Tietojen vieminen Excel OnlineenExport your data to Excel Online

Voit tehdä sovelluksesi sisältämistä tiedoista nopeasti ad-hoc-analyysin viemällä tiedot sovelluksesta Excel Onlineen.You can quickly do an ad-hoc analysis of your data that is in your app by exporting the data from the app to Excel Online.

Kun teet muutoksia tietoihisi Excel Onlinessa, voit tallentaa päivitetyt tiedot sovelluksessa.When you make changes to your data in Excel Online, you can save the updated information in the app. Muista säilyttää Excel-solujen alkuperäinen muoto, jotta tuonnin aikana ei ilmene ongelmia.Remember to keep the existing format of the Excel cells to prevent problems during import. Laskentataulukkoon lisättyjä tietoja, kuten kaavioita, taulukoita tai värejä, ei tallenneta.Any information added to the spreadsheet, such as graphs, charts, or colors, will not be saved.

EdellytyksetPrerequisites

 • Tämä toiminto edellyttää, että käytössäsi on Office 365 -tilaus tai verkkopalvelutilaus, kuten SharePoint Online- tai Exchange Online -tilaus.This feature requires that you have an Office 365 subscription or a subscription to an online service such as SharePoint Online or Exchange Online.

 • Tarvitset Microsoft-tilin.You need a Microsoft account.

Avaa sovelluksen tiedot Excel OnlinessaOpen app data in Excel Online

Kaikkien tietuetyyppien tietoja ei voi avata Excel Onlinessa.The option to open data in Excel Online isn’t available in all record types. Ellet näe tätä toimintoa, se ei ole käytettävissä kyseiselle tietueelle.If you don’t see the option, it’s not available for that record.

Huomautus

Sovelluksessa päivitetyt tiedot eivät heti näy Excel Onlinessa, jos sama näkymä avattiin viimeisten kahden minuutin aikana Excel Onlinessa.Updated data in an app won’t immediately be reflected in Excel Online if the same view was opened in the last two minutes in Excel Online. Päivitetyt tiedot näkyvät Excel Onlinessa sen jälkeen.After that time frame, any updated data should show in Excel Online.

Jos haluat avata tietueluettelon sovelluksessa, valitse komentopalkista Vie Exceliin ‑valikko ja valitse sitten Avaa Excel Onlinessa.To open a list of records in an app, on the command bar select the Export to Excel menu and then select Open in Excel Online.

Vie Excel OnlineenExport to Excel Online

Tietojen tallentaminen ja tuominen takaisin sovellukseenSave your data and import it back to the app

 1. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, valitse Tallenna.Once you are done making any changes, select Save.

  Huomautus

  • Excel Onlinen ad-hoc-analyysin tiedot tallennetaan tilapäisesti.The data for ad-hoc analysis with Excel Online is stored temporarily. Mitään lisäyksiä, kuten kaavioita, laskelmia ja sarakkeita, ei tallenneta takaisin sovellukseen Excel Onlinen ad-hoc-analyysistä.Any additions, such as charts, calculations, and columns, won’t be saved back to the app from the ad-hoc analysis in Excel Online.

  • Tiedoston tuominen voi epäonnistua, jos teet paljon muutoksia.The file import might fail if you make a lot of changes. Jos sinun on tehtävä paljon muutoksia tietoihin ja tuotava ne takaisin sovellukseen, suosittelemme viemään laskentataulukon Exceliin.If you need to make a lot of changes to your data and import it back to the app, it’s recommended that you export the worksheet in Excel instead.

  • Tiedosto > Tallenna nimellä ei toimi Excel Onlinessa.By design, you can’t do a File > Save As in Excel Online. Jos yrität tehdä niin, saat Työkirjaa ei voi tallentaa ‑virhesanoman.If you do, you’ll get a Can’t Save Workbook error message.

 2. Valitse Tuotaviksi lähetetyt tiedot ‑valintaikkunasta Sulje.On the Data Submitted for Import dialog box, select Close.