SPQuota.StorageMaximumLevel SPQuota.StorageMaximumLevel SPQuota.StorageMaximumLevel Property

Definition

public:
 property long StorageMaximumLevel { long get(); void set(long value); };
public long StorageMaximumLevel { get; set; }
Public Property StorageMaximumLevel As Long
Property Value

Applies to