Kenttien hallittujen ominaisuuksien määrittäminen

hallitut ratkaisut on käytössä vain, kun hallitussa ratkaisussa on kenttiä ja ratkaisu tuodaan toiseen ympäristöön. Näiden asetusten avulla ratkaisun tekijä pystyy jonkin verran hallitsemaan sitä, kuinka paljon heidän hallittua ratkaisua käyttävät henkilöt voivat mukauttaa tätä kenttää. Voit määrittää kentän hallitut ominaisuudet valitsemalla valikkorivillä Hallitut ominaisuudet.

Voi mukauttaa -asetus hallitsee kaikkia muita asetuksia. Jos asetukseksi on valittu False, muita asetuksia ei voi käyttää. Kun asetukseksi on valittu True, voit määrittää muita mukautettuja asetuksia.

Jos kenttää voi mukauttaa, määritä seuraavien asetuksen arvoiksi True tai False.

  • Näyttönimeä voi muokata

  • Voi muuttaa vaatimustasoa

  • Voi muuttaa lisäominaisuuksia

Näitä asetuksia ei tarvitse selvittää sen tarkemmin. Jos määrität kaikkien yksittäisten vaihtoehtojen arvoksi False, voit määrittää myös Voi mukauttaa -kohdan arvoksi False.

Seuraavat vaiheet

Kenttien luominen ja muokkaaminen