Komponenttikirjasto

Tärkeä

Tämä ominaisuus on vielä julkisessa esikatselussa. Lisätietoja on artikkelissa Kokeilu- ja esikatseluominaisuudet.

Komponenttien luomisen yleiskatsaus-artikkelissa esitetään johdanto komponentteihin kaaviosovelluksessa. Kun luot komponentteja sovelluksen sisällä, voit myös luoda kirjaston komponenteille, joita voidaan käyttää uudelleen. Luomalla komponenttikirjaston sovellusten tekijät voivat helposti jakaa yhden tai useamman komponentin muiden tekijöiden kanssa tai päivittää komponentteja.

Komponenttikirjastot ovat komponenttimääritysten säilöjä, joiden avulla on helppo tehdä seuraavat toimet:

 • Komponenttien löytäminen ja hakeminen.
 • Päivitysten julkaisu.
 • Saatavilla olevista päivityksistä sovellusten tekijöille ilmoittaminen.

Huomautus

Komponenttikirjastot ovat suositeltava tapa käyttää komponentteja uudelleen eri sovelluksissa. Kun käytössä on komponenttikirjasto, sovellus ylläpitää riippuvuuksia sen käyttämissä komponenteissa. Sovelluksen tekijälle ilmoitetaan, kun riippuvaisiin komponentteihin on saatavilla päivityksiä. Siksi kaikki uudet uudelleenkäytettävät komponentit kannattaa luoda komponenttikirjastoissa. Aikaisempi Power Apps -toiminto, joka mahdollisti komponenttien tuomisen toisesta kaaviosovelluksesta vanhentuu.

Ero sovelluksen ja komponenttikirjaston välillä

Komponenttikirjasto tarjoaa keskitetyn ja hallitun komponenttisäilön uudelleenkäytettävyyttä varten.

Vasemman siirtymisruudun Lisää-ruutu muuttuu komponenttivälilehdeksi, jos luot komponenttikirjaston. Kun luot sovelluksen, tässä näkymässä näkyy komponenttien sijaan näyttöjä.

Komponenttikirjaston ruutuja voi käyttää vain testaukseen. Sen avulla kirjaston luojat voivat nopeasti testata luotuja komponentteja todellisella näytöllä ja myös tarkistaa päivityksen toiminnan, kun komponentteja parannetaan ajan mittaan. Jos haluat käyttää komponentteja komponenttikirjastosta, sinun täytyy luoda sovellus, joka käyttää komponenttikirjastoa.

Voit esikatsella komponenttikirjaston komponentteja käyttämällä kirjaston sisällä olevien näkymien toistoa. Kun valitset komponenttivälilehden, toistovalinta on näkyvissä. Komponenttikirjasto ei ole näkyvissä, kun käytetään Power Apps Mobilea.

Huomautus

Tässä artikkelissa käsitelty komponenttikirjasto eroaa Power Apps Component Frameworkista, jonka avulla kehittäjät ja tekijät voivat luoda koodikomponentteja mallipohjaisille ja kaaviosovelluksille. Lisätietoja: Power Apps Component Frameworkin yleiskatsaus.

Komponenttikirjaston käyttö

Voit luoda uuden komponenttikirjaston tai muokata aiemmin luotua komponenttikirjastoa samasta liittymästä. Siirry osoitteeseen make.powerapps.com, valitse Sovellukset ja valitse sitten Komponenttikirjastot:

Komponenttikirjaston luominen tai muokkaaminen

Esimerkkikomponenttikirjaston luominen

Komponenttien komponenttikirjastossa luomisen vaiheet ovat samat kuin komponenttien sovelluksessa luomisen. Luot komponenttikirjaston ja noudatat sitten uudelleen komponenttien luomisen komponenttien yleiskatsausesimerkissä esitettyjä vaiheita. Tämän jälkeen voit käyttää komponenttikirjastoa, kun haluat tarjota uudelleenkäytettäviä komponentteja uudessa sovelluksessa.

 1. Kirjaudu osoitteeseen make.powerapps.com.

 2. Valitse Sovellukset vasemmassa siirtymispalkissa, valitse Komponenttikirjastot ja valitse sitten Uusi komponenttikirjasto.

 3. Anna komponenttikirjaston nimeksi Valikkokomponentit. Voit halutessasi käyttää myös muuta nimeä.

 4. Noudata komponenttien yleiskatsausesimerkissä esitettyjä komponenttien luomisen vaiheita. Sinun ei tarvitse avata Power Apps Studiota tai luoda uutta tyhjää sovellusta, koska olet jo luonut uuden komponenttikirjaston. Aloita vaiheesta 2.

  Kun olet suorittanut komponenttien luomisen vaiheet, noudata seuraavaa vaihejoukkoa lisätäksesi komponentteja näyttöön ja luodaksesi tulosominaisuuden.

 5. Kun komponenttien luominen ja testaus on valmistunut, tallenna komponenttikirjasto valitsemalla Tiedosto-valikko ja sitten Tallenna.

  Voit myös tallentaa versiomuistiinpanon. Versiomuistiinpano on hyödyllinen, kun noudetaan komponenttikirjaston versioita ja päivitetään sen sovelluksissa käytettyjä komponentteja.

  Versiomuistiinpano tallennettaessa komponenttikirjastoa

  Vihje

  Versiomuistiinpano on hyödyllinen, kun tarkistetaan komponenttikirjaston versioita. Se on hyödyllinen myös komponenttikirjastoa käyttäville sovellusten tekijöille, kun he tarkistavat muutoksia ja päivittävät sovelluksia käyttäen näitä komponentteja tarpeen mukaan. Lisätietoja on komponenttikirjaston päivittämisen kohdassa.

