Entiteetin yleiskuvausEntity overview

Entiteettejä käytetään mallina ja liiketoimintatietojen hallinnassa.Entities are used to model and manage business data. Voit käyttää sovelluksen kehittämisessä vakioentiteettejä, mukautettuja entiteettejä tai molempia.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Common Data Service sisältää oletusarvoisesti vakioentiteettejä.Common Data Service provides standard entities by default. Ne on suunniteltu parhaiden käytäntöjen mukaisesti niin, että ne sieppaavat suurimman osan organisaation yleisistä käsitteistä ja skenaarioista.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts and scenarios within an organization.

Katso myösSee also

Mukautetun entiteetin luominenCreate a custom entity
Entiteettien tyypitTypes of entities