Find-funktio Power Appsissa

Etsii toisen merkkijonon sisältä tekstimerkkijonon, jos se on olemassa.

Kuvaus

Find-funktio etsii merkkijonoa toisen merkkijonon sisältä. Kirjainkoko on merkitsevä. Jos haluat, ettei kirjainkokoa huomioida, käytä ensin argumentteihin Lower-funktiota.

Find palauttaa löytyneen merkkijonon aloituskohdan. Merkkijonon ensimmäinen merkki on kohta 1. Find palauttaa tyhjän, jos merkkijono, jossa suoritat haun, ei sisällä etsittävää merkkijonoa.

Syntaksi

Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • FindString – pakollinen. Haettava merkkijono.
  • WithinString – pakollinen. Merkkijono, josta haetaan.
  • StartingPosition – valinnainen. Aloituskohta, josta haku aloitetaan. Ensimmäinen merkki on kohta 1.