käyttäjän ja sisäisen järjestelmän pyynnöt, joita tarvitaan CRUD-tapahtumien suorittamisessa, ja erityistoiminnot, kuten jako tai delegointi. Nämä voivat olla mistä tahansa asiakasohjelmasta tai sovelluksesta (mukaan lukien Dynamics 365) ja ne voivat käyttää mitä tahansa päätepistettä (SOAP tai REST). Näitä ovat muun muassa laajennukset, perinteiset työnkulut ja mukautetut ohjausobjektit, jotka tekevät edellä mainitut toiminnot.

Huomautus

Dataverselle on olemassa pieni joukko järjestelmän sisäisiä toimintoja, joita rajat eivät koske, kuten sisäänkirjautuminen, uloskirjautuminen ja järjestelmän metatietotoiminnot.

Alla olevissa osissa kuvataan pyyntötyypit ja kullekin asetetut rajat.

Käyttöoikeuden omaavan käyttäjän pyyntöjen rajat

Kaikilla Microsoft Power Platform -käyttäjillä on määritettyjen pyyntöjen määrää koskevat rajoitukset. Seuraavassa taulukossa määritetään, kuinka monta pyyntöä käyttäjä voi tehdä 24 tunnin jakson aikana:

Tuotteet Pyynnöt maksettua käyttöoikeutta kohti 24 tunnissa
Power Platformin maksetun käyttöoikeuden omaavat käyttäjät (ei sovelluskohtainen Power Apps, työnkulkukohtainen Power Automate ja Power Virtual Agents) ja Dynamics 365, lukuun ottamatta Dynamics 365 Team Member1 -sovellusta 40 000
Power Appsin käytön mukaan laskutettava palvelupaketti ja maksetut lisensoidut käyttäjät Power Appsin sovelluskohtaiselle käyttöoikeudelle, Microsoft 365 -sovelluksen ja Power Platformin käyttöoikeudelle ja Dynamics 365 Team Member -käyttöoikeudelle2 6 000
Power Automateen työnkulkukohtainen palvelupaketti3, Power Virtual Agentsin perustarjous ja Power Virtual Agentsin lisäosapaketti4 250 000
Maksettu Power Apps -portaalien sisäänkirjaus 200

1 Tämä luokka sisältää maksulliset lisenssit Power Apps käyttäjäkohtaiselle palvelupaketille (joka sisältää aiemmat Power Apps -paketti 1 ja Power Apps -paketti 2 lisenssit), Power Automate käyttäjäkohtaisen palvelupaketin (joka sisältää aiemmat Flow paketti 1 - ja Flow paketti 2 -lisenssit), Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Customer Service Enterprise, Dynamics 365 Customer Service Professional, Dynamics 365 Field Service, Microsoft Relationship Sales, Microsoft Industry Cloud, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Customer Engagement -suunnitelman, Dynamics 365 Unified Ops plan, Dynamics 365 Plan, Dynamics 365 for Operations Device, Dynamics 365 for Operations Activity, Dynamics AX Online Device, Dynamics AX Online Task, Dynamics CRM Online Enterprise, ja Dynamics CRM Online Professional.

2 Tämä luokka sisältää seuraavat ratkaisut: Power Appsin käytön mukaan laskutettava palvelupaketti ja Power Appsin sovelluskohtaisen palvelupaketin käyttöoikeudet, Dynamics 365 Team Member, Dynamics CRM Online Basic, Dynamics CRM Online Essential, Dynamics AX Self-Serve, Microsoft 365 -käyttöoikeudet ja Microsoft Project Online (palvelupaketti 1, 3 ja 5). Katso Liite B Microsoft 365 -käyttöoikeuksien käyttöoikeusoppaassa. Käyttöoikeuksiin kuuluvat Power Apps- ja Power Automate -ominaisuudet.

3 Power Automaten työnkulkukohtainen palvelupaketti sallii, että kapasiteettia varataan erikseen yksittäiselle työnkululle riippumatta siitä, kuka on työnkulun omistaja. Tämä ei käytä muun kuin käyttöoikeuden omaavan käyttäjän rajoja vuokraajan tasolla.

