Koon ja sijainnin ominaisuudet Power Appsissa

Yleiskatsaus

Määritä ohjausobjektin (tai sen elementin) koko ja sen sijainti suhteessa näyttöön, jossa se on.

Asento

X – Ohjausobjektin vasemman reunan ja pääsäilön (tai näytön, jos pääsäilöä ei ole) vasemman reunan välinen etäisyys. Jos Card -ohjausobjekti on säilössä, jossa on useita sarakkeita, tämä ominaisuus määrittää sarakkeen, johon kortti tulee näkyviin.

Y – Ohjausobjektin yläreunan ja pääsäilön (tai näytön, jos pääsäilöä ei ole) yläreunan välinen etäisyys. Jos Card -ohjausobjekti on säilössä, jossa on useita rivejä, tämä ominaisuus määrittää rivin, johon kortti tulee näkyviin.

Koko

Height – Ohjausobjektin ylä- ja alareunan välinen etäisyys.

AutoHeight – Kasvaako otsikon Height-ominaisuus automaattisesti, jos sen Teksti -ominaisuus sisältää enemmän merkkejä kuin ohjausobjekti voi näyttää kerralla.

  • Koskee ohjausobjektia Label

Width – Ohjausobjektin vasemman ja oikean reunan välinen etäisyys.

WidthFit – kasvaako ohjausobjekti automaattisesti vaakasuunnassa täyttämään tyhjän tilan säilön ohjausobjektissa, kuten Edit form -ohjausobjektissa. Jos monelle kortille on asetettu tämän ominaisuuden arvoksi tosi , tyhjä tila jaetaan niiden kesken. Lisätietoja on kohdassa Tutustu tietolomakkeiden asetteluun.

  • Koskee Card -objektia

Täyttö

Padding – Tuonti- tai vientipainikkeen tekstin ja painikkeen reunojen välinen etäisyys.

PaddingBottom – Ohjausobjektin tekstin ja alareunan välinen etäisyys.

PaddingLeft – Ohjausobjektin tekstin ja vasemman reunan välinen etäisyys.

PaddingRight – Ohjausobjektin tekstin ja oikean reunan välinen etäisyys.

PaddingTop – Ohjausobjektin tekstin ja yläreunan välinen etäisyys.

Säde

RadiusBottomLeft – Vasemman alakulman pyöristysaste.

RadiusBottomRight – Oikean alakulman pyöristysaste.

RadiusTopLeft – Vasemman yläkulman pyöristysaste.

RadiusTopRight – Ohjausobjektin oikean yläkulman pyöristysaste.