Vuorovaikutteinen karttakomponentti (esiversio)

[Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Pohjaan perustuviin sovelluksiin on helppo tuoda dynaamisia karttaominaisuuksia tarkastelemalla entiteettien fyysistä sijaintia tietolähteessä tai antamalla uudet fyysiset sijainnit.

Karttanäkymän voi keskittää panoroimalla, kallistamalla, zoomaamalla ja vetämällä. Loitonnettaessa on mahdollista, että merkinnät muodostavat klusterin osoituksena tiheistä tietoryhmistä.

Myös käyttäjän nykyinen sijainti voidaan osoittaa kartalla mobiililaitteissa tai verkkoversioissa.

Karttakomponentti tukee myös tie- ja satelliittinäkymiä.

Karttakomponentti

Komponentin käyttö edellyttää, että geospatiaaliset toiminnot otetaan ympäristössä käyttöön sen lisäksi, että geospatiaaliset toiminnot otetaan käyttöön jokaisessa sovelluksessa, jossa sitä halutaan käyttää.

Varmista lisäksi, että tutustut geospatiaalisten komponenttien käytön edellytyksiin.

Komponentin käyttäminen

Lisää komponentti sovellukseen samalla tavalla kuin minkä muun ohjausobjektin tai komponentin tahansa.

Sovellus on avoinna muokattavana Power Apps Studiossa:

 1. Avaa Lisää-välilehti.

 2. Laajenna Media.

 3. Valitse sovellusnäytön keskelle sijoitettava Kartta-komponentti tai vedä se näytössä paikalleen.

 4. (Valinnainen) Valitse Salli ikkunassa, jossa kysyntään oman sijainnin tietämisestä. Komponentti voi nyt näyttää käyttäjän nykyisen sijainnin.

  Korostettu Salli ikkunassa, jossa kysyntään oman sijainnin tietämisestä

Komponenttia voi muokata eri ominaisuuksien avulla.

Karttakomponentin käyttäminen Excelin tietojen kanssa

Voit ladata nykyiset tiedot sisältävän taulukon Excel-työkirjasta karttakomponenttiin. Komponentti piirtää sitten kunkin taulukon rivin karttamerkintänä.

Työkirjan on sisällettävä nimetty taulukko, jossa on seuraavat sarakkeet ja jotka on sitten yhdistettävä liitettyyn ominaisuuteen komponentin Lisäasetukset-ruudussa.

Sarakkeen kuvaus Yhdistettävä ominaisuus
Karttamerkinnän selite ItemsLabels
Karttamerkinnän pituusaste ItemsLongitudes
Karttamerkinnän leveysaste ItemsLattitudes

Voit käyttää osoitteen ilmaisemiseen myös merkkijonoa, mutta siinä tapauksessa ItemsLongitudes ja ItemsLatitudes eivät toimi.

Seuraava on esimerkki Excel-taulukosta, jossa on pakolliset sarakkeet:

Excel-esimerkkitiedosto, jossa on Testitiedot-niminen taulukko ja Nimi-, Pituusaste- ja Leveysaste-sarakkeet

Voit testata toiminnon kopioimalla seuraavat näytetiedot:

Nimi Pituusaste Leveysaste
Fourth Coffee (esimerkki) -98.29277 26.2774
Litware, Inc. (esimerkki) -96.85572 32.55253
Adventure Works (esimerkki) -96.99952 32.72058
Fabrikam, Inc. (esimerkki) -118.30746 34.86543
Blue Yonder Airlines (esimerkki) -118.66184 34.17553
City Power & Light (esimerkki) -113.46184 37.15363
Contoso Pharmaceuticals (esimerkki) -80.26711 40.19918
Alpine Ski House (esimerkki) -102.63908 35.20919
A. Datum Corporation (esimerkki) -89.39433 40.71025
Coho Winery (esimerkki) -116.97751 32.87466
 1. Kopioi ja liitä taulukko uuteen Excel-työkirjaan.

 2. Valitse ensin yksi soluista ja sitten valintanauhan Aloitus-välilehdessä Muotoile taulukoksi. Valitse jokin tyyli ja sitten OK.

 3. Valitse taulukko ja siirry sitten valintanauhan Taulukon rakenne -välilehteen. Anna taulukon nimi, kuten Testitiedot, Taulukon nimi:-kohdassa.

 4. Tallenna työkirja.

 5. Avaa tai luo uusi sovellus Power Appsissa ja lisää karttakomponentti.

 6. Valitse Ominaisuudet-ruudussa Tietolähde(nimikkeet)-kenttä, annan sitten hakusanaksi excel ja valitse Tuo Excelistä.

 7. Etsi Excel-työkirja ja valitse sitten Avaa. Valitse tiedot sisältävä taulukko Testitiedot ja valitse sitten Yhdistä.

 8. Siirry Ominaisuudet-ruudussa Lisäasetukset-välilehteen ja valitse Lisää vaihtoehtoja.

 9. Määritä seuraavat ominaisuudet:

  • ItemsLabels on TestData.Name
  • ItemLatitudes on TestData.Latitude
  • ItemsLongitudes on TestData.Longitude
 10. Karttakomponentti näyttää nyt taulukon kunkin rivin karttamerkintänä, jonka selitteenä on Excel-taulukossa määritetty Nimi.

Ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet voidaan määritellä ja määrittää komponentin Ominaisuudet-ruudussa.

Kartta-komponentti näkyy Ominaisuudet-ruudun vieressä

Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä vain Ominaisuudet-ruudun Lisäasetukset-välilehden Lisää vaihtoehtoja -kohdassa.

Ominaisuus Kuvaus Laji Location
Tietolähde(Items) Tietolähde (taulukko), jossa on luettelo ladatulla kartalla karttamerkintänä näkyvistä esimääritetyistä pituus- ja leveysasteista. Yhdistä tietojen kukin sarake käyttämällä ominaisuuksia ItemAddresses, ItemLongitudes, ItemLatitudes ja ItemLabels. Ei käytettävissä Ominaisuudet
Käytä oletussijaintia Määrittää, käynnistyykö kartta käyttäjän määrittämässä oletussijainnissa. Boolean Ominaisuudet
Oletusarvoinen pituusaste Kartan pituusaste on tämä ladattuna, jos Käytä oletussijaintia on otettu käyttöön. Liukuluku Ominaisuudet
Oletusarvoinen leveysaste Kartan leveysaste on tämä ladattuna, jos Käytä oletussijaintiaon otettu käyttöön. Liukuluku Ominaisuudet
Oletuszoomaustaso Kartalle määritetty zoomaustaso ladattuna, jos Käytä oletussijaintia on otettu käyttöön. Integer Ominaisuudet
Näytä nykyinen sijainti Määrittää, näkyykö käyttäjän oletussijainti kartassa (jos siihen on tarvittavat oikeudet). Boolean Ominaisuudet
Satelliittinäkymä Määrittää, onko kartan tyyli satelliittinäkymä vai tienäkymä. Boolean Ominaisuudet
Klusterinastat Määrittää, klusteroidaanko karttamerkinnät. Boolean Ominaisuudet
Zoomausohjausobjekti Määrittää, näkyykö zoomauskomponentti kartalla. Boolean Ominaisuudet
Kompassin ohjausobjekti Määrittää, näkyykö kompassikomponentti kartalla. Boolean Ominaisuudet
Nousukulman ohjausobjekti Määrittää, näkyykö korkeuskomponentti kartalla. Boolean Ominaisuudet
Nastan väri Nastojen väri. Värivalitsin Ominaisuudet
Karttanastojen enimmäismäärä Kartalla näkyvien nastojen enimmäismäärä. Integer Ominaisuudet
ItemsLabels Kohde-kohdan sarake, jonka merkkijonona käytetään nastojen selitteinä. TableName.ColumnName Lisäasetukset
ItemsAddresses Kohteet-kohdan sarake, jonka merkkijonot ilmaisevat nastojen sijainnin. Ei voi käyttää ItemsLongitudes- tai ItemsLatitudes-ominaisuuksien kanssa. TableName.ColumnName Lisäasetukset
ItemsLongitudes Tietolähteen taulukon sarakkeen nimi, jossa on nastojen pituusastetta ilmaisevat liukuluvut. Ei voi käyttää ItemsAddresses-ominaisuuden kanssa. TableName.ColumnName Lisäasetukset
ItemsLatitudes Tietolähteen taulukon sarakkeen nimi, jossa on nastojen leveysastetta ilmaisevat liukuluvut. Ei voi käyttää ItemsAddresses-ominaisuuden kanssa. TableName.ColumnName Lisäasetukset
Items_Items Sen tietolähteen taulukon nimi, joka sisältää kaikki nastojen avulla kartalle piirrettävät tietueet. Kullakin rivillä on oltava kunkin rivin selitteen, pituusasteen ja leveysasteen merkintä. TableName Lisäasetukset

Lisäominaisuudet

BorderColor – ohjausobjektin reunan väri.

BorderRadius – ohjausobjektin reunan säde.

BorderStyle – määrittää, onko ohjausobjektin reunan arvo Yhtenäinen, Katkoviiva, Pisteviiva vai Ei mitään.

BorderThickness – ohjausobjektin reunan paksuus.

Color – ohjausobjektin tekstin väri.

DisplayMode – määrittää, salliiko ohjausobjekti käyttäjän syötteen (Muokkaa), vain tietojen tarkastelun (Näytä) vai onko se pois käytöstä (Poistettu käytöstä).

Height – ohjausobjektin ylä- ja alareunan välinen etäisyys.

TabIndex – näppäimistön siirtymisjärjestys.

Tooltip – ohjeteksti, joka tulee näkyviin osoittimen ollessa ohjausobjektin päällä.

Läpinäkyvyys – määrittää komponentin läpinäkyvyyden prosentteina.

Visible – määrittää, onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilossa.

Leveys – ohjausobjektin vasemman ja oikean reunan välinen etäisyys.

X – ohjausobjektin vasemman reunan ja pääsäilön vasemman reunan välinen etäisyys (tai näytön, jos pääsäilöä ei ole).

Y – ohjausobjektin yläreunan ja pääsäilön yläreunan välinen etäisyys (tai näytön, jos pääsäilöä ei ole).

Muut geospatiaaliset komponentit

Osoite-ehdotuksen saadaan dynaamisesti näkyviin kirjoituksen aikana käyttämällä Osoitteen syöttäminen -osaa.