Kenttien yleiskatsausFields overview

Kentät määrittävät yksittäiset tieto-osat, joihin tietoja voidaan tallentaa entiteetissä.Fields define the individual data items that can be used to store information in an entity. Voit luoda uusia kenttiä sieppaamaan tietoja, kun olemassa olevilla vakioentiteeteillä ei ole kenttiä, jotka vastaavat asiakkaan vaatimuksia.Create new fields to capture data when existing standard entities don’t have fields that meet your requirements. Kun olet luonut uuden kentän, muista sisällyttää se entiteetin soveltuviin lomakkeisiin ja näkymiin, jotta ne ovat käytettävissä sovelluksessa.After you create a new field, be sure to include it on the appropriate forms and views for the entity so that they are available in your app.

Katso myösSee also

KenttätyypitTypes of fields