Löydä sovelluksia AppSourcen kauttaDiscover apps via AppSource

Power Appsilla laatimasi ja jakamasi sovellukset ovat löydettävissä ja niitä käytetään Dynamics 365:ssä Internetissä.The apps you build and publish with Power Apps are discovered and used in Dynamics 365 on the web. Siellä näkyvät kaikki sovelluksesi: sekä ne, jotka olet varta vasten valinnut käyttöön (käynnistämällä ne jakosähköpostiviestin kautta tai avaamalla AppSourcesta), että ne, jotka järjestelmänvalvoja on hankkinut käyttöösi.It displays all of your apps -- the apps that you've specifically chosen to use (that is, by launching from a share email or opening from AppSource) or that an admin has provisioned for you. Näihin sisältyvät kaikki sovelluksesi Power Appsista ja lisäksi Dynamics 365 -sovelluksia Microsoftilta.This includes all of your apps from Power Apps, as well as Dynamics 365 applications from Microsoft. Voit etsiä sovelluksia, suodattaa ympäristön perusteella ja kiinnittää useimmin käyttämäsi sovellukset sivun yläreunaan.You can search for apps, filter by environment, and pin the apps you use most frequently to the top of the page.

Sovellukset Dynamics 365:ssä

Microsoft AppSource on nyt upotettu Dynamics 365:n aloitussivulle ja kaikkiin yleisiin siirtymistoimenpiteisiin.Microsoft AppSource is now embedded in the Dynamics 365 home page and throughout the common navigation. Se sisältää nyt yksityisen sovellusvalikoiman, joka on käytettävissäsi yrityksessä.It now includes a private gallery of apps available to you within your company. Valitse Hanki lisää sovelluksia aloitussivulta tai tehtäväruudusta ja siirry Oma organisaatio -välilehteen nähdäksesi sovellukset, jotka ovat käytettävissäsi.Select Get more apps from the home page or task pane, and navigate to the My Organization tab to see apps that are available to you.

Sovellukset Dynamics 365:ssä

Power Appsissa laaditut ja käyttöoikeusryhmän tai koko yrityksen kesken Käyttäjä-käyttöoikeuksilla jaetut sovellukset tulevat näkyviin tähän sen sijaan, että ne sotkisivat oletusarvoisesti aloitussivusi.Apps built with Power Apps and shared with a security group or the entire company with User permission will appear here, instead of cluttering your home page by default. Kun saat sovelluksen AppSourcesta, se tulee silloin näkyviin aloitussivulle ja on helposti käytettävissä kaikkialta.When you get an app from AppSource, it will then appear on the home page and be easily accessible throughout the experience.

Sovellukset Dynamics 365:ssä