Paikallisen tietoyhdyskäytävän hallinta Power Appsssa

Asenna paikallinen tietojen yhdyskäytävä, jos haluat siirtää tietoja nopeasti ja turvallisesti Power Appsissa luodun kaaviosovelluksen ja sellaisen tietolähteen välillä, joita ei ole pilvessä, kuten paikallinen SQL Server -tietokanta tai paikallinen SharePoint-sivusto. Tarkastele yhdyskäytäviä, joihin sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet, ja hallitse näiden yhdyskäytävien käyttöoikeuksia ja yhteyksiä.

Voit muodostaa yhteyden paikallisiin tietoihin seuraavien yhdyskäytävää käyttävien yhdistimien kautta:

Edellytykset

 • Käyttäjänimi ja salasana, joita käytit Power Appsn käyttäjäksi rekisteröitymiseen.
 • Yhdyskäytävän hallinnolliset oikeudet. (Saat nämä oikeudet oletusarvoisesti, aina kun asennat yhdyskäytävän, ja muiden yhdyskäytävien oikeudet myöntää kyseisen yhdyskäytävän järjestelmänvalvoja.)
 • Käyttöoikeus, joka tukee paikallisten tietojen käyttämistä paikallisessa yhdyskäytävässä. Lisätietoja on hinnoittelusivun kohdassa Yhteydet.
 • Yhdyskäytäviä ja paikallisia yhteyksiä voidaan luoda ja käyttää vain käyttäjän oletusympäristössä.

Asenna yhdyskäytävä

Jos haluat asentaa yhdyskäytävän, noudata kohdan Paikallisen tietoyhdyskäytävän asentaminen ohjeita. Asenna yhdyskäytävä vakiotilassa, koska paikallinen tietoyhdyskäytävä (henkilökohtainen tila) on saatavana vain Power BI:hin.

Yhdyskäytävän oikeuksien tarkasteleminen ja hallinta

 1. Napsauta tai napauta powerapps.com-sivun vasemmassa siirtymispalkissa olevaa kohtaa Yhdyskäytävät, ja napsauta tai napauta yhdyskäytävää.

 2. Lisää yhdyskäytävään käyttäjä napsauttamalla tai napauttamalla kohtaa Käyttäjät, jonka avulla määritetään käyttäjä tai ryhmä sekä käyttöoikeustaso:

  • Voi käyttää: Käyttäjät, jotka voivat luoda yhteyksiä yhdyskäytävään, jota käytetään sovelluksissa ja työnkuluissa, mutta jotka eivät voi jakaa yhdyskäytävää. Käytä tätä oikeutta käyttäjille, jotka suorittavat sovelluksia mutta eivät jaa niitä.
  • Voi käyttää + jakaa: Käyttäjät, jotka voivat luoda yhteyden yhdyskäytävään, jota käytetään sovelluksissa ja työnkuluissa, ja automaattisesti jakaa yhdyskäytävän sovelluksen jakamisen yhteydessä. Käytä tätä oikeutta käyttäjille, joiden on jaettava sovelluksia muiden käyttäjien tai organisaation kanssa.
  • Admin: Järjestelmänvalvojille, joilla on täydet käyttöoikeudet yhdyskäytävään, mukaan lukien käyttäjien lisääminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, yhteyksien luominen kaikkiin saatavana oleviin tietolähteisiin sekä yhdyskäytävän poistaminen.

Valitse tietolähteet, joihin käyttäjä voi muodostaa yhteyden yhdyskäytävän kautta Voi käyttää ja Voi käyttää + jakaa -käyttöoikeustasoja varten.

Huomautus

Voi käyttää ja Voi käyttää ja jakaa eivät koske mukautettuja yhdistimiä.

Yhdyskäytävän yhteyksien tarkasteleminen ja hallinta

 1. Napsauta tai napauta powerapps.com-sivun vasemmassa siirtymispalkissa olevaa kohtaa Yhdyskäytävät, ja napsauta tai napauta yhdyskäytävää.

 2. Napsauta tai napauta kohtaa Yhteydet, ja napsauta tai napauta yhteyttä, jotta voit tarkastella sen tietoja, muokata asetuksia tai poistaa sen.

 3. Jaa yhteys napsauttamalla tai napauttamalla kohtaa Jaa ja lisäämällä tai poistamalla käyttäjiä.

  Huomautus

  Voit jakaa vain tietyn tyyppisiä yhteyksiä, kuten SQL Serverin. Lisätietoja saat kohdasta Sovelluksen resurssien jakaminen.

Katso lisätietoja yhteyksien hallinnasta kohdasta Yhteyksien hallinta.

Vianmääritys ja lisäasetusten määrittäminen

Lisätietoja yhdyskäytävien ongelmien vianmäärityksestä: Paikallisten tietoyhdyskäytävien vianmääritys. Lisätietoja määrityksestä: Paikallisen tietoyhdyskäytävän sovelluksen käyttö.

Seuraavat vaiheet