4 Power Virtual Agents -pyynnöt lasketaan mukaan Power Automate -työnkuluista, jotka Power Virtual Agents -keskustelubotti käynnistää. Power Virtual Agentsin alkuperäisten istuntojen paketti ja lisäistuntojen paketti saavat samat päivittäiset Power Platform -pyyntöjen rajat.

Muut tiedot

Power Platform -pyyntöjen rajat sisällytetään vain maksettuihin peruskäyttöoikeuksiin Dynamics 365:n käyttöoikeusmallin peruskäyttöä ja liittämistä varten. Liittämisen käyttöoikeudet eivät sisällä erillisiä rajoja. Jos käyttäjällä on esimerkiksi Dynamics 365 Customer Service Enterprise -käyttöoikeus peruskäyttöoikeutena ja Dynamics 365 Sales Enterprise liittämisen käyttöoikeutena, pyyntöjen kokonaisraja on peruskäyttöoikeuden (Dynamics 365 Customer Service Enterprise) määrittämä määrä.

Jos käyttäjälle on delegoitu useita maksullisia käyttöoikeuksia, sallittujen pyyntöjen kokonaismäärä on kunkin käyttöoikeuden sallittujen pyyntöjen summa. Jos käyttäjällä on esimerkiksi sekä Dynamics 365 Customer Service Enterprisen peruskäyttöoikeus että Power Appsin käyttäjäkohtainen käyttöoikeus, kyseisellä käyttäjällä on käytettävissä 24 tunnin kauden aikana yhteensä 40 000 + 40 000 = 80 000 pyyntöä.

Power Virtual Agents -pyynnöt lasketaan mukaan Power Automate -työnkuluista, jotka Power Virtual Agents -keskustelubotti käynnistää. Power Virtual Agentsin alkuperäisten istuntojen paketti ja lisäistuntojen paketti saavat samat päivittäiset Power Platform -pyyntöjen rajat.

Muun kuin käyttöoikeuden omaavan käyttäjän pyyntöjen rajat

Erillinen raja muodostetaan tietyille aktiviteeteille (esimerkiksi taustaprosessille, joka siirtää tietoja tietokantojen välillä), joka ei vaadi käyttäjältä vuorovaikutusta palvelun kanssa. Nämä rajat määritetään ja yhdistetään vuokraajan tasolla. Dataversen mahdollistaa identiteetit, jotka eivät edellytä käyttäjän vuorovaikutusta palvelun kanssa. Näitä ovat:

LIsäksi on olemassa erityisiä maksuttomia (0 $) käyttöoikeuksia, joita käytetään yhdessä Dynamics 365 -sovellusten, kuten Dynamics 365 Marketingin, kanssa. Lisätietoja on kohdassa Marketing-sovelluksen käyttöoikeudet.

Näissä käyttöoikeudettomissa identiteeteissä jokainen vuokraaja saa vuokraajan maksettujen käyttöoikeuksien avulla määritettävän ensimmäisen pyyntöjen perusrajan vuokraajakohtaisesti sekä kertyneet rajat, jotka Dynamics 365 Enterprisen ja Professionalin maksettujen käyttöoikeuksien määrä määrittää.1 Tätä varantoa voi käyttää vain näissä käyttöoikeudettomat käyttäjät, eivät käyttäjät, joille on delegoitu interaktiivisen käyttäjän käyttöoikeudet.

Tuotteet Yhdistetyt käyttöoikeudettoman vuokraajan tason pyynnöt 24 tunnin aikana
Dynamics 365 Enterprise & Professional -sovellukset1 500 000 peruspyyntöä + 5 000 pyyntöä, joita kerrytetään USL1-kohtaisesti enintään 10 000 000 max2
Power Apps (kaikki käyttöoikeudet) 25 000 peruspyyntöä ilman käyttöoikeuskohtaista kertymää vuokraajalle
Power Automate (kaikki käyttöoikeudet) 25 000 peruspyyntöä ilman käyttöoikeuskohtaista kertymää vuokraajalle

1 Tämä luokka sisältää lisenssit sovelluksille Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Customer Service Enterprise, Dynamics 365 Customer Service Professional, Dynamics 365 Field Service, Microsoft Relationship Sales, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Customer Engagement -suunnitelma, Dynamics 365 Unified Ops plan, Dynamics 365 Plan, Dynamics CRM Online Enterprise, ja Dynamics CRM Online Professional. Power Platform -pyyntöjen kertyneet käyttöoikeudettoman vuokraajan tason rajat myönnetään vain maksettuihin peruskäyttöoikeuksiin Dynamics 365:n käyttöoikeusmallin peruskäyttöä ja liittämistä varten.

