Entiteetin tietojen avaaminen Excelissä

Kun avaat entiteetin tiedot Microsoft Excelissä, voit nopeasti ja helposti tarkastella ja muokata tietoja Microsoft Power Apps Excel -apuohjelman avulla.

Excel-apuohjelma

Lisätietoja Power Appsin Excel-lisäohjelman asentamisesta on artikkelissa Microsoft PowerAppsin Office-apuohjelma. Lisätietoja Office Excel -apuohjelman lisäämisestä tai poistamisesta on ohje aiheessa apuohjelmien lisääminen tai poistaminen Excelissä.

Avaa entiteettitiedot Excelissä

 1. Kirjaudu Power Apps.

 2. Laajenna vasemmanpuoleisessa ruudussa Tiedot-osa ja valitse sitten Entiteetit. Kaikki entiteetit näytetään.

 3. Valitse kolme pistettä (...) sen entiteetin oikealta puolelta, josta olet kiinnostunut, ja valitse sitten Muokkaa tietoja Excelissä.

 4. Avaa Excel-laskentataulukko, joka on ladattu selaimesi oletuslatauskansioon suurin piirtein nimellä Entiteetin-nimi (1591125669213).xlsx. Tämä työkirja sisältää entiteetin sidonnan tietoja, ympäristön osoittimen ja Power Appsin Excel-apuohjelman osoittimen.

 5. Valitse Excelissä Ota muokkaus käyttöön, jolloin Power Appsin Excel-apuohjelma voidaan suorittaa. Excel-apuohjelma suoritetaan Excel-ikkunan oikealla puolella olevassa ruudussa.

  Tärkeä

  Jos ruudussa näkyy virhesanoma, katso Office Storen apuohjelman latauksen poistaminen käytöstä.

 6. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun suoritat Power Appsin Excel-apuohjelman, salli Excel-apuohjelman suoritus valitsemalla Luota tähän apuohjelmaan.

 7. Jos sinua pyydetään kirjautumaan sisään, valitse Kirjaudu sisään ja anna samat tunnistustiedot kuin Power Appsissa Excel-apuohjelma käyttää edellistä sisäänkirjauksen kontekstia ja kirjaa sinut automaattisesti sisään, jos se on mahdollista. Tarkista tämän vuoksi käyttäjätunnus Excel-apuohjelman oikeassa yläkulmassa.

Excel-apuohjelma lukee valitsemasi entiteetin tiedot automaattisesti. Huomaa, että työkirjassa ei ole tietoja ennen kuin Excel-apuohjelma on lukenut ne sinne.

Tietojen tarkasteleminen ja päivittäminen Excelissä

Kun Excel-apuohjelma on lukenut entiteetin tiedot työkirjaan, voit päivittää tiedot milloin tahansa valitsemalla Excel-apuohjelman Päivitä-kohdan.

Tietojen muokkaaminen Excelissä

Voit muuttaa entiteetin tietoja haluamallasi tavalla ja julkaista ne uudelleen valitsemalla Excel-apuohjelmassa Julkaise.

Voit muokata tietuetta valitsemalla solun työkirjassa ja muuttamalla sitten solun arvoa.

Voit lisätä uuden tietueen seuraavasti:

 • Valitse mikä tahansa työkirjan kohta ja valitse sitten Excel-apuohjelmassa Uusi.
 • Valitse työkirjan viimeinen rivi ja paina sarkainnäppäintä niin kauan, kunnes osoitin siirtyy kyseisen rivin viimeiseen sarakkeeseen. Nyt uusi rivi on luotu.
 • Valitse työkirjan alla oleva rivi ja syötä soluun tietoja. Kun siirrät kohdistuksen solusta pois, työkirja laajenee niin, että se sisältää uuden rivin.

Voit poistaa tietueen seuraavasti:

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella työkirjan poistettavan rivin vieressä olevaa rivinumeroa ja valitse Poista.
 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella työkirjan poistettavaa riviä ja valitse Poista > Taulukon rivit.

Sarakkeiden lisääminen tai poistaminen

Voit muokata työkirjaan automaattisesti lisättäviä sarakkeita ja entiteettejä suunnitteluohjelman avulla.

 1. Ota käyttöön Excel-apuohjelman tietolähteen suunnitteluohjelma valitsemalla Asetukset-painike (ratassymboli), laajentamalla Tietoyhdistin-osio ja valitsemalla sitten Ota suunnittelu käyttöön -valintaruutu.

 2. Valitse Excel-apuohjelmassa Suunnittelu. Kaikki tietolähteet luetteloidaan.

 3. Valitse tietolähteen vieressä oleva Muokkaa-painike (kynäsymboli).

 4. Muokkaa luetteloa Valitut kentät -kentässä haluamallasi tavalla:

  • Voit lisätä kentän Käytettävissä olevat kentät -kentästä Valitut kentät -kenttään valitsemalla kentän ja valitsemalla sitten Lisää. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa kenttää.
  • Voit poistaa kentän Valitut kentät -kentästä valitsemalla kentän ja valitsemalla sitten Poista. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa kenttää.
  • Voit muuttaa kenttien järjestystä valitsemalla Valitut kentät -kentän ja valitsemalla sitten Ylös tai Alas.
 5. Ota tietolähteen muutokset käyttöön valitsemalla Päivitä. Poistu suunnitteluohjelmasta valitsemalla Valmis. Jos olet lisännyt kentän (sarakkeen), valitse Päivitä, jolloin näkyviin tulee päivitetty tietojoukko.

Huomautus

 • Varmista, että työkirja sisältää aina tunnuksen ja pakolliset kentät, koska niiden vuoksi voi tulla useita virheitä julkaisemisen yhteydessä.
 • Kun hakukenttiä lisätään, varmista, että sekä tunnus että näyttökentät lisätään.

Vianmääritys

Joitakin ongelmia voi ratkaista helppojen vaiheiden avulla.

 • Kaikki entiteetit eivät tue uusien tietueiden muokkaamista ja luomista. Nämä entiteetit avataan Excelissä. Niiden avulla voi tarkastella tietoja, mutta julkaiseminen ei ole käytössä.
 • Hakukenttiä on muokattava apuohjelman avulla. Näin varmistetaan, että viitatut tietueet ovat oikeita. Näiden kenttien päivittämistä kopioimalla ja liittämällä tai kirjoittamalla suoraan kenttään ei tueta.

Jos ongelmaa ei ole kuvattu tässä, ota yhteyttä tukisivujen kautta.

Office Storen apuohjelman latauksen poistaminen käytöstä

Jos Office Storen apuohjelman lataaminen on poistettu käytöstä organisaatiossasi, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma, kun avaat Excel-laskentataulukon, kun olet valinnut Muokkaa tietoja Excelissä -komennon.

Office 365 on määritetty estämään Office Storen apuohjelmien yksilöllinen hankinta ja suorittaminen.

Tämä asetus estää Power Apps Excel-apuohjelman latautumisen. Kun näin tapahtuu, entiteettitietueen tiedot eivät näy Excelissä.

Lisätietoja Office Storen apuohjelmien lataamisesta saat ottamalla yhteyttä Office-sovelluksen järjestelmänvalvojaan.

Lisätietoja Office Storen apuohjelmien latauksen estämisestä Office Storessa: Apuohjelmien lataamisen estäminen poistamalla Office Store käytöstä kaikissa asiakasohjelmissa.

Muita tapoja viedä ja tarkastella entiteettitietueen tietoja

Lisätietoja entiteettitietueiden viennin ja tarkastelemisen tavoista on seuraavissa artikkeleissa.

Katso myös