 6. Tallennettu komponenttikirjasto voidaan julkaista. Vain julkaistuja komponenttikirjaston päivityksiä on käytettävissä sovelluksissa, jotka käyttävät komponenttikirjastoa. Julkaise komponenttikirjaston versio valitsemalla Julkaise:

  Komponenttikirjaston version julkaiseminen

Tuominen komponenttikirjastosta

Kun olet luonut komponenttikirjaston ja julkaissut sen, sovellukset voivat käyttää osia siitä tuomalla kirjaston. Voit myös jakaa komponenttikirjaston.

Jos haluat tuoda komponentteja komponenttikirjastosta, muokkaa aiemmin luotua sovellusta tai luo uusi sovellus. Kun sovellus avautuu kaaviosovelluksen studiossa, valitse Lisää tai + vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa. Valitse sitten Hae lisää komponentteja avataksesi luettelon kulloisessakin ympäristössä käytettävissä olevista kirjastoista:

Hae lisää komponentteja

Näet nykyisessä ympäristössä käytettävissä olevien komponenttikirjastojen luettelon näytön oikeassa reunassa. Valitse yksittäinen komponentti komponenttikirjastosta. Voit myös tuoda kaikki komponentit kirjastosta kerralla valitsemalla Valitse kaikki:

Komponenttien tuonti

Huomautus

Jos tekijä ei näe komponenttikirjastoa tuontiosassa, varmista, että komponenttikirjasto on jaettu tekijän kanssa. Lisätietoja on komponenttikirjaston oikeudet kohdassa.

Huomaa, että voit valita ja tuoda useita komponentteja myös eri komponenttikirjastoista.

Sovelluksen sisällä käytettävissä olevat komponentit näkyvät Lisää-ruudun komponenttiluettelon Mukautettu-luokassa. Tuoduissa komponenttikirjastoissa käytettävissä olevat komponentit näkyvät luokassa Kirjastokomponentit:

Komponenttien lisääminen sovellukseen

Komponenttikirjaston päivittäminen

Voit muokata aiemmin luotua komponenttikirjastoa ja tallentaa siihen muutoksia lisäten versiomuistiinpanoja. Päivitetty komponenttikirjaston versio on kuitenkin julkaistava käytettäväksi olemassa olevissa sovelluksissa, jotka käyttävät kyseistä komponenttikirjastoa. Edellä olevissa komponenttikirjastoesimerkin vaiheissa selitetään, miten komponenttikirjasto julkaistaan tallentamisen jälkeen.

Muiden sovellusten tekijöille ilmoitetaan päivitettyjen komponenttien saatavuudesta. Ilmoitus tulee näkyviin, kun tekijät muokkaavat sovelluksia kaaviosovellusstudiossa. He voivat halutessaan päivittää komponentit:

Päivitys saatavilla

Valitse tarkista, niin näet vaihtoehdon komponentin päivittämisestä:

Komponentin päivitys

Huomaa, että komponenttikirjaston version julkaisemisen yhteydessä lisäämäsi versiomuistiinpano tulee näkyviin täällä.

Päivitä komponentit valitsemalla Päivitä.

Komponenttikirjaston oikeudet

Komponenttikirjaston jakaminen toimii samalla tavalla kuin kaaviosovelluksen jakaminen Kun jaat komponenttikirjaston, muut käyttäjät voivat käyttää komponenttikirjastoa uudelleen. Kun komponenttikirjasto on jaettu, muut voivat muokata komponenttikirjastoa ja tuoda komponentteja tästä jaetusta komponenttikirjastosta sovellusten luomista ja muokkaamista varten. Jos se on jaettu rinnakkaisomistajille, käyttäjä voi käyttää, muokata tai jakaa komponenttikirjastoa, muttei poistaa sitä tai vaihtaa omistajaa.

Tunnetut rajoitukset

 • Komponentteihin pätevät tunnetut rajoitukset pätevät myös komponenttikirjastoihin.

 • Komponentteja ei voit tuoda paikallisesti tallennetuista komponenttikirjastotiedostoista. Jos yrität tuoda paikallisesti tallennettua komponenttikirjastoa valinta Tiedosto > Tallenna nimellä > Tämä tietokone ja komponenttikirjaston lataaminen sovelluksena aiheuttavat seuraavan virhesanoman:

  Komponenttikirjastotiedoston tuonti

 • Et voi lisätä olemassa olevia komponenttikirjastoja ratkaisuun. Voit kuitenkin luoda uusia komponenttikirjastoja ratkaisuja varten lisäämällä komponenttikirjaston työnkulun.

 • Jos tuot komponentin komponenttikirjastosta, sitä ei voi muokata sitä käyttävässä sovelluksessa. Jos valitset Muokkaa komponenttia, näkyviin tulee vaihtoehto, jolla voit luoda kopion komponentista kulloisenkin sovelluksen sisällä, jotta voit tehdä muutoksia:

  Kirjastokomponentin muokkaus

  Jos valitset Luo kopio, komponentti kopioidaan paikalliseen sovellukseen. Komponentin paikallinen kopio näkyy Lisää-ruudun Mukautettu-luokassa. Tämä komponentin paikallinen kopio ei saa päivityksiä, jos lähteenä olevasta komponenttikirjastosta julkaistaan myöhemmin uusi versio.

 • Kun komponentti lisätään sovellukseen komponenttikirjastosta ja sovelluksen teema päivitetään, komponentista tulee paikallinen sovelluskomponentti, eikä se enää ole yhteydessä pääkomponenttiin komponenttikirjastossa.

Seuraavat vaiheet

Tutustu kaaviosovellusten toimintakaavoihin.

Katso myös

Kaaviosovelluksen komponenttiyhteenveto ja komponenttien käyttö sovelluksessa.