2Jos oletat, että käyttöoikeudettoman käyttäjän rajat ylitetään, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Microsoft-tiliryhmään ja keskustele mukautetusta ratkaisusta.

Muut tiedot

Tietyt tuotteet toimivat palvelun päänimen konseptin mukaan. Niillä on omat rajat, jotka saadaan käyttöoikeudettoman käyttäjän varannosta. Tämä on paras tapa sovittaa rajat siihen, miten tuote toimii ympäristössä.

Jos vuokraajalla on useita tilaustyyppejä, käyttöoikeudettoman käyttäjän pyyntöjen kapasiteetti käyttää tuoterivin tilausta ja suurta pyyntömäärää. Jos asiakkaalla on esimerkiksi sekä Dynamics 365 Customer Service Enterprise -peruskäyttöoikeuden tilaukset (500 000 pyyntöä vähintään + kertyneet rajat) että Power Appsin käyttäjäkohtaiset tilaukset (25 000 pyyntöä/päivä), yhdistetty vuokraajan tason pyyntöjen kapasiteetti on 500 000 pyyntöä vähintään + kertyneet rajat 24 tunnin aikana.

Mitä tapahtuu, jos käyttöoikeuden omaava tai käyttöoikeudeton käyttäjä ylittää rajat

Power Platform -pyyntöjen rajat on päivitetty nostamalla niitä huomattavasti vuoden 2021 lopussa tasoille, jotka ovat merkittävästi korkeammat kuin useimpien asiakkaiden tyypillisen käyttäjän tasot. On oletettavaa, että rajojen päivityksen jälkeen erittäin harva käyttäjä ylittää esitetyt rajat. Jos oletat, että käyttöoikeudettoman käyttäjän rajat ylitetään, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Microsoft-tiliryhmään ja keskustele mukautetusta ratkaisusta.

Mahdollinen suuren käytön valvonta ei tapahdu kuuteen kuukauteen Power Platform -pyyntöjen käytön raportoinnin tultua yleisesti saataville Power Platform -hallintakeskuksessa.

Microsoft pidättää oikeuden valvoa ylitysten rajoja. Jos asiakas otetaan suuren käytön valvontaan, tämä voi odottaa jonkinlaisen rajoituksen täytäntöönpanoa. Asiakkaat voivat ostaa lisäkapasiteettia ja näin välttää suuren käytön valvonnan. He voivat halutessaan myös siirtää ympäristön käytön mukaan laskutettavaksi ja maksaa päivittäiset rajat ylittävästä todellisesta käytöstä.

Power Platform -pyyntöjen lisäkapasiteetti

Asiakkaat, jotka havaitsevat raportoinnissa pyyntöjen käytön oleva suurempaa kuin rajat sallivat, voivat välttää suuren käytön valvonnan ostamalla Power Platform -pyyntöjen kapasiteetin lisäosan. Tämän lisäosan avulla asiakkaat voivat nostaa tietyn korkean käyttömäärän käyttöoikeuden omaavien käyttäjien tai käyttöoikeudettomien käyttäjien rajoja. Kukin kapasiteetin lisäosa antaa 50 000 pyyntöä lisää 24 tunnin aikana. Rajojen nostamiseksi voidaan määrittää useita kapasiteetin lisäosia.

Huomautus

Tällä hetkellä kapasiteetin lisäosia ei voi delegoida käyttäjille (mukaan lukien sovelluksen käyttäjät, hallinnolliset käyttäjät ja muut kuin interaktiiviset käyttäjät). Kapasiteetin lisäosien määritystoiminnot kohdistetaan suuren käytön valvonnan ajoitukseen.

