Power BI yhdistäminen Power AppsissaConnect to Power BI from Power Apps

Power BI

Power BI on liiketoiminta-analytiikkatyökalujen ohjelmapaketti, jolla voi analysoida ja jakaa merkityksellisiä tietoja.Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Runsastoimintoisten koontinäyttöjen avulla on helppo seurata liiketoimintaa ja löytää vastauksia. Ne ovat saatavilla kaikenlaisiin laitteisiin.Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device. Sovelluksessa voit myös tarkistaa Power BI -palvelussa määritettyjen tietohälytysten tilan.In your app, you can check the status of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Lisätietoja Power BI:n tietohälytyksistä saat ohjesivulta.For more information on data alerts in Power BI, head to the documentation page.

Näissä ohjeissa neuvotaan, miten voit käyttää Power BI -yhteyttä sovelluksessa, ja käytettävissä olevat toiminnot luetellaan.This topic shows you how to use the Power BI connection in an app, and lists the available functions.

EdellytyksetPrerequisites

Power BI -yhteyden käyttö sovelluksessaUse the Power BI connection in your app

Luettele Power BI -palvelussa määrittämäsi hälytyksetList the alerts that you've set up in the Power BI service

 1. Valitse Lisää-valikosta Valikoima ja lisää mikä tahansa tekstivalikoima.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the Text galleries.

 2. Näytä nykyiset käyttäjän hälytykset määrittämällä valikoiman Items-ominaisuudeksi seuraava kaava:To show the current user's alerts, set the Items property of the gallery to the following formula:

  PowerBI.GetAlerts()

Hälytysluettelo päivittyy valikoimaan.The gallery will update with the list of alerts. Saat tietää jokaisen hälytyksen nimen, tunnuksen ja hälytyksen luoneen ryhmätyötilan tunnuksen.For each alert, you will receive the alert name, the ID number of the alert, and the ID of the group workspace in which the alert was configured. Saat lisätietoja hälytyksestä hälytystunnuksen avulla.You will need the alert ID to get further information about the alert.

Hälytyksen tilan tarkasteluView the status of an alert

Jos haluat nähdä hälytyksen tilan, käynnistä CheckAlertStatus-funktio edellisen kohdan hälytystunnuksella.To view the status of the alert, call the CheckAlertStatus function with the alert ID obtained from the step above.

Hälytys tunnus voidaan välittää joko literaalimerkkinä (esimerkiksi "1234") tai viittaus valikoima-osaan, joka on täytetty käyttäen GetAlerts ()-kutsua (esimerkiksi Gallery1. selected. alertId)The alert ID can be passed in either as a literal string (e.g. "1234") or as a reference to a gallery section populated using the GetAlerts() call (e.g. Gallery1.Selected.alertId)

Jatka lisäämällä otsikko ja määrittämällä Text-ominaisuudeksi jokin seuraavista kaavoista:To proceed, add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Hälytyksen senhetkinen tila päivittyy otsikkoon.The label will update with the current status of the alert.

Näytä käytettävissä olevat funktiotView the available functions

Tämä yhteys sisältää seuraavat funktiot:This connection includes the following functions:

Funktion nimiFunction Name KuvausDescription
GetAlertsGetAlerts Luettele Power BI -palvelussa määrittämäsi hälytyksetList the alerts that you have set up in the Power BI service
CheckAlertStatusCheckAlertStatus Tarkista tietyn hälytyksen tilaCheck the status of a particular alert

GetAlertsGetAlerts

Luettele Power BI -palvelussa määrittämäsi hälytykset.List the alerts that you have set up in the Power BI service.

SyöteominaisuudetInput properties

Ei mitään.None.

Output-ominaisuudetOutput properties

Ominaisuuden nimiProperty Name TietotyyppiData Type PakollinenRequired KuvausDescription
arvovalue matriisiarray EiNo Power BI -palvelussa määrittämiesi tietohälytysten matriisi.An array of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Matriisin jokaisen osan sisältö:Each element in the array will include:
 • alertTitle: hälytyksen otsikkoalertTitle: the title of the alert
 • alertId: hälytyksen tunnusalertId: the ID of the alert
 • groupId: hälytyksen luoneen ryhmän tunnusgroupId: the ID of the group that the alert was created in

CheckAlertStatusCheckAlertStatus

Tarkista hälytyksen tila.Check the status of an alert.

Huomautus

Jos tähän päätepisteeseen tulee pyyntöjä liian usein, ne rajoitetaan hälytyskohtaisiksi.Requests to this endpoint will be throttled on a per-alert basis if called too frequently.

SyöteominaisuudetInput properties

Ominaisuuden nimiProperty Name TietotyyppiData Type PakollinenRequired KuvausDescription
alertIdalertId kokonaislukuinteger KylläYes GetAlertsin palauttama hälytystunnusThe ID of the alert, as returned by GetAlerts

Output-ominaisuudetOutput properties

Ominaisuuden nimiProperty Name TietotyyppiData Type PakollinenRequired KuvausDescription
tileValuetileValue lukunumber EiNo Ruudun arvo hälytyksen käynnistyshetkelläThe value of the tile when the alert was triggered
tileUrltileUrl merkkijonostring EiNo Hälytyksen kohderuudun URL-osoiteURL for the tile that has the alert
alertTitlealertTitle merkkijonostring EiNo Hälytyksen nimiName of the alert
isAlertTriggeredisAlertTriggered totuusarvoboolean EiNo Hälytyksen käynnistymisen tilaWhether the alert is currently triggered
alertThresholdalertThreshold lukunumber EiNo Hälytyksen käynnistymisen raja-arvoThe threshold at which the alarm is triggered

Kaikki käytettävissä olevat yhteydet.See all the available connections.
Lue, miten voit lisätä yhteyksiä sovelluksiisi.Learn how to add connections to your apps.