SPWebApplicationBuilder.ServerComment SPWebApplicationBuilder.ServerComment SPWebApplicationBuilder.ServerComment Property

Definition

public:
 property System::String ^ ServerComment { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ServerComment { get; set; }
Public Property ServerComment As String
Property Value

Applies to