Suorita mallipohjainen sovellus mobiililaitteessaRun a model-driven app on a mobile device

Kun sovellus on luot ja sitten jaettu kanssasi, voit suorittaa kyseisen sovelluksen Dynamics 365 -mobiilisovelluksessa tai selaimessa tabletissa.After the app is created and then shared with you, you can run that app on the Dynamics 365 mobile app or in a web browser on tablet. Tässä ohjeaiheessa opimme suorittamaan mallipohjaisen sovelluksen mobiililaitteessa.In this topic, you'll learn how to run a model-driven app on a mobile device.

Jotta voit noudattaa tätä prosessia, rekisteröidy ennen aloittamista ilmaiseksi Power Appsiin, jos et ole jo tehnyt sitä.To follow this procedure, if you're not signed up for Power Apps, sign up for free before you begin. Varmista myös, että sinulla on käyttöoikeus luomaasi tai jonkun muun luomaan ja jakamaan sovellukseen.Also, make sure you have access to an app that you created or that someone else created and shared with you.

Suorita mallipohjainen sovellusRun the model-driven app

Mallipohjaisia sovelluksia ei voi käyttää Power Apps -mobiilisovelluksessa.Model-driven apps don't run in the Power Apps mobile app. Mallipohjainen sovellus suoritetaan käyttämällä Dynamics 365 -mobiilisovellusta mobiililaitteessa.Instead, you run a model-driven app on a mobile device using the Dynamics 365 mobile app. Jos sinulla ei ole asennettuna puhelimia ja tabletteja varten tarkoitettua Dynamics 365 -sovellusta, voit käyttää tabletin koneen selainta, kunhan laitteesi näytön tarkkuus on tarpeeksi suuri.If you don't have the Dynamics 365 for phones and tablets app installed, you can still use the web browser on your tablet, as long as your device has sufficiently high screen resolution. Suosittelemme kuitenkin, että käytät puhelimille ja tableteille tarkoitettua Dynamics 365 -mobiilisovellusta, jotta voit käyttää kaikkia toimintoja ja saat mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen.However, for full functionality and optimized experience, we strongly recommend that you use the Dynamics 365 for phones and tablets mobile app.

Huomautus

Mallipohjaisten sovellusten suorittamista puhelimesi selaimessa ei ole tuettua; sinun on käytettävä puhelimille tarkoitettua Dynamics 365 -sovellusta.Using the web browser on your phone to run your model-driven apps isn't supported; you must use the Dynamics 365 for phones app.

Käytä mobiilisovellustaUse the mobile app

Asenna puhelimia varten tarkoitettu Dynamics 365 tai Dynamics 365 -tablettisovellus laitteen sovelluskaupasta.Install the Dynamics 365 for phones or Dynamics 365 for tablets app from your device’s app store. Lisätietoja: Dynamics 365:n asentaminen puhelimiin ja tableteihinMore information: Install Dynamics 365 for phones and tablets

Mobiilisovellus puhelimille

Käytä puhelimen selaimessaRun in your tablet's browser

Siirry Dynamics 365 -aloitussivulle tai kirjoita sovelluksen URL-osoite suoraan tabletin selaimeen ja lataa sovellus noudattamalla näytön ohjeita.Go to the Dynamics 365 home page or enter the app URL directly into your tablet's web browser and follow the directions on your screen to load the app. Lisätietoja: Tuetut toiminnotMore information: What's supported

Seuraavat vaiheetNext steps

Tässä ohjeaiheessa opit suorittamaan mallipohjaisen sovelluksen mobiililaitteessa.In this topic, you learned how to run a model-driven app on a mobile device. Lisätietoja seuraavista:For information about: