Windows 10, versio 2004, yhteyden päätepisteet muille kuin Enterprise-versioilleWindows 10, version 2004, connection endpoints for non-Enterprise editions

Koskee:Applies to

 • Windows 10 Home, versio 2004Windows 10 Home, version 2004
 • Windows 10 Professional, versio 2004Windows 10 Professional, version 2004
 • Windows 10 Education, versio 2004Windows 10 Education, version 2004

Kohdassa Windows 10 Enterprise lueteltujen päätepisteiden lisäksi, seuraavat päätepisteet ovat saatavilla Windows 10, version 2004 muilla kuin Enterprise-versioilla.In addition to the endpoints listed for Windows 10 Enterprise, the following endpoints are available on other non-Enterprise editions of Windows 10, version 2004.

Näiden verkon päätepisteiden johtamiseen käytettiin seuraavaa menetelmää:The following methodology was used to derive the network endpoints:

 1. Määritä Windows 10:n uusin versio testivirtuaalikoneessa oletusasetuksia käyttäen.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
 2. Anna laitteiden käydä tyhjänä viikon ajan ("tyhjänä" tarkoittaa, että käyttäjä ei ole vuorovaikutuksessa järjestelmän tai laitteen kanssa).Leave the device(s) running idle for a week ("idle" means a user is not interacting with the system/device).
 3. Käytä maailmanlaajuisesti hyväksyttyä verkkoprotokollan analysointi/sieppaustyökaluja ja kirjaa lokiin kaikki taustalla tapahtuva ulospäin menevä tietoliikenne.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
 4. Kerää raportteja julkisiin IP-osoitteisiin siirtyvästä tietoliikenteestä.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
 5. Testivirtuaalikoneet kirjattiin lokiin käyttämällä paikallista tiliä. Niitä ei liitetty toimialueeseen tai Azure Active Directory -palveluun.The test virtual machine(s) was logged into using a local account, and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
 6. Kaikki liikenne siepattiin laboratoriossamme IPV4-verkkoa käyttämällä.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Raportti ei tämän vuoksi IPV6-tietoliikennettä.Therefore, no IPV6 traffic is reported here.
 7. Nämä testit suoritettiin hyväksytyssä Microsoft-laboratoriossa.These tests were conducted in an approved Microsoft lab. On mahdollista, että tuloksesi voivat olla erilaisia.It's possible your results may be different.
 8. Nämä testit suoritettiin yhdelle viikolle.These tests were conducted for one week. Jos tallennat liikenteen pidempään, tulokset voivat olla erilaisia.If you capture traffic for longer you may have different results.

Huomautus

Microsoft käyttää yleisiä kuormantasaajia, jotka voivat näkyä verkon jäljitysreiteissä.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Esimerkiksi päätepistettä *. akadns.net voidaan käyttää Azure-tietokeskuksen pyyntöjen kuormantasaukseen, mikä voi muuttua ajan mittaan.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Windows 10 -tuoteperheWindows 10 Family

KohdeDestination ProtokollaProtocol KuvausDescription
*.delivery.mp.microsoft.com*.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten, päivitysten ja sovellusten lataamiseen MicrosoftiltaUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft
*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Windows UpdateWindows Update
*.smartscreen.microsoft.com*.smartscreen.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows Defender SmartScreenWindows Defender SmartScreen
*.smartscreen-prod.microsoft.com*.smartscreen-prod.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows Defender SmartScreenWindows Defender SmartScreen
*.update.microsoft.com*.update.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Antavat muodostaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store
*.windowsupdate.com*.windowsupdate.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten ja päivitysten lataamiseenUsed to download operating system patches and updates
*dl.delivery.mp.microsoft.com*dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten, päivitysten ja sovellusten lataamiseen MicrosoftiltaUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft
*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään haitallisten sovellusten käyttöoikeuksien kumoamiseen Microsoft Storessa.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store
arc.msn.comarc.msn.com TLSv1.2TLSv1.2 Windowsin tapahtumanäyttöWindows Spotlight
cdn.onenote.netcdn.onenote.net HTTPSHTTPS OneNoteOneNote
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
crl.microsoft.comcrl.microsoft.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Luotettujen varmenteiden luetteloCertificate Trust List
da.xboxservices.comda.xboxservices.com HTTPSHTTPS Microsoft EdgeMicrosoft Edge
displaycatalog.mp.microsoft.comdisplaycatalog.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Microsoft StoreMicrosoft Store
dmd.metaservices.microsoft.comdmd.metaservices.microsoft.com HTTPHTTP Laitteen todentaminenDevice Authentication
evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Valokuvat-sovellusPhotos app
fs.microsoft.comfs.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Kartat-sovellusMaps application
g.live.comg.live.com TLSv1.2TLSv1.2 OneDriveOneDrive
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows DefenderWindows Defender
img-prod-cms-rt-microsoft-comimg-prod-cms-rt-microsoft-com TLSv1.2TLSv1.2 Tämä päätepiste liittyy Microsoft EdgeenThis endpoint is related to Microsoft Edge
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS KäyttöoikeudetLicensing
login.live.comlogin.live.com TLSv1.2TLSv1.2 Laitteen todentaminenDevice Authentication
logincdn.msauth.netlogincdn.msauth.net TLSv1.2TLSv1.2 Laitteen todentaminenDevice Authentication
manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Microsoft Storen analytiikkaMicrosoft Store analytics
maps.windows.commaps.windows.com TLSv1.2TLSv1.2 Liittyy Kartat-sovellukseenRelated to Maps application
ocsp.digicert.comocsp.digicert.com HTTPSHTTPS Kumottujen varmenteiden luettelo (CRL)- ja OCSP-tarkistukset varmenteen myöntäjilleCRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPSHTTPS Käytetään OneDrive for Business -sovelluksessa sovellusten päivitysten lataamisessa ja todentamisessa.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates
pipe.aria.microsoft.compipe.aria.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään Skypen kokoonpanoarvojen hakemiseenUsed to retrieve Skype configuration values
ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Windows TelemetryWindows Telemetry
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windows-sovellusten määritysten dynaamista päivittämistä vartenUsed for Windows apps to dynamically update their configuration
storesdk.dsx.mp.microsoft.comstoresdk.dsx.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään yhteyden muodostamiseen Microsoft Storen kanssa.Used to communicate with Microsoft Store
telecommand.telemetry.microsoft.comtelecommand.telemetry.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windowsin virheraportoinnissaUsed by Windows Error Reporting
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään Sää-sovelluksen tapahtumaruudun päivitysten lataamiseenUsed to download updates to the Weather app Live Tile
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään sisältöihin liittyviin määräyksiinUsed for content regulation
v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
v20.events.data.microsoft.comv20.events.data.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com HTTPSHTTPS DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windows Defenderissä pilvipohjaisen suojauksen ollessa käytössäUsed for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled
www.bing.comwww.bing.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Cortanan, sovellusten ja tapahtumaruutujen päivittämiseen.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles
www.msftconnecttest.comwww.msftconnecttest.com HTTPHTTP Verkkoyhteys (NCSI)Network Connection (NCSI)
www.office.comwww.office.com HTTPSHTTPS Microsoft OfficeMicrosoft Office

Windows 10 ProWindows 10 Pro

KohdeDestination ProtokollaProtocol KuvausDescription
*.delivery.mp.microsoft.com*.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten, päivitysten ja sovellusten lataamiseen MicrosoftiltaUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft
*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Windows UpdateWindows Update
*.smartscreen.microsoft.com*.smartscreen.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows Defender SmartScreenWindows Defender SmartScreen
*.smartscreen-prod.microsoft.com*.smartscreen-prod.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows Defender SmartScreenWindows Defender SmartScreen
*.update.microsoft.com*.update.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Antavat muodostaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store
*.windowsupdate.com*.windowsupdate.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten ja päivitysten lataamiseenUsed to download operating system patches and updates
*.wns.windows.com*.wns.windows.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windowsin pikailmoituspalveluun (WNS)Used for the Windows Push Notification Services (WNS)
*dl.delivery.mp.microsoft.com*dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten, päivitysten ja sovellusten lataamiseen MicrosoftiltaUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft
*msn-com.akamaized.net*msn-com.akamaized.net HTTPSHTTPS Tämä päätepiste liittyy Microsoft EdgeenThis endpoint is related to Microsoft Edge
*ring.msedge.net*ring.msedge.net HTTPSHTTPS Microsoft Office-keskus käyttää tätä Microsoft Office -sovellusten metatietojen saamiseksiUsed by Microsoft OfficeHub to get the metadata of Microsoft Office apps
*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään haitallisten sovellusten käyttöoikeuksien kumoamiseen Microsoft Storessa.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store
arc.msn.comarc.msn.com TLSv1.2TLSv1.2 Windowsin tapahtumanäyttöWindows Spotlight
blobs.officehome.msocdn.comblobs.officehome.msocdn.com HTTPSHTTPS OneNoteOneNote
cdn.onenote.netcdn.onenote.net HTTPSHTTPS OneNoteOneNote
checkappexec.microsoft.comcheckappexec.microsoft.com HTTPSHTTPS OneNoteOneNote
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
crl.microsoft.comcrl.microsoft.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Luotettujen varmenteiden luetteloCertificate Trust List
d2i2wahzwrm1n5.cloudfront.netd2i2wahzwrm1n5.cloudfront.net HTTPSHTTPS Microsoft EdgeMicrosoft Edge
da.xboxservices.comda.xboxservices.com HTTPSHTTPS Microsoft EdgeMicrosoft Edge
displaycatalog.mp.microsoft.comdisplaycatalog.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Microsoft StoreMicrosoft Store
dlassets-ssl.xboxlive.comdlassets-ssl.xboxlive.com HTTPSHTTPS Xbox LiveXbox Live
dmd.metaservices.microsoft.comdmd.metaservices.microsoft.com HTTPHTTP Laitteen todentaminenDevice Authentication
emdl.ws.microsoft.comemdl.ws.microsoft.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Valokuvat-sovellusPhotos app
fp.msedge.netfp.msedge.net HTTPSHTTPS Cortana ja tapahtumaruudutCortana and Live Tiles
fs.microsoft.comfs.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Kartat-sovellusMaps application
g.live.comg.live.com TLSv1.2TLSv1.2 OneDriveOneDrive
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows DefenderWindows Defender
img-prod-cms-rt-microsoft-com*img-prod-cms-rt-microsoft-com* TLSv1.2TLSv1.2 Tämä päätepiste liittyy Microsoft EdgeenThis endpoint is related to Microsoft Edge
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS KäyttöoikeudetLicensing
login.live.comlogin.live.com TLSv1.2TLSv1.2 Laitteen todentaminenDevice Authentication
manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Microsoft Storen analytiikkaMicrosoft Store analytics
maps.windows.commaps.windows.com TLSv1.2TLSv1.2 Liittyy Kartat-sovellukseenRelated to Maps application
ocsp.digicert.comocsp.digicert.com HTTPSHTTPS Kumottujen varmenteiden luettelo (CRL)- ja OCSP-tarkistukset varmenteen myöntäjilleCRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities
oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms HTTPSHTTPS Käytetään OneDrive for Business -sovelluksessa sovellusten päivitysten lataamisessa ja todentamisessa.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates
pipe.aria.microsoft.compipe.aria.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään Skypen kokoonpanoarvojen hakemiseenUsed to retrieve Skype configuration values
ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Windows TelemetryWindows Telemetry
s1325.t.eloqua.coms1325.t.eloqua.com HTTPSHTTPS Microsoft EdgeMicrosoft Edge
self.events.data.microsoft.comself.events.data.microsoft.com HTTPSHTTPS Microsoft OfficeMicrosoft Office
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windows-sovellusten määritysten dynaamista päivittämistä vartenUsed for Windows apps to dynamically update their configuration
store-images.*microsoft.comstore-images.*microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään kuvien hakemiseen, joita Microsoft Store käyttää ehdotuksissaan.Used to get images that are used for Microsoft Store suggestions
storesdk.dsx.mp.microsoft.comstoresdk.dsx.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Microsoft StoreMicrosoft Store
telecommand.telemetry.microsoft.comtelecommand.telemetry.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windowsin virheraportoinnissaUsed by Windows Error Reporting
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään Sää-sovelluksen tapahtumaruudun päivitysten lataamiseenUsed to download updates to the Weather app Live Tile
time.windows.comtime.windows.com HTTPSHTTPS Hae aikaFetch the time
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Seuraavaa päätepistettä käytetään sisältöihin liittyviin määräyksiinThe following endpoint is used for content regulation
v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com HTTPSHTTPS DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windows Defenderissä pilvipohjaisen suojauksen ollessa käytössäUsed for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled
www.bing.comwww.bing.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Cortanan, sovellusten ja tapahtumaruutujen päivittämiseen.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles
www.msftconnecttest.comwww.msftconnecttest.com HTTPHTTP Verkkoyhteys (NCSI)Network Connection (NCSI)
www.msn.comwww.msn.com HTTPSHTTPS Verkkoyhteys (NCSI)Network Connection (NCSI)
www.office.comwww.office.com HTTPSHTTPS Microsoft OfficeMicrosoft Office

Windows 10 EducationWindows 10 Education

KohdeDestination ProtokollaProtocol KuvausDescription
*.delivery.mp.microsoft.com*.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten, päivitysten ja sovellusten lataamiseen MicrosoftiltaUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft
*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Windows UpdateWindows Update
*.smartscreen.microsoft.com*.smartscreen.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows Defender SmartScreenWindows Defender SmartScreen
*.smartscreen-prod.microsoft.com*.smartscreen-prod.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows Defender SmartScreenWindows Defender SmartScreen
*.update.microsoft.com*.update.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Antavat muodostaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store
*.windowsupdate.com*.windowsupdate.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten ja päivitysten lataamiseenUsed to download operating system patches and updates
*.wns.windows.com*.wns.windows.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windowsin pikailmoituspalveluun (WNS)Used for the Windows Push Notification Services (WNS)
*dl.delivery.mp.microsoft.com*dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Käytetään käyttöjärjestelmän korjausten, päivitysten ja sovellusten lataamiseen MicrosoftiltaUsed to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft
*ring.msedge.net*ring.msedge.net HTTPSHTTPS Microsoft Office-keskus käyttää tätä Microsoft Office -sovellusten metatietojen saamiseksiUsed by Microsoft OfficeHub to get the metadata of Microsoft Office apps
*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään haitallisten sovellusten käyttöoikeuksien kumoamiseen Microsoft Storessa.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store
arc.msn.comarc.msn.com TLSv1.2TLSv1.2 Windowsin tapahtumanäyttöWindows Spotlight
blobs.officehome.msocdn.comblobs.officehome.msocdn.com HTTPSHTTPS OneNoteOneNote
cdn.onenote.netcdn.onenote.net HTTPSHTTPS OneNoteOneNote
checkappexec.microsoft.comcheckappexec.microsoft.com HTTPSHTTPS OneNoteOneNote
config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
crl.microsoft.comcrl.microsoft.com HTTPSHTTPS SkypeSkype
ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com HTTPHTTP Luotettujen varmenteiden luetteloCertificate Trust List
da.xboxservices.comda.xboxservices.com HTTPSHTTPS Microsoft EdgeMicrosoft Edge
dmd.metaservices.microsoft.comdmd.metaservices.microsoft.com HTTPHTTP Laitteen todentaminenDevice Authentication
emdl.ws.microsoft.comemdl.ws.microsoft.com HTTPHTTP Windows UpdateWindows Update
evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net TLSv1.2TLSv1.2 Valokuvat-sovellusPhotos app
fp.msedge.netfp.msedge.net HTTPSHTTPS Cortana ja tapahtumaruudutCortana and Live Tiles
fs.microsoft.comfs.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Kartat-sovellusMaps application
g.live.comg.live.com TLSv1.2TLSv1.2 OneDriveOneDrive
go.microsoft.comgo.microsoft.com HTTPSHTTPS Windows DefenderWindows Defender
licensing.mp.microsoft.comlicensing.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS KäyttöoikeudetLicensing
login.live.comlogin.live.com TLSv1.2TLSv1.2 Laitteen todentaminenDevice Authentication
logincdn.msauth.netlogincdn.msauth.net HTTPSHTTPS Laitteen todentaminenDevice Authentication
manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Microsoft Storen analytiikkaMicrosoft Store analytics
ocsp.digicert.comocsp.digicert.com HTTPSHTTPS Kumottujen varmenteiden luettelo (CRL)- ja OCSP-tarkistukset varmenteen myöntäjilleCRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities
ocsp.msocsp.comocsp.msocsp.com HTTPSHTTPS Kumottujen varmenteiden luettelo (CRL)- ja OCSP-tarkistukset varmenteen myöntäjilleCRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities
ow1.res.office365.comow1.res.office365.com HTTPSHTTPS Microsoft OfficeMicrosoft Office
pipe.aria.microsoft.compipe.aria.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään Skypen kokoonpanoarvojen hakemiseenUsed to retrieve Skype configuration values
ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Windows TelemetryWindows Telemetry
s1325.t.eloqua.coms1325.t.eloqua.com HTTPSHTTPS Microsoft EdgeMicrosoft Edge
settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windows-sovellusten määritysten dynaamista päivittämistä vartenUsed for Windows apps to dynamically update their configuration
telecommand.telemetry.microsoft.comtelecommand.telemetry.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windowsin virheraportoinnissaUsed by Windows Error Reporting
tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään Sää-sovelluksen tapahtumaruudun päivitysten lataamiseenUsed to download updates to the Weather app Live Tile
v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
v20.events.data.microsoft.comv20.events.data.microsoft.com HTTPSHTTPS DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com HTTPSHTTPS DiagnostiikkatiedotDiagnostic Data
wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Windows Defenderissä pilvipohjaisen suojauksen ollessa käytössäUsed for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled
www.bing.comwww.bing.com TLSv1.2TLSv1.2 Käytetään Cortanan, sovellusten ja tapahtumaruutujen päivittämiseen.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles
www.microsoft.comwww.microsoft.com HTTPHTTP Yhdistetyt käyttökokemukset ja telemetria, Microsoft tiedonhallintapalveluConnected User Experiences and Telemetry, Microsoft Data Management service
www.msftconnecttest.comwww.msftconnecttest.com HTTPHTTP Verkkoyhteys (NCSI)Network Connection (NCSI)
www.office.comwww.office.com HTTPSHTTPS Microsoft OfficeMicrosoft Office