Käytä Dynamics 365 App for Outlookia

Voit hallita Dynamics 365 App for Outlookin avulla Dynamics 365 -tietoja Outlookin työpöytä-, verkko- tai puhelinversiolla. Kun Dynamics 365 App for Outlook on asennettu, asennetun sovellusversion mukaan Common Data Service -ruutu näkyy valitun Outlookin sähköpostiviestin vieressä tai sähköpostiviestiä kirjoitettaessa tai kokousta tai tapaamista määritettäessä.

Dynamics 365 App for Outlook

Dynamics 365 App for Outlookin sisältö

Dynamics 365 App for Outlookin avulla voit tehdä seuraavaa:

  • Tarkastele Common Data Servicen yhteyshenkilöiden ja tilien tietoja Outlookia käytettäessä. Voit katsoa näitä tietoja sähköpostiviestin, kokouksen tai tapaamisen yhteydessä. Voit esimerkiksi katsoa puhelinnumerot, yrityksen nimen, viimeisimmät ja seuraavan toiminnan sekä viimeaikaiset tietueet.

  • Linkitä sähköpostiviestit, kokoukset ja tapaamiset tietueeseen yhdellä napsautuksella. Voit esimerkiksi linkittää sähköpostiviestin tiettyyn tiliin tai yhteyshenkilöön. Dynamics 365 App for Outlook tukee myös mukautettuja entiteettejä.

  • Avaa tietueet suoraan, jos haluat etsiä tai syöttää tarkempia tietoja.

  • Lisää puhelu-, tehtävä- tai tapaamistehtävä.

  • Luo mille tahansa entiteetille uusi tietue (tietuetyyppi).

  • Seurata Outlook-yhteyshenkilöitä Common Data Service -sovelluksissa.

Lisätietoja Dynamics 365 App for Outlookin käytöstä on kohdassa Dynamics 365 App for Outlookin käyttöopas.

Katso myös

MukautaDynamics 365 App for Outlook