Muut sovellettavat rajoitukset

Päivittäisten Power Platform -pyyntöjen rajojen lisäksi olemassa on myös muita, palvelukohtaisia palvelun suojauksen rajoja. Päivittäisten pyyntöjen rajojen tavalla nämä rajat auttavat ylläpitämään palvelun laatua suojaamalla palvelua haitalliselta tai liialliselta toiminnalta, joka saattaisi häiritä palvelua kaikkien asiakkaiden osalta.

Saat lisätietoja seuraavista resursseista nykyisistä palvelun suojauksen rajoituksista kunkin palvelun kohdalla.

 • Dataversen rajat: koskee mallipohjaisia sovelluksia ja asiakaspalvelusovelluksia (kuten Dynamics 365 Sales ja Customer Service), Power Apps ja Power Automate, joka muodostaa yhteyden Dataverseen / Customer engagement -sovelluksiin
 • Power Automate -rajoitukset: sovelletaan automaattisiin, aikataulutettuihin ja välittömiin työnkulkuihin
 • Yhdistimien rajoitukset: koskevat Power Automatea ja Power Appsia

Yksityiskohtaisten Power Platform -pyyntöjen käyttötietojen tarkasteleminen Power Platform -hallintakeskuksessa (esiversio)

Voit tarkastella Power Platform -pyyntöjen kulutusta käyttöoikeuden omaaville käyttäjille, ilman käyttöoikeutta oleville käyttäjille ja työnkulkukohtaisten käyttöoikeuksien työnkulkujen suorituksille.

 1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.

 2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Kapasiteetti.

 3. Valitse Yhteenveto-välilehden Laajennukset-kohdassa Lataa raportit.

  Kuva, jossa näkyy Power Platform -hallintakeskuksen Kapasiteetti-sivu ja linkin korostus raporttien lataamista varten.

 4. Valitse valikosta Uusi.

  Kuva, jossa näkyy Power Platform -hallintakeskuksen Raporttien lataus -sivu ja painikkeen korostus uuden raporttien lataamisen luomista varten.

 5. Valitse Microsoft Power Platform -pyynnöt Valitse raportti -ruudussa.

  Kuva Power Platform -pyyntöraporttien avattavasta valikosta.

 6. Valitse pakollinen raporttityyppi ja valitse sitten Lähetä.

 7. Kun raportti on valmis, lataa raportti Excelin CSV-tiedostona valitsemalla Lataa.

Huomautus

Nämä raportit ovat tällä hetkellä esiversiotoimintoja. Käyttöoikeuden omaava käyttäjä -esiversioraporttiin liittyy kaksi rajoitusta.

 • Käyttöoikeuden omaaviin käyttäjiin liittyvät oikeudet näkyvät raportoinnissa käyttäjää, päivää ja ympäristöä kohden. Rajoituksien tulisi olla voimassa käyttäjää ja päivää kohti. Kun tarkastelet raportointia, ymmärrät, että rajoitukset ovat käyttäjää ja päivää kohti. Oikeuden määrää käytetään vain kerran päivässä, ei saman käyttäjän oikeuksien summaamiseen mahdollisesti useita kertoja.
 • Käyttöoikeuden omaava käyttäjä -raportti ei tällä hetkellä näytä oikeita käyttäjien oikeuksia, jos käyttöoikeus saadaan Power Appsin sovelluskohtaisen käyttöoikeuden tai Power Appsin sovelluskohtaisen käytön mukaan laskutettavan käyttöoikeuden kautta. Kyseisten käyttäjien oikeuksina näytetään 0, kun oikea oikeuksien määrä olisi 6 000 (pyyntöä 24 tunnin jaksolla, kuten on selitetty edellä).

Käyttäjä, jolla käyttöoikeus -raportti

Käyttäjä, jolla käyttöoikeus -raportti näyttää Power Platform -pyyntöjen käytön käyttäjää ja päivää kohden sekä käyttäjien oikeuksien määrän. Ladattava raportti sisältää seuraavat kentät:

Kenttä Kuvaus
Ympäristön tunnus Yksilöllinen Power Platform -ympäristön tunniste.
Ympäristön nimi Ympäristön näyttönimi.
Kutsujan tunnus Kutsuvan identiteetin yksilöllinen tunnus, joka yhdistetään Active Directory -tunnukseen. Se voi olla null tai tyhjä.
Kutsujan tyyppi Kutsujan identiteetin tyyppi. Käyttäjä, jolla käyttöoikeus -raportille soveltuva arvo on Käyttäjä.
Käytön päivämäärä/aika Käytön tallennuksen päivämäärä ja aika (UTC).
Oikeutettu määrä Käyttäjän Power Platform -pyyntörajoitusten kokonaismäärä.
Kulutettu kokonaismäärä Kaikkien pyyntöjen (Dataverse, Power Apps ja Power Automate) kokonaiskäyttö.
Dataverse-pyynnöt Dataversestä peräisin olevien Power Platform -pyyntöjen määrä.
Power Automate -pyynnöt Power Automatesta peräisin olevien Power Platform -pyyntöjen määrä.
Power Apps -pyynnöt Power Appsista peräisin olevien Power Platform -pyyntöjen määrä.

Tässä on esimerkki yksityiskohtaisesta käyttöraportista:

Kuva, jossa näkyy esimerkki Käyttäjä, jolla käyttöoikeus -raportista.

Käyttäjä, jolla ei käyttöoikeutta -raportti

Käyttäjä, jolla ei käyttöoikeutta -raportti näyttää Power Platform -pyyntöjen käytön päivässä käyttäjille, joilla ei ole käyttöoikeutta, sekä heidän kokonaiskäyttöoikeutensa vuokraajassa. Ladattava raportti sisältää seuraavat kentät:

Kenttä Kuvaus
Tämän vuokraajan Power Platform -pyynnön oikeus Tämän vuokraajan ei-lisensoitujen Power Platform -pyyntöjen päivittäinen kokonaisoikeus.
Ympäristön tunnus Yksilöllinen Power Platform -ympäristön tunniste.
Ympäristön nimi Ympäristön näyttönimi.
Kutsujan tunnus Kutsujan identiteetin yksilöivä tunniste. Se voi olla null tai tyhjä.
Kutsujan tyyppi Kutsujan identiteetin tyyppi. Käytettävissä olevia arvoja ovat Järjestelmä, Ei-vuorovaikutteinen/Sovellus.
Resurssityyppi Resurssin tyyppi. Käytössä olevat arvot ovat Dataverse, Power Apps ja Power Automate.
Resurssin tunnus Yksilöllinen resurssin tunniste. Resurssityypin perusteella tämä voi olla Power Apps -tunnus, Dataverse-organisaation tunnus tai Power Automate -työnkulun tunnus. Se voi olla null tai tyhjä.
Mittariluokka Tämän palvelupyynnön Power Platform -pyynnön ylimmän tason mittari.
Mittarin aliluokka Pyynnön luonnin yksityiskohtainen luokitus. Se voi olla Dataverse, Power Apps tai Power Automate.
Käytön päivämäärä/aika Käytön tallennuksen päivämäärä ja aika (UTC).
Kulutettu määrä Power Platform -pyyntöjen käyttö.

Tässä on esimerkki yksityiskohtaisesta käyttöraportista:

Kuva, jossa näkyy esimerkki Käyttäjä, jolla ei käyttöoikeutta -raportista.

Työnkulkukohtainen raportti

Ladattava Työnkulkua kohden lisensoidut työnkulut -raportti sisältää seuraavat kentät:

Kenttä Kuvaus
Ympäristön tunnus Yksilöllinen Power Platform -ympäristön tunniste.
Ympäristön nimi Ympäristön näyttönimi.
Ympäristöalue Ei käytettävissä esiversion aikana.
Kutsujan tunnus Työnkulun yksilöllinen tunnus. Se voi olla null tai tyhjä.
Kutsujan tyyppi Kutsujan identiteetin tyyppi. Käytössä oleva arvo on työnkulku.
Käytön päivämäärä/aika Käytön tallennuksen päivämäärä ja aika (UTC).
Oikeutettu määrä Työnkulun minkä tahansa sisältyvän oikeuden arvo.
Kulutettu määrä Power Platform -pyyntöjen käyttö.

Tässä on esimerkki yksityiskohtaisesta käyttöraportista:

Kuva, jossa näkyy esimerkki Työnkulkua kohden lisensoidut työnkulut -raportista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä työkaluja voin käyttää Power Platform -pyyntöjen seurantaan ja analysointiin kaikkialla ympäristössä?

Power Platform -pyyntöjen käytön raportointi esiversiona on nyt käytettävissä Power Platform -hallintakeskuksessa.

Mitkä ovat Power Platform -pyyntöjen rajojen aikajanat?

Rajat otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuoden 2019 lopulla. Dokumentoituja rajoja nostettiin merkittävästi vuoden 2021 lopulla. Power Platform -pyyntöjen julkinen esikatseluraportointi käynnistyi toukokuussa 2022. Kaikkien asiakkaiden tavoittaminen voi kestää muutaman viikon. Mahdollinen korkean käytön valvonta alkaa aikaisintaan vasta kuuden kuukauden kuluttua raporttien yleisestä saatavuudesta. Huomaa kuitenkin, että Power Automate jatkaa siirtymisrajoituksia, kunnes ne pakotettaan. Lisätietoja on ohjeaiheessa Usein kysyttyjä kysymyksiä.

Mitä tilin rajoituksia käytetään klassisissa työnkuluissa tai Power Automate -virroissa?

Se määräytyy sen mukaan, suoritetaanko prosessi tarvittaessa vai taustalla. Pikatyönkulut, jotka suoritetaan tarvittaessa, käyttävät sen tilin rajoja, joka käynnisti prosessin. Sen sijaan taustalla suoritettavat työnkulut tai automatisoidut/aikataulutetut virrat käyttävät aina prosessin omistajan rajoja riippumatta siitä, miksi prosessi käynnistettiin tai mitä tilejä käytetään yhteyksille prosessin sisällä. Katso Mitä Power Platform -pyyntörajoja työnkulku käyttää?.

Kumuloituvatko Microsoft Power Platform -pyyntörajat päivästä päivään vai kuukaudesta kuukauteen?

Ei. Kaikki Microsoft Power Platform -pyynnöt ovat olemassa 24 tunnin ajan. Jos niitä ei kuluteta, ne eivät siirry seuraavaan päivään eikä niitä voi kerryttää kuukauden kuluessa.

Saako kukin sovelluksen käyttäjä, ei-vuorovaikutteinen käyttäjä, järjestelmänvalvojakäyttäjä tai järjestelmäkäyttäjä oman vuokraajatason rajoituksensa?

Ei. Vuokraajantason rajat jaetaan kaikkien sovelluksen käyttäjien, ei-vuorovaikutteisten käyttäjien, järjestelmänvalvojakäyttäjien ja järjestelmäkäyttäjien välillä vuokraajassa.

Lasketaanko klassisista Dataverse -työnkuluista ja -laajennuksista luodut pyynnöt Dataversessa pyyntörajoihin?

Kyllä. Nämä pyynnöt lasketaan mukaan, jos ne tekevät pyyntöjä, joiden tyyppi on CRUD, Delegoi tai Jaa. Jos kyseessä on klassinen työnkulku, se sisältää toimintoja, kuten ehtotarkistuksia, alityönkulkujen aloittamista tai työnkulkujen pysäyttämistä. Järjestelmästä sisäisesti luotuja pyyntöjä ei kuitenkaan lasketa, esimerkiksi: sdkmessagerequest, solutioncomponentdefinition ja ribbonclientmetadatareporting.

Pitäisikö minun käyttää kolmannen osapuolen tietojen integrointityökalua Power Automaten sijaan, jotta vältän rajojen ylittämisen?

Ei, kolmansien osapuolten tietojen integrointityökaluihin sovelletaan täsmälleen samoja rajoituksia kuin aikataulutettuihin, välittömiin tai automatisoituihin virtoihin. Sen vuoksi ei ole mitään eroa, haluatko käyttää Power Automatea tai kolmannen osapuolen työkalua. Lisäksi pyyntöjä Power Automatesta Dataverseen ei lasketa kahteen kertaan. Työnkulku, joka kutsuu yhtä toimintoa, lasketaan vain yhdeksi – ei kahdeksi – pyynnöksi rajan suhteen.

Katso myös

Dataversen ohjelmointirajapinnan rajoitusten yleiskuvaus
Power Automaten rajoitukset ja määrittäminen

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).