Luo pohjan sovellus mallin perusteella PowerAppsissaCreate a canvas app from a sample in Power Apps

Tässä pikaoppaassa luot pohjan sovelluksen mallin perusteella, jotta voit tutkia suunnittelumahdollisuuksia ja löytää ideoita, joita voit käyttää kehittäessäsi omia pohjan sovelluksiasi.In this quickstart, you'll create a canvas app from a sample so that you can explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own canvas apps.

Jokaiseen malliin liittyy tosimaailman skenaario, mutta tiedot ovat kuvitteellisia.Each sample showcases a real-world scenario but uses fictitious data.

Jos sinulla ei ole Power Apps -käyttöoikeutta, voit rekisteröityä ilmaiseksi.If you don't have a license for Power Apps, you can sign up for free.

Avaa mallisovellusOpen a sample app

 1. Kirjaudu sisään Power Appsiin.Sign in to Power Apps.

 2. Valitse Kaikki mallipohjat.Select All templates.

 3. Valitse mallisovellus mallisovellusten luettelosta, kuten Kustannusarvio.Choose a sample app from the list of sample apps, such as Cost Estimator.

 4. Päivitä sovelluksen nimi ja luo sovellus valitsemalla Luo.Update the app name and select Create to create the app.

  Huomautus

  Jotkin mallisovellukset voivat olla käytettävissä vain puhelin- tai tablettiasetteluissa.Some sample apps may be available in only phone or tablet layouts. Asetteluista on lisätietoja artikkelissa Luo reagoivia asetteluja pohjan sovelluksissa.Read create responsive layouts in canvas apps for more details regarding layouts. Jos valitsemassasi mallisovelluksessa on puhelin- ja tabletti asetteluvaihtoehtoina, valitse haluamasi asettelu.If the sample app you selected has phone and tablet as layout options, select a layout of your choice.

 5. Avaa esikatselutila painamalla F5-näppäintä (tai valitsemalla oikean yläkulman alueella oleva toistopainike).Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the play button near the upper-right corner).

  Jokainen malli edustaa eri skenaariota. Ne sisältävät erilaisia näyttöjä ja muita ohjausobjekteja.Each sample represents a different scenario with a variety of screens and other controls. Jos avasit Cost Estimator -mallisovelluksen, voit suorittaa oletussovelluksella seuraavia tehtäviä:If you opened the Cost Estimator sample, you can use the default app to perform these tasks:

  • Laatia tapaamisen, jossa arvioidaan lattiapäällysteen asennuskustannuksia tietyn kokoiseen huoneeseen.Create an appointment for estimating the cost of installing a flooring product in a room of a particular size.
  • Tallentaa tietoja, kuten osoitteita ja pinta-aloja, ja laskea hinnan alennusten ja verokantojen perusteella.Capture details such as address and square footage, and calculate the price based on discounts and tax rates.
  • Suodattaa tapaamisten luetteloa niin, että siinä näkyy, mitkä arviot on laadittu, mitä arvioita ei ole laadittu tai kaikki tapaamiset.Filter a list of appointments to show those for which estimates have been created, for which estimates haven't been created, or all appointments.
 6. Kun lopetat sovelluksen tutkimisen, sulje esikatselutila painamalla ESC-näppäintä (tai napsauttamalla tai napauttamalla oikean yläkulman lähellä olevaa Sulje-kuvaketta Power Appsin otsikkorivin alapuolella).When you finish exploring the app, close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-right corner, under the title bar for Power Apps).

Sovelluksen tallentaminenSave the app

 1. Valitse vasemman yläkulman lähellä oleva Tiedosto-välilehti.Near the upper-left corner, select File tab.

 2. Tarkista oletusasetukset Asetukset-sivulla.In the Settings page, review the default settings.

 3. Napsauta tai napauta vasemman reunan lähellä kohtaa Tallenna.Near the left edge, click or tap Save.

Seuraavat vaiheetNext steps

Tässä pikaoppaassa loit mallin, joka käyttää kuvitteellisia tietoja.In this quickstart, you created a sample that uses fictitious data. Jos haluat lisäapua sovelluksen luomisen opetteluun, voit myös luoda automaattisesti sovelluksen, joka perustuu muissa lähteissä, kuten Common Data Servicessä, SharePointissa tai Excelissä, oleviin tietoihin.For more help learning how to create an app, you can also automatically generate an app based on data in other sources such as Common Data Service, SharePoint, or Excel.