Validate-funktio Power Appsissa

Validate-funktio tarkistaa, onko yksittäisen sarakkeen tai täydellisen tietueen arvo kelvollinen tietolähteelle.

Kuvaus

Ennen kuin käyttäjä lähettää tietojen muutoksen, voit antaa välitöntä palautetta kyseisen lähetyksen kelpoisuudesta, mikä parantaa käyttökokemusta.

Tietolähteet voivat antaa tietoa siitä, mitä kelvolliset arvot tietueessa ovat. Nämä tiedot voivat sisältää monia rajoituksia, kuten esimerkiksi:

  • täytyykö sarakkeella olla arvo
  • kuinka pitkä tekstimerkkijono voi olla
  • miten suuri ja pieni numero voi olla
  • miten aikainen ja myöhäinen päivämäärä voi olla.

Validate-funktio käyttää näitä tietoja määrittämään, onko arvo kelvollinen, ja palauttamaan asianmukaisen virhesanoman, jos se ei ole. DataSourceInfo-funktiolla voit tarkastella samoja tietoja, joita Validate käyttää.

Tietolähteet vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon vahvistustietoja ne antavat tai eivät ehkä anna lainkaan. Validate voi vahvistaa vain näihin tietoihin perustuvia arvoja. Vaikka Validate ei löytäisi ongelmia, tietojen muutoksen soveltaminen saattaa silti epäonnistua. Voit hankkia tietoja virheestä Errors-funktiolla.

Jos Validate löytää ongelman, funktio palauttaa virhesanoman, jonka voit näyttää sovelluksen käyttäjälle. Jos kaikki arvot ovat kelvollisia, Validate palauttaa tyhjän arvon. Kun käsittelet kokoelmaa, jossa ei ole vahvistustietoja, arvot ovat aina kelvollisia.

Syntaksi

Validate( DataSource, Column, Value )

  • DataSource – Pakollinen. Tietolähde, jonka kanssa vahvistetaan.
  • Column – Pakollinen. Vahvistettava sarake.
  • Value – Pakollinen. Valitun sarakkeen vahvistettava arvo.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • DataSource – Pakollinen. Tietolähde, jonka kanssa vahvistetaan.
  • OriginalRecord – Pakollinen. Tietue, jonka mukaan päivityksiä vahvistetaan.
  • Updates – Pakollinen. Alkuperäiseen tietueeseen sovellettavat muutokset.

Esimerkit

Näissä esimerkeissä arvojen Pisteet-tietolähteen Prosenttiosuus-sarakkeessa on oltava alueella 0–100 (nämä luvut mukaan lukien). Jos tiedot läpäisevät vahvistuksen, funktio palauttaa tyhjän arvon. Muussa tapauksessa funktio palauttaa virhesanoman.

Vahvista yksittäisen sarakkeen kanssa

Kaava Kuvaus Tulos
Validate( Scores, Percentage, 10 ) Tarkistaa, onko 10 kelvollinen arvo Prosenttiosuus-sarakkeelle Pisteet-tietolähteessä. tyhjä
Validate( Scores, Percentage, 120 ) Tarkistaa, onko 120 kelvollinen arvo Percentage-sarakkeelle Scores-tietolähteessä. ”Arvojen on oltava alueella 0–100.”

Vahvista täydellisen tietueen kanssa

Kaava Kuvaus Tulos
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Tarkistaa, ovatko kaikkien sarakkeiden arvot kelvollisia Pisteet-tietolähteen kannalta. Tässä esimerkissä Prosenttiosuus-sarakkeen arvo on 10. tyhjä
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Tarkistaa, ovatko kaikkien sarakkeiden arvot kelvollisia Pisteet-tietolähteen kannalta. Tässä esimerkissä Prosenttiosuus-sarakkeen arvo on 120. ”Arvojen on oltava alueella 0